Diagnostic Examination of P265GH Boiler Steel Plate Using the Barkhausen Method

T. Garstka 1 , B. Koczurkiewicz 1 , and G. Golański 1
 • 1 Faculty of Materials Processing Technology and Applied Physics, Częstochowa University of Technolgy, Częstochowa, Poland

Diagnostic Examination of P265GH Boiler Steel Plate Using the Barkhausen Method

The article presents the results of diagnostic examination of P265GH boiler steel plate. During blanking, cutting and cold forming of elements from this plate, their spontaneous plastic deformation and warping took place, indicating an unfavourable internal stress state of a considerable magnitude occurring in the steel plate. In order to identify the causes of this situation, examinations were carried out, which included a microstructure assessment and a Vickers hardness test. In view of the absence of clear differentiation, in terms of both structure and hardness, in different steel plate areas, diagnostic examination was performed by the Barkhausen magnetic method, which included the determination of the principal direction of residual stresses and the determination of their anisotropy based on the measurement of the effective value of Barkhausen noise. As their result, a significant anisotropy of residual stresses was revealed on the steel plate surface. Moreover, the adverse phenomenon of perpendicularity of the principal directions of stresses was found to occur on the opposite plate surfaces, being the direct cause of warping of elements cut out from the plate

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Durin G., Zapperi S.: The Microscopical Origin of Barkhausen Noise: A Review of Recent Results, Materials of 4th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, July 3 - 4, (2003), Brescia - Italy.

 • Augustyniak B.: Zjawiska magnetosprężyste i ich wykorzystanie w nieniszczących badaniach materiałów. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003.

 • Błachnio J.: Ocena stanu warstwy wierzchniej łopatek wirnika sprężarki metodą szumu Barkhausena. Wyd. ITWL, Warszawa 1998.

 • Bruns M. et al: Determination of residual stresses in steel weldments by micromagnetic measurements, Proceedings 5th ICBM - International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, Petten, 2005, The Netherlands, 47-59.

 • Gauthier J., Krause T., Atherton D.: Mesurement of residual stress in steel using magnetic Barkhausen noise method, NDT&E International, Vol. 31, No. 1, 1998, 23-31.

 • Tremea A., Nardoni G., Vengrinovich V.: Testing Barkhausen Noise Analysis to Measure Residual Stresses in Mill Roll Alloys, Proceedings of 4th ICBM, Brescia, 2003.

 • Augustyniak B., Sieciński J., Chmielewski M: Wyznaczanie za pomocą efektu Barkhausena rozkładów naprężeń własnych blach w przemyśle stoczniowym, Zeszyty Problemowe - badania nieniszczące, 3, 1998, 383-388.

 • Garstka T., Koczurkiewicz B., Snopek J.: Badania jakościowe blachy grubej ze stali S235JG z zastosowaniem metody Barkhausena, Pr. zbiorowa, Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie, Wyd. P. Częstochowskiej, Zakopane 2009, 160-163.

 • PN - EN 10028-2 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe. Stale niestopowe i stopowe do pracy w podwyższonych temperaturach.

 • Garstka T.: System pomiarowy do badań właściwości wyrobów stalowych z wykorzystaniem zjawiska Barkhausena, Pomiary Automatyka Robotyka, 6, 2008, s. 58-61.

 • Garstka T., Jagieła K.: Kryterium doboru natężenia prądu magnesującego w metodzie Barkhausena pomiaru naprężeń własnych, Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Częstochowa 2008.

 • Garstka T.: Problemy pomiarów naprężeń własnych w wyrobach hutniczych metodą Barkhausena, Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Zeszyt 33, Katowice 2009, 113-116.

 • Rułka R.: Metoda oceny, własności i stanu materiałów ferromagnetycznych oparta na wykorzystaniu zjawiska Barkhausena. Praca doktorska, IPPT PAN, Warszawa 1980.

 • Vengrinovich V., Tsukerman V. L.: Stress and texture measurement using Barkhausen noise and angular scanning of driving magnetic field. Proceedings 15th WCDNT - World Conference on Nondestructive Testing, Montreal 2004.

 • Stefanita C. G., Atherton D. L., Clapham L.: Plastic versus elastic deformation effects on magnetic Barkhausen noise in steel, Acta Mater. 48 (2000) s. 3545-3551.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search