The implementation of the occupational health and safety management at work and its influence on the economic performance of the company

Open access

Abstract

The issue of social responsibility is one of the most discussed contemporary topics. It is closely related to the financial management of the company. The social area is one of the three main topics integrated in the concept of corporate social responsibility. In addition to the social interactions of the company and its surroundings, there is also included a wide range of internal relations. The largest group within the rage of internal relations consists of employees. Employees’ satisfaction, loyalty, fluctuation, sick leave of employees, as well as accident rate has a direct impact on labour productivity. This has a direct impact on the economic performance of the company. In the Czech Republic, the highest number of accidents and the highest number of fatalities are in the construction industry. The summary of duties related to the occupational health and safety of workers at workplace, given the acronym OHS, is based on legislative regulations. OHS is regulated primarily by the Labour Code and Law. 309/2006 Sb. The standard for occupational health and safety management systems is currently OHSAS 18001. When a company is certified, it is demonstrating an occupational health and safety management at high level and its continuous improvement. This article deals with the measurement of economic performance of enterprises in connection with the implementation of OHSAS certificate 18001. Economic performance is represented by return on equity and based on data obtained from financial statements. Performance measurement is used on 50 enterprises operating in the construction sector in the Czech Republic. The impact of the implementation of the OHSAS certificate on economic performance is quantified mainly by comparison methods and correlation analysis.

Amalendu, B. (2012). Association between corporate social responsibility and firm financial performance: empirical evidence from bombay stock exchange. Economics Bulletin, vol. 32, issue 2, A20.

Basovníková, M., Abramuszkinová Pavlíková, E. a Vavřina, J. (2013). Economic performance of Czech business entities in the context of CS s’ implementation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 61, issue 7, s. 1985-1994. DOI: 10.11118/actaun201361071985. Available from: http://acta.mendelu.cz/61/7/1985/.

Blašková, M. (2005). Organizačné správanie. Žilina. EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline. ISBN 80-8070-350-7.

Branská, L. (2003). Systém bezpečnosti práce jako součást podnikového systému řízení. In: Sborník z vědecko-pedagogické konference s mezinárodní účastí Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách. Lázně Bohdaneč. p. 25-28. ISBN 80-7194-623-0.

Calabrese, A., Costa, R., Menichini, T., Rosati, F., a Sanfelice, G. (2013) Turning Corporate Social Responsibility-driven Opportunities in Competitive Advantages: a Two-dimensional Model. Knowledge and Process Management. vol. 20, issue 1, s. 50-58. DOI: 10.1002/kpm.1401. Available from: http://doi.wiley.com/10.1002/kpm.1401

ČTK. V ČR loni stoupl počet pracovních úrazů o 950 na 45.000. FinančníNoviny.cz: Ekonomický server ČTK [online]. Praha, 2015, 2015-06-22 [cit. 2015-10-31]. Available from: http://www.financninoviny.cz/zpravy/v-cr-loni-stoupl-pocet-pracovnich-urazu-o-950-na-45-000/1230368

Doane, D. (2005). The myth of CSR: The problem with assuming that companies can do well while also doing good is that markets don’t really work that way. Stanford Social Innovation Review, fall 2005, p. 23-29. Available from: http://www.ssireview.org/pdf/2005FA_Feature_Doane.pdf

European Agency for Safety and Health at Work [online]. (2015). Bilbao, Spain: European Union, 2015-11-12 [cit. 2015-11-12]. Available from: https://osha.europa.eu/

Fauzi, H., Idris, K. (2009). The Relationship of CSR and Financial Performance: New Evidence from Indonesian Companies. Issues in Social and Environmental Accounting. vol. 13, issue 1, s. 23.

Hyršlová, J., Bednaříková, M. (2007). Social Aspects of Sustainable Development and a Corporation. In: Proceedings from International Scientific Conference Sustainability Accounting and Reporting at Micro-economic and Macro-economic Levels. Brno, p. 43 – 51. ISBN 978-80-7194-971-8.

Iqbal, N., Ahmad, N., Basheer, N. A., Nadeem, M. (2012). Impact of Corporate Social Responsibility on Financial Performance of Corporations: Evidence from Pakistan. International Journal of Learning and Development. 2012-11-12, vol. 2, issue 6, p. -. DOI: 10.5296/ijld.v2i6.2717. Available from: http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijld/article/view/2717.

Kunz, V. (2012). Společenská odpovědnost firem. 1. edition Praha: Grada, 201 p. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3983-0.

Magazín bezpečnost práce. Info, Z.S. Nové statistiky pracovních úrazů za rok 2014. Víme, jaká práce je nejvíce riziková. Bezpečnostpráce.info [online].(2015), 2015-04-01 [cit. 2015-10-31]. Available from: http://www.bezpecnostprace.info/item/nove-statistiky-pracovnich-urazu-za-rok-2014-vime-jaka-prace-je-nejvice-rizikova.

Reich, R. B. (2007). Supercapitalism: the transformation of business, democracy, and everyday life. 1st ed. New York: Alfred A. Knopf, ix, 272 p. ISBN 03-072-6561-7.

Šenk, Z. (2012). Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: prakticky a přehledně podle normy OHSAS. 2., aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 311 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-737-9.

Tyagi, R. Ph.D Thesis. Impact of Corporate Social Responsibility on Financial Performance and Competitiveness of Business. SSRN Electronic Journal. s. -. DOI: 10.2139/ssrn.2251580. Available from: http://www.ssrn.com/abstract=2251580

Finanční noviny: Ekonomický server ČTK [online]. (2015), 22.06.2015 [cit. 2015-09-28]. Available from: http://www.financninoviny.cz/zpravy/v-cr-loni-stoupl-pocet-pracovnich-urazu-o-950-na-45-000/1230368

Veber, J. (2007). Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2., updated edition Praha: Grada, 201 p. Manažer. ISBN 978-80-247-1782-1.

Výklad ustanovení § 13 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Bussiness center [online]. (2015) [cit. 2015-09-28]. Available from: http://business.center.cz/business/pravo/pracovni/svarc_system_vyklad.aspx.

Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis

The Scientific Journal for Economics and Management

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 31 31 10
PDF Downloads 5 5 1