Ringing data and occurrence of Blue Tits Cyanistes caeruleus and Great Tits Parus major in Sombor (NW Serbia) for the period 1981–2013 /Obročkovalski podatki in pojavljanje plavčkov Cyanistes caeruleus in velikih sinic Parus major v mestu Sombor (SZ Srbija) med letoma 1981 in 2013

Thomas Oliver Mérő 1  and Antun Žuljević 1
 • 1 Nature Protection and Study Society – NATURA, Milana Rakića 20, RS–25000 Sombor, Serbia

Pozvetek

Objavljanje in osnovna analiza obročkovalskih podatkov sta sicer pogosti temi člankov, redko pa so objavljeni podatki iz posameznega mesta, kot je denimo Sombor v premalo raziskani regiji Srbije. Predstavljamo podatke o obročkanju in ponovnem ulovu plavčkov Cyanistes caeruleus in velikih sinic Parus major za obdobje 32 let. Dodatno smo preverili vpliv povprečne najvišje temperature jeseni (september-december) in pozimi (januar-marec) na njihovo številčnost ter pojavljanje v dveh osnovnih habitatnih tipih (parki in vrtovi) v mestu Sombor. Skupno smo obročkali 1675 plavčkov (ponovno ujeti osebki N = 407) in 8062 velikih sinic (ponovno ujeti osebki N = 1517). Pri obeh vrstah so prevladovali mladi osebki (koda EURING 3 oz. 5). Najstarejše obročkane ptice obeh vrst so bile mlajše kot zabeleženo v drugih evropskih raziskavah. Številčnost obeh vrst ni bila povezana s povprečno najvišjo jesensko oziroma zimsko temperaturo. Število obročkanih ptic v parkih in vrtovih se ni pomembno razlikovalo. Glede na ugotovitve predhodnih raziskav sklepamo, da je njihova številčnost v posameznem habitatnem tipu odvisna od razpoložljivost hrane in vremenskih razmer, ne pa drugih okoljskih dejavnikov.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Baldi A., Csorgő T. (1991): Effect of environmental factors on tits wintering in a Hungarian marshland. - Ornis Hungarica 1: 29-36.

 • Bańbura J., Bańbura M. (2012): Blue Tits Cyanistes caeruleus and Great Tits Parus major as urban habitat breeders. - International Studies on Sparrows 36: 66-72.

 • Carrascal L. M., Seoane J., Villen-Perez S. (2012): Temperature and food constrains in wintering birds - an experimental approach in montane Mediterranean oakwoods. - Community Ecology 13: 221-229.

 • Csorgő T., Karcza Z., Halmos G., Magyar G., Gyuracz J., Szep T., Bankovics A., Schmidt A., Schmidt E. (2009): Magyar madarvonulasi atlasz - Hungarian bird migratory atlas. - Kossuth Kiado, Budapest

 • Ćiković D. (2013a): Great Tit Parus major. pp. 196-197. In: Kralj J., Barišić S., Tutiš V., Ćiković D. (eds.): Croatian Bird Migration Atlas. - Croatian Academy of Sciences and Art, Institute for Ornithology, Zagreb.

 • Ćiković D. (2013b): Common Blue Tit Cyanistes caeruleus. pp. 197-198. In: Kralj J., Barišić S., Tutiš V., Ćiković D. (eds.): Croatian Bird Migration Atlas. - Croatian Academy of Sciences and Art, Institute for Ornithology, Zagreb.

 • Fransson T., Kolehmainen T., Kroon C., Jansson L., Wenninger T. (2010): EURING list of longevity records for European birds. - [http://euring.org/data_and_codes/longevity-voous.htm], 23/03/2015.

 • Gyuracz J., Banhidi P., Korodi A. (2011): Post-breeding movements of Blue Tits (Parus caeruleus) in a West Hungarian stopover site. - Ornis Hungarica 19: 21-29.

 • Jokimaki J., Kaisanlahti-Jokimaki M-L. (2012): Residential areas support overwintering possibilities of most bird species. - Annales Zoologici Fennici 49: 240-256.

 • Merő T. O., Žuljević A. (2010): Birds of Sombor. - Nature Protection and Study Society - NATURA, Sombor.

 • Merő T. O., Žuljević A. (2014): Does the weather influence the autumn and winter movements of tits (Passeriformes: Paridae) in urban areas? - Acta Zoologica Bulgarica 66 (4): 505-510.

 • Moller A. P., Grim T., Ibanez-Alamo J. D., Marko G., Tryjanowski P. (2013): Change in flight initiation distance between urban and rural habitats following a cold winter. - Behavioral Ecology 24: 1211-1217.

 • Nilsson A. L. K., Alerstam T., Nilsson J-A. (2008): Diffuse, short and slow migration among Blue Tits. - Journal of Ornithology 149: 365-373.

 • Nowakowski J. K. (2001): Speed and synchronisation of autumn migration of the Great Tit (Parus major) along the eastern and the southern Baltic coast. - The Ring 23: 55-71.

 • Nowakowski J. K. (2003): Catch numbers at ringing stations is a reflection of bird migration intensity, as exemplified by autumn movements of the Great Tit (Parus major). - The Ring 25: 3-15.

 • Nowakowski J. K., Vahatalo A. Y. (2003): Is the Great Tit Parus major an irruptive migrant in north-east Europe? - Ardea 91: 231-244.

 • Nowakowski J. K., Chruściel J. (2004): Speed of autumn migration of the Blue Tit (Parus caeruleus) along the eastern and southern Baltic coast. - The Ring 26: 3-12.

 • Nyquist L. (2006): Migration patterns of blue tits (Parus caeruleus) at Hammaro Bird Observatory. - Degree Project, Karlstad University, Sweden.

 • Smith H. G., Nilsson J-A. (1987): Intraspecific variation in migratory pattern of a partial migrant, the Blue Tit (Parus caeruleus): an evaluation of different hypotheses. - The Auk 104: 109-115.

 • Sokolov L. V., Markovets Yu. M., Morozov Yu. G. (1999): Long-term dynamics of the mean date of autumn migration in passerines on the Courish Spit of the Baltic Sea. - Avian Ecology and Behaviour 2: 1-18.

 • Speek G., Clark J. A., Rohde Z., Wassenaar R. D., van Noordwijk A. J. (2001): The EURING exchange-code 2000. - Vogeltrekstation, Heteren, the Netherlands.

 • Torok J. (2009a): Blue Tit Parus caeruleus Linnaeus, 1758. pp. 549-551. In: Csorgő T., Karcza Z., Halmos G., Magyar G., Gyuracz J., Szep T., Bankovics A., Schmidt A., Schmidt E. (eds.): Magyar madarvonulasi atlasz. - Kossuth Kiado, Budapest.

 • Torok J. (2009b): Great Tit Parus major Linnaeus, 1758. pp. 554-556. In: Csorgő T., Karcza Z., Halmos G., Magyar G., Gyuracz J., Szep T., Bankovics A., Schmidt A., Schmidt E. (eds.): Magyar madarvonulasi atlasz. - Kossuth Kiado, Budapest.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search