Biomechanical analysis in equestrian vaulting

Open access

Abstract

The authors focused on biomechanical analysis of the exercising shapes of the compulsory exercises in the equestrian vaulting. It is a sport sector in which similar observations have not been carried out. The use of 3D analysis brought the opportunity to observe the exercising shapes on a simulator and in real conditions on a horse. By the selected 3D approach they focused on three crucial phases of the swing back. This approach helped detect possible mistakes which the coach could not register from one position. The experimental set consisted of highly accomplished riders. The results confirmed that the higher the accomplishment level of a sportsman the fewer are the differences between the performances of an exercising shape. From the above mentioned we could assume that by including exercises on a barrel simulator into training units, we could influence the technique of performance of the individual exercising shapes on a horse in movement.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bibbler I. & E. Drinker 2003. Training for vaulting coaches. Compulsories and Kür. 170.

 • 2. Cihová I. 2006. Praktické ukážky využitia dvojdimenzionálnej analýzy pri hodnotení realizácie pohybovej činnosti trojskoku žien. Atletika 2006. Bratislava: ICM Agency. ISBN 80-89257-01-1 s. 248-251.

 • 3. Duchoslav L. Biomechanická videoanalýza pohybu. https://docplayer.net/37354769-Biomechanicka-videoanalyza-pohybu.html.

 • 4. Klouda L. 2010. Využití kinematické analýzy pro nácvik zášvihu do stoje na rukou ve voltiži. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie. Diplomová práce.

 • 5. Lednický A. & M. Vavák 2007. Sravnenie kinematičeskogo analiza techniki bega Jolandy Čeplak i Lucii Klocovoj. Recenzovaný zborník Współczesne problemy wychowania fizycznego dzieci o młodzieży Kielce: Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Swiętokrzyskiej. ISSN 978-83-89590-20-6 s. 60-65.

 • 6. Moravec R. & M. Slamka 1999. Závislosť športového výkonu v skoku do výšky žien od parametrov techniky. Medzinárodná konferencia Pohyb a zdraví Olomouc 11. - 14. 9. 1999 Pohyb a zdraví. - Olomouc: FTK UP 1999. ISBN 80-244-0004-9.

 • 7. Peiler C. & D. Peiler 2006. Optimales Voltigiertraining. 555 Übungen und Methoden vom Breiten- bis Spitzensport. 2. überarb. Auflage. Warendorf.

 • 8. Soumar L. 2009. Intraindividuální variabilita opakovaného pohybu a její indikátory při řízení motorového vozidla. Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu. Dizertačná práca.

 • 9. Soumar L. 2011. Kinematická analýza. Univerzzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem Ústav zdravotních studií. https://docplayer.cz/5832419-4-4-loga-barevn-p-esazet.html.

 • 10. Vaváček M. M. Hardoň & A. Lednický 2012. Biomechanical analysis of introductory exercises swing in vaulting riding. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae 52/l [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského 2012. - ISBN 978-80-223-3229-3. - s. 73-77

 • 11. Vaváček M. & J. Sklenaříková 2011. Vplyv špeciálneho pohybového programu na rozvoj koordinačných schopností paravoltižérov. Telesná výchova & šport. 21(1) s. 38-40.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 252 229 15
PDF Downloads 157 142 20