Spawanie Elektronowe I Spawanie Tig Blach Z Tytanu Technicznego

Open access

Spawanie Elektronowe I Spawanie Tig Blach Z Tytanu Technicznego

W artykule przedstawiono badania metalograficzne, próby rozciągania i pomiary twardości złączy spawanych z tytanu technicznego Grade 2. Złącza spawane zostały wykonane za pomocą spawania elektronowego i za pomocą spawania TIG.

Błaszczyk W., Melechow R., Tubielewicz K.: Tytan i jego stopy. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2004.

Adamiec P. Szczok E.: Problemy przy spawaniu tytanu i jego stopów. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika. Nr 250/99, Z.58, 43-54.

Jastrzębski T.: Stopy tytanu w konstrukcjach oceanotechnicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika. Nr 250/99, Z.58, 43-54.

Welding Titanium a Designers and Users Handbook. The Titanium Information Group. 1999.

PN-EN 10002-1:2004. Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metodyka badań w temperaturze otoczenia.

PN-EN 1321:2000. Spawalnictwo. Badania nieniszczące metalowych złączy spawanych. Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych Badania niszczące spawanych złączy metali. Próba rozciągania próbek poprzecznych.

PN-EN 895:1997 Badania niszczące spawanych złączy metali. Próba rozciągania próbek poprzecznych.

PN-EN 1043-1:2000. Spawalnictwo. Badania nieniszczące metalowych złączy spawanych. Próba twardości. Próba twardości złączy spawanych łukowo.

Advances in Materials Science

The Journal of Gdansk University of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 84 84 15
PDF Downloads 18 18 8