Radiocarbon data from the archaeological site of Turdaş-Luncă (preventive research of 2011)(IV)

Sabin Adrian Luca, Tiberiu Bogdan Sava, Maria Ilie, Andreea Dima, Daniela Pascal, Gabriela Sava, Cristian Mănăilescu, Florentin Perianu, and Raluca Teodorescu

Abstract

The preventive archaeological researches of 2011 led to sensational discoveries. These include evidence for the extraction of radiocarbon data. We analyze new evidence from the periods: neolithic and eneolithic (Turdaş culture), eneolithic (Petreşti culture) and classical dacian period (1st century AD).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Lazarovici et alii 2014 - Gh. Lazarovici, S.A. Luca, Gh.V. Natea, C.I. Suciu, M. Căstăian, Turdaş, C sector. Reconstruction of feature or ST 29 based on ethno-archaeological studies, în ActaTS 13 (2014) p. 73-112,

 • Luca 1993 - S.A. Luca, A new special discovering from Turdaş, în Banatica 12 (1993, 1) p. 21-23.

 • Luca 1996 - S.A. Luca, Eine rituelle Anlage in Turdaş-Luncă (Kreis Hunedoara), în ForVL 39 (1996, 1-2), p. 121-126.

 • Luca 1996a - S.A. Luca, Die Siedlung von Thorendorf/Turdaşder gegenwärtige Stand der archäologischen Ausgrabungsstelle, în The Vinča Culture, its Role and Cultural Connections, Timişoara (1996), p. 219-222.

 • Luca 1996b - S.A. Luca, Un complex ritual de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara), în Apulum 34 (1996), p. 37-42.

 • Luca 1998 - S.A. Luca, Die kulturelle Beziehungen am Ende der entwickelten Jungsteinzeit zwischen Siebenbürgen und den umgebenden Gebiete. Die Wiederspiegelung dieser in den in der Siedlung von Turdaş-Luncă (Kr. Hunedoara), în The Late Neolithic of the Middle Danube Region, Timişoara (1998), p. 165-180.

 • Luca 1999 - S.A. Luca, Descrierea cercetărilor arheologice sistematice de la Turdaş-Luncă – campaniile de cercetare ale anilor 1992-1995, în BCMI 10 (1999, 1-4), p. 171-185.

 • Luca 2001 - S.A. Luca, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (II). Noi cercetări arheologice la Turdaş-Luncă. I. Campaniile anilor 1992-1995, în BMA 17 (2001), 272 pagini (a colaborat la lucrare: A.L. Spânu).

 • Luca 2003 - S.A. Luca, Anmerkungen für die geschichtlichen entdeckungen bezüglich der Archäologischen niederlassung aus Turdaş-Luncă (bezirk Hunedoara) / Observaţii cu privire la istoricul cercetărilor referitoare la situl arheologic de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara), în Banatica 16 (2003), p. 77-102.

 • Luca 2006 - S.A. Luca, Aspects of the Neolithic and Eneolithic Periods in Transylvania (II), în Homage to Milutin Garašanin, Belgrad (2006), p. 341-366

 • Luca 2010 - S.A. Luca, Amuleta incizată din săpăturile arheologice de la Turdaş, în De la primele scrieri la multimedia. O scurtă istorie a comunicării şi mai mult, Alba Iulia (2010), p. 273-283.

 • Luca 2012 (coord.) - S.A. Luca (coordonator), Cercetările arheologice preventive de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara). Campania 2011, în BB 59 (2012) (au colaborat la lucrare: D. Barbu, C. Bobic, I. Bocan, T. Buleteanu, M. Ciută, Fl. Chioar-Dumitrescu, S. Galea, A. Georgescu, Gh. Lazarovici, A. Luca, Fl. Marţiş, D. Micle, Cl. Munteanu, Gh. Natea, C.M. Neagu, A. Niţoi Al. Olănescu, V. Palaghie, B. Părău, P.G. Popescu, C. Scărlătescu, V. Sava, C.I. Suciu, A. Şeulean-Tudorie, I. Socol, S. Tincu).

 • Luca 2016 - S.A. Luca, Tărtăria REDIVIVA, în BB LXXI, Alba Iulia (2016).

 • Luca 2018 - S.A. Luca, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (III). Noi cercetări arheologice la Turdaş-Luncă. II. Campaniile anilor 1996-1998, în BS 25 (2018) (au colaborat la lucrare: D. Diaconescu, C. Roman, G. El Susi, Fl. Perianu şi A. Luca).

 • Luca 2018a - S.A. Luca, Some details about the C403 archaeological feature from the site of Turdaş-Luncă, Hunedoara County (III). Petreşti culture I. Preventive excavations of the year 2011, în ActaTS 17 (2018), p. 115-120.

 • Luca 2019 - S.A. Luca, Un oraş preistoric din Europa. Turdaş-Luncă. Sector A, în BS 26, (2019, vol. I.1) (a colaborat la lucrare: Florentin Perianu).

 • Luca et Spânu 2001 - S.A. Luca, L.A. Spânu, Istoricul cercetărilor cu privire la aşezarea neolitică de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara), în Adevărul omeneşte posibil, Oradea (2001), p. 63-80.

 • Luca et Suciu 2007 - S.A. Luca, C.I. Suciu, Bază de date deschisă (14C) pentru neoliticul şi eneoliticul din zona carpato-danubiană, în N. Ursulescu (ed.), Dimensiunea europeană a civilizaţiei eneolitice est-carpatice, Iaşi (2007), p. 213-228.

 • Luca et Suciu 2007a - S.A. Luca, C.I. Suciu, Digitizare şi accesibilitate on-line – proiecte în desfăşurare ale centrului de cercetare IPCTE Sibiu, în BrukAM 2 (2007, 1), p. 13-39.

 • Luca et Suciu 2014 - S.A. Luca, C.I. Suciu, Sistemul de fortificaţii eneolitice de la Turdaş-Luncă, judeţul Hunedoara, România, în Banatica 24 (2014, 1, p. 7-24.

 • Luca et Suciu 2015 - S.A. Luca, C.I. Suciu, The Eneolithic fortification system of Turdaş-Luncă, Hunedoara Counthy, Romania, în Pradziejowé osady obronne w Karpatach, Krosno (Polonia) (2015), p. 43-60, ISBN 978-83-936970-9-0.

 • Luca et alii 2009 - S.A. Luca, C.I. Suciu, A. Luca, Incised amulet from Turdaş-Luncă archaeological excavation, în BB 35 (Proceedings: Signs and symbols from Danube Neolithic and Eneolithic; International symposium: The Danube script: Neo-Eneolitic „writing” in Southeastern Europe) (2009), p. 67-76.

 • Luca et alii 2009a - S.A. Luca, C.I. Suciu, A. Luca, Amuleta incizată din săpăturile arheologice de la Turdaş, în BrukAM 4 (2009, 1), p. 21-30.

 • Luca et alii 2012 - S.A. Luca, A. Tudorie, M.M. Ciută, Data concerning C164 feature from Turdaş-Luncă (Hunedoara County), în ActaTS 11 (2012), p. 7-21.

 • Luca et alii 2016 - S.A. Luca, T.B. Sava, D. Păceşilă, O. Gaza, I. Stanciu, G. Sava, B. Ştefan, Date radiocarbon ale nivelului III de la Tărtăria-Gura Luncii (cercetările preventive ale anilor 2014-2015), în Apulum 53 (2016), Alba Iulia, p. 27-34

 • Luca et alii 2017 - S.A. Luca, Fl. Perianu, S. Chideşa, Câteva amănunte despre complexele arheologice C32-33 din situl de la Turdaş-Luncă, jud. Hunedoara (I). Săpăturile preventive ale anului 2011, în Studia in Honorem Florea Costea. La a 80-a aniversare, Braşov (2017), p. 32-50.

 • Luca et alii 2017a - S.A. Luca, Fl. Perianu, S. Chideşa, Some Details Regarding the Archaeological Feature C23 from Turdaş-Luncă Site, în ActaTS 16 (2017), p. 21-61.

 • Luca et alii 2017b - S.A. Luca, T.B. Sava, D. Păceşilă, O. Gaza, I. Stanciu, G. Sava, B. Ştefan, Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaş-Luncă (cercetările preventive ale anului 2011)(1), în Apulum 54 (2017), p. 137-146.

 • Luca et alii 2017c - S.A. Luca, Fl. Perianu, S. Chideşa, Câteva amănunte despre complexul arheologic C23 din situl de la Turdaş-Luncă, jud. Hunedoara (II). Săpăturile preventive ale anului 2011, în Banatica 27 (2017, 1), p. 247-260.

 • Luca et alii 2017d - S.A. Luca, Ɨ Fl. Dumitrescu-Chioar, T.B. Sava, D. Păceşilă, O. Gaza, I. Stanciu, G. Sava, B. Ştefan, Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaş-Luncă (cercetările preventive din anul 2011) (II), în AnB(SN) 25 (2017), p. 35-40.

 • Luca et alii 2018 - S.A. Luca, †Fl. Dumitrescu-Chioar, T. B. Sava, D. Păceşilă, O. Gaza, I. Stanciu, G. Sava, B. Ştefan, Fl. Perianu, Radiocarbon data from the Turdaş-Luncă archaeological site. Petreşti culture (preventive research of 2011) (II), în ActaTS 17 (2018), p. 121-132.

 • Natea et alii 2012 - Gh.V. Natea, V. Palaghie, S.A. Luca, La Tène discoveries in the settlement of Turdaş-Luncă (Hunedoara County, Romania), în ActaTS, 11 (2012), p. 141-167.

 • Natea et alii 2013 - Gh.V. Natea, V. Palaghie, S.A. Luca, Descoperiri La Tène în aşezarea de la Turdaş-Luncă, în SUC:SH 10 (2013), p. 19-40.

 • Roska 1941 - M. Roska, Die Sammlung Szófia von Torma, Cluj (1941).

 • Yerkes 2009 - R.W Yerkes, A. Gyucha, W. Parkinson, A Multiscalar approach to Modeling the end of the Neolithic on the Great Hungarian Plain using Calibrated Radiovarbon dates, în Radiocarbon 51 (2009, 3), p. 1071-1109.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search