Cultivation of Purple Potato, A Rentable Activity in Vegatable Practice

Open access

Abstract

The achievement of an efficient management in agriculture, as in any branch of the national economy, is possible only by knowing perfectly the evolution of various economic and financial phenomena during one year of activity, their variation from provisions and in dynamics, as well as the correct diagnosis of the period.

On the basis of these data, it is possible to establish the measures for correction of the negative aspects observed and the expansion of the positive ones, for the higher profitability of the entire economic and financial activity of the agricultural holdings at the level of competitiveness imposed by the requirements and exigencies of the economy. The management of any agricultural holding (irrespective of its form of ownership) involves an essential component the economic and financial analysis by which it is supervised and evaluated its function in the system. The economic and financial analysis can be used without restriction in the management of the agricultural holding, respectively in solving any current and prospective problem that ultimately affects the level of economic efficiency itself. In this context, the economic and financial analysis finds a well-defined place and role both in the preparatory phase and in the final stage of the decision-making process.

[1] Andochiţei M., Finanţele întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, 1992, Bucureşti.

[2] Berca M., Agricultura in tranziţie, Editura Ceres, 2001, Bucureşti;

[3] Berea M., Tănase Gh., .Politici agrare, Editura APR, 1999;

[4] Berindei M, Ghidul fermierului. Cultura cartofului, Editura Ceres, 2001, Bucureṣti,

[5] Berindei M, Cultura cartofului in gospodăria proprie, Editura Stiinţă ṣi Tehnică, 2005, Bucureṣti,

[6] Bătrâncea, I.,. Analiza economică şi financiară a societăţilor comerciale. Ed. ETA, 1996, Cluj-Napoca,

[7] Ciurea, I.V., . Managementul in exploataţiile agricole, Editura Ion Ionescu de la Brad, 1999, Iaşi;

[8] Constantin C. Cojocaru, Analiza economico financiară a exploataţiilor agricole şi silvice, ediţia a II-a, Editura Economică, 2000, Bucureşti,

[9] Constantinescu E., Cultura cartofului, Editura Humanitas, 2004, Bucureşti

[10] Constantinescu, N.N.,. Lecţiile tranziţiei: cazul României, Rev. „Probleme economice”, 1996, Bucureṣti;

[11] Davis, R., Angela Gaburici, The Economic Activity of Private Farms in Romania during Transition: Just how competitive are they?, Centre for Economic Reform and Transformation, Heriot-Watt University, UK, Economic Forecasting Institute, 1998, Bucharest, Romania,;

[12] Didier M., Economia, regulile jocului, Editura Humanitas, 1994, Bucureşti,

[13] Dobrotă Niţă, Dicţionar de economie, Editura Economică, 1999, Bucureşti,

[14] Ellis F., 1998. Peasant economics -farm households and agrarian development, Second edition. Cambridge University Press;

[15] Filip, C., Curs de Management, Editura Ion Ionescu de la Brad, 1992, Iasi,;

[16] Fulea, Maria,. Coordonatele economice ṣi sociodemografice ale satului românesc in tranziţie, Editura Academiei Romane, 1996, Bucureṣti,;

[17] Giurca, D., L. Van Depoele, 2002. Elemente de Politică Agricolă Comună;

[18] Iacob, N. şi colab. – Combaterea biologică a dăunătorilor. Editura Ṣtiinţifică, 1975, Bucureṣti.

[19] Ilie Budică, 1998. Rentabilitatea pe termen scurt şi lung, Tribuna Economică nr.7

[20] Klenk, J., 2000. R. Reineke, Privatizarea in ţările de tranziţie in curs de dezvoltare;

[21] Leonte J., Firici C., Burtea V., Balanica S., Preda M., 1998, Economic Welfare (costs and benefits) of Romanian accession to EU, PHARE project;

[22] Leonte, J., 2001. Individual Farming in Romania, paper presented at the FAO Individual Farming Workshop, Budapest, Hungary;

[23] Leonte, J., Giurca Daniela, Campeanu Virginia, 2002. Politica Agricolă Comună - Consecinţe Asupra României;

[24] Matei Şt., Băileşteanu Gh. . Evaluarea eficienţei economice, Editura Facla, 1986, Timişoara,

[25] Năstase Mircea, 1998. Informaţia şi decizia în exploataţiile agricole, Tribuna Economică, nr.9.

[26] Otiman, P.I., Dezvoltarea rurală in România, Editura Mirton, 1997, Timiṣoara;

[27] Sigismund, I.I. şi colab. Cultura cartofului pentru consum. Editura Phoenix, 2002, Brasov,

[28] Toncea, I. - Ghid practic de agricultură ecologică. Editura Academic Pres, 2002, Cluj-Napoca,

[29] http://www.specmeters.com ***ORDIN nr. 1266 din 5 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulilor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă, Publicat în Monitorul Oficial nr.14 bis din 6 ianuarie 200

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 61 61 11
PDF Downloads 9 9 2