Review of Titanium and Steel Welding Methods

Open access

Review of Titanium and Steel Welding Methods

The paper presents review of methods of titanium and steel welding. On basis of professional literature it was stated that titanium can be joined with steel by means of explosive welding or brazing. Joining titanium with steel by TIG welding and friction welding methods is possible with the use of copper and tantalum or vanadium interlayer.

Błaszczyk W., Melechow R., Tubielewicz K.: Tytan i jego stopy. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2004.

Pilarczyk J.: Problemy spajania tytanu. VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA. TYTAN I JEGO STOPY. Warszawa, 24-26 październik 2005.

Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali i jego zastosowanie. WNT, Warszawa, 1989.

Welding Titanium a Designers and Users Handbook. Guide to Best Practice. 1999.

Гуревич С. М., Замков В. Н.: Сварка титана со сталъю. Автоматическа Сварка 8 (1962), pp. 21-26.

Арбузов В., Печенкн Д., Сидякин В. Хаустов В.: Стыковая сварка трубных переходников стал– титан. Сварочное производство 7 (2004), pp. 17-22.

Lison R., Metzger G.: Electron Beam Welding of Dissimilar Metals. Welding Journal (1976), pp. 230-s - 240s.

Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo. Pod redakcją Jana Pilarczyka. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2005.

Gałka A., Król S., Szulc Z.: Platerowanie wybuchowe jako podstawowa technologia wytwarzania materiałów bimetalicznych z tytanem. Materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji "Tytan i jego stopy". Warszawa - Serock, 24-26 października 2005, pp. 151-158.

Gembalski S., Kulesza U.: Platerowanie wybuchowe stali węglowej blachą tytanową. Metaloznawstwo i obróbka cieplna 7 (1974), pp. 39-50.

Szymlek K.: Technologia platerowania blach stalowych tytanem. VI Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników. Gdańsk, 5-6 grudnia 2002. pp. 39-47.

Samson K., Szymlek K., Walczak W.: Próba optymalizacji parametrów zgrzewania wybuchowgo tytanu ze stalą i aluminium. Materiały konferencji naukowo-technicznej. VII Konferencja Spawalnicza Szczecin 2002 "Postęp w technologiach spawania w osłonach gazowych". Międzyzdroje, 21-23.05.2002. pp. 205-212.

Ambroziak A.: Zgrzewanie tarciowe metali trudnotopliwych w cieczy na tle innych metod spajania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 1998.

Ambroziak A., Korzeniowski M., Kustroń P.: Fricton welding of dissimilar metal joint with intermediate layer. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 21(2007), pp. 37 - 40.

Ambroziak A.: Dobór warstw przejściowych dla różnoimiennych złączy zgrzewanych tarciowo. Biuletyn Instytutu spawalnictwa 5(1999), pp. 55-58.

Winiowski A.: Lutowanie twarde stali nierdzewnej z metalami lekkimi. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 4 (2003), pp. 46-50.

Winiowski A.: Lutowanie twarde stali nierdzewnej z aluminium i tytanem. Przegląd Spawalnictwa 9-10 (2006), pp. 68-71.

Winiowski A.: Lutowanie w próżni - możliwości i przykłady. Przegląd Spawalnictwa 8-9 (2004)

Advances in Materials Science

The Journal of Gdansk University of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 103 103 18
PDF Downloads 30 30 6