Wybrane Aspekty Zużywania Się Połączeń Wpustowych I Wielowypustowych W Procesie Eksploatacji

Open access

Abstract

W artykule przedstawiono wybrane wady połączeń wielowypustowych: mimośrodowości, przekoszenia, zwiększonych luzów. Przedstawiono znaczenie tych wad dla poprawności funkcjonowania całego zespołu napędowego. Zaprezentowano swoisty katalog tych wad w formie: wizualnego zużycia, pomiarów mechanicznych płaszczyzn przyporu, opisu matematycznego przebiegów dynamiki ruchu takiego połączenia, zobrazowań dla metod FAM-C i FDM-A. Zaznaczono skutki długotrwałej eksploatacji połączeń wielowypustowych o nadmiernym zużyciu dla bezpieczeństwa latania

1. Borgoń J., Stukonis M., Szymczak J.: Czy uszkodzenia połączeń wielowypustowych w silnikach lotniczych mogą spowodować wypadki lotnicze. Informator wew. ITWL nr 311/93, Techniczne problemy eksploatacji i niezawodności wojskowych statków powietrznych, Kiekrz 1993.

2. Centralnyj Institut Awiacjonnogo Motopostrojenia im. P.I. Baranowa: Informacjonnoizmienitielnaja sistiema kontroli a sistiema awiacjonnych i obszczemaszynostrojennych reduktorow, priwodow i korbokpieriedacz. Moskwa 1990.

3. Chaimzow M.E., Kryłow K.A., Korablew A.I.: Nadieżnost awiacjonnych raziemnych sojedinienij. „Transport”, Moskwa.

4. Chaimzow M.E., Korabliew A.I.: Rabotosposobnost awiacjonnych zubcatych sojedinienij. „Transport”, Moskwa 1983.

5. Charchalis A., Grządziela A.: Diagnozowanie stanu współosiowości elementów transmisji momentu obrotowego metodą pomiaru sygnałów wibroakustycznych z łożyska nośnego, „Problemy Eksploatacji” 1999, nr 2.

6. Dąbrowski Z.: Wały maszynowe. PWN, Warszawa 1999.

7. Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn. T2, WNT, Warszawa 1999.

8. Gębura A.: In the FAM-C method in the diagnosing of aircraft and power plants, “The Archives of Transport”, No. 1, Warszawa 2004.

9. Gębura A.: Przekoszenia połączeń wielowypustowych a modulacja częstotliwości prądnic. „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn” 1999, nr 4(120).

10. Iwanow W.P.: Kolebanija raboczich koles turbomaszyn, „Maszynostrojenie”, Moskwa 1983.

11. Kasprzycki A., Sochacki W.: Wybrane zagadnienia projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2009.

12. Lewitowicz J.: Badania produktów zużycia w systemach trybologicznych. XI Sympozjum Trybologii; tom 1, 1982.

13. Morel J.: Drgania maszyn i diagnostyka ich stanu technicznego. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, 1994.

14. Polska Norma PN-ISO Połączenia wielowypustowe ewolwentowe walcowe osiowane na bokach zębów. Wymiary, tolerancje i sprawdzanie. 1999.

15. Poradnik warsztatowca mechanika, red. W. Surowiak. WNT, Warszawa 1971.

16. Pronikov A.S.: Nadieżnost maszyn. Moskwa „Maszynostrojenie” 1978.

17. Skoć A., Spałek J., Makusik S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Zarys dynamiki i tribologii, elementy podatne, wały i osie maszynowe, łożyska ślizgowe i toczne, sprzęgła i hamulce. WNT, Warszawa.

18. Wendeker M.: Chwilowa prędkość kątowa i kąt skręcania wału korbowego jako sygnały diagnostyczne. Informator ITWL nr 328/95. Materiały III Krajowej Konferencji „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów”.

19. Zwierzchowski S.: Kryteria i metody wyboru parametrów dynamicznych układów mechanicznych z uwzględnieniem węzłów kinematycznych. Rozprawa habilitacyjna.

Aviation Advances & Maintenance

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 245 193 15
PDF Downloads 100 84 11