Comparison of Computer-Simulation Results for a Jet Engine with Half-Ideal Gas and Ideal Gas as a Working Medium

Comparison of Computer-Simulation Results for a Jet Engine with Half-Ideal Gas and Ideal Gas as a Working Medium

Two simulative models for the same jet engine, plus simulation results of deceleration, acceleration and steady states of engine operation during ground tests, are presented in the article. The models differ from each other just with the working medium flowing through the engine. In the first model it was assumed that, while the working medium is flowing through the compressor, the isentropic exponent and average specific heat are functions of average total temperature, whereas, while it is flowing through the combustion chamber, turbine, and nozzle, these are functions of corresponding average temperatures of total pressure and combustion air factor. In the second model the working medium is treated as an ideal gas, with constant values of isentropic exponent and specific heat in some parts of the flow being analyzed.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bicajew B.P.: Analogowyje i cyfrowyje modeli morskich gazoturbinnych ustanowok. Sudostrojenije, Leningrad 1969.

 • Identyfikacja wpływu stanu technicznego turbinowych silników odrzutowych na rozkład pola temperatury przed turbiną. Projekt badawczy KBN Nr 8T12D01421. Data ukończenia: lipiec 2003.

 • Osiński J., Pawlak W., Szot A.: Deformacja i naprężenia termiczne zewnętrznej powłoki dyszy turbinowego silnika odrzutowego. "Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej" 2004, Vol. LIII, nr 1(617).

 • Pawlak W.I.: Influence of an Unequality of Gas Thermal Field at the Jet Engine Turbine Inlet on to the Speed of Transient Processes — Result of Experiments with simulation Model. "Journal of KONES Internal Combustion Engines" 2000, Vol. 7, Warsaw—Lublin.

 • Pawlak W.I.: Monitorowanie osiągów silników K-15 na samolocie I-22 IRYDA. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Mechanika w Lotnictwie "ML-VIII", Warszawa 1998.

 • Pawlak W.I.: Non-linear observer of single-rotor single-flow jet turbine engine during operation. "Journal of KONES Internal combustion Engines" 2005, Vol. 12, nr 1-2, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2005.

 • Pawlak W.I.: Połączone stanowisko badawcze wirnikowych sprężarek, turbin oraz komór spalania - nowa koncepcja badawcza. "Prace Instytutu Lotnictwa" 1995, nr 2 (141).

 • Pawlak W.I.: Połączone stanowisko badawcze wirnikowych sprężarek, turbin oraz komór spalania - weryfikacja metody z wykorzystaniem modelowania i komputerowej symulacji. "Prace Instytutu Lotnictwa" 1999, nr 158.

 • Pawlak W.I.: Problemy monitorowania niskocyklowych obciążen termicznych lotniczego silnika turbinowego. V Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów DIAG'2003", Ustroń, 13-17.10.2003.

 • Pawlak W.I.: Zastosowania Nieliniowych Obserwatorów Parametrów Pracy Turbinowego Silnika Odrzutowego. 27th International Science Conference on Combustion Engines KONES 2001, September 9-12, 2001, Jastrzębia Góra, Poland. Conference Proceedings.

 • Pawlak W.I., Balicki W.: Influence of an Unequality of Gas Thermal Field at the Jet Engine Turbine Inlet on to the Speed of Transient Processes - the results of experiments with real engine. "Journal of KONES Internal Combustion Engines" 2003, Vol. 10.

 • Pawlak W.I., Spychała J.: Racjonalność niektórych uproszczeń algorytmu nieliniowego obserwatora turbinowego silnika odrzutowego. "Prace Naukowe ITWL" 2007, nr 21.

 • Pawlak W.I., Szymczak J., Spychała J.: Monitorowanie osiągów turbinowego silnika śmigłowcowego podczas lotu śmigłowca. 8th Airplanes and Helicopters Diagnostics AIRDIAG'2005. Air Force Institute of Technology, Warsaw 2005.

 • Pawlak W.I., Wiklik K., Morawski J.M.: Synteza i Badanie Układów Sterowania Lotniczych Silników Turbinowych Metodami Symulacji Komputerowej. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa 1996.

 • Pomiar widma cyklicznych obciążeń jednowirnikowego jednoprzepływowego turbinowego silnika odrzutowego w eksploatacji wspomagany komputerową symulacja parametrów jego pracy w stanach nieustalonych. Projekt badawczy KBN nr 9T12D00717. Data ukończenia: czerwiec 2001.

 • Sobey A.J., Suggs A.M.: Control of Aircraft and Missile Powerplants. John Whiley & Sons, New York-London 1963.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search