Veliko število vodnih ptic in ujed na zadrževalniku Medvedce (SV Slovenija) med vremensko motnjo oktobra leta 2012/ High numbers of waterbirds and raptors at Medvedce Reservoir (NE Slovenia) during a weather disturbance in October 2012

 • 1 Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, SI–1000 Ljubljana, Slovenija

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ARSO (2013): Klimatološka postaja Starše: arhiv opazovanih in merjenih meteoroloških podatkov v Sloveniji. - [http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/], 15/03/2014.

 • Bordjan D. (2009a): Jezerski martinec Tringa stagnatilis. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 218.

 • Bordjan D. (2009b): Kaspijska čigra Hydroprogne caspia. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 219.

 • Bordjan D. (2010): Taščična penica Sylvia cantillans. - Acrocephalus 31 (145/146): 162.

 • Bordjan D. (2011a): Peščenec Calidris alba. - Acrocephalus 32 (150/151): 222.

 • Bordjan D. (2011b): Kričava čigra Sterna sandvicensis in školjkarica Haematopus ostralegus. - Acrocephalus 32 (150/151): 225.

 • Bordjan D. (2011c): Ščinkavec Fringilla coelebs. - Acrocephalus 32 (150/151): 228-229.

 • Bordjan D. (2012a): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. - Acrocephalus 33 (152/153): 25-104.

 • Bordjan D. (2012b): Koconoga kanja Buteo lagopus. - Acrocephalus 30 (152/153): 127.

 • Bordjan D., Božič L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163.

 • Božič L. (1992): Spomladanski prelet sršenarja Pernis apivorus prek Maribora. - Acrocephalus 13 (54): 144-145.

 • Božič L. (1994): Bodičasta govnačka Stercorarius parasiticus. - Acrocephalus 15 (65/66): 152-153.

 • Božič L. (2001): Seznam ugotovljenih ptic Slovenije s pregledom redkih vrst. - Acrocephalus 22 (106/107): 115-120.

 • Božič L. (2008): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2008 v Sloveniji. - Acrocephalus 29 (136): 39-49.

 • Božič L. (2010): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2010 v Sloveniji. - Acrocephalus 31 (145/146): 131-141.

 • Božič L. (2011): Sabljasti martinec Xenus cinereus. - Acrocephalus 32 (150/151): 223-224.

 • Bračko F. (1992): Sršenar Pernis apivorus. - Acrocephalus 13 (51): 49.

 • Cramp S. (ed.) (1998): The complete birds of the western Palearctic on CD-ROM. - Oxford University Press, Oxford.

 • Denac D. (1998): Komatna tekica Glareola pratincola. - Acrocephalus 19 (86): 22-23.

 • Denac D., Korošec L. (2000): Prvo opazovanje dolgorepe govnačke Stercorarius longicaudus v Sloveniji. - Acrocephalus 21 (102/103): 265-267.

 • Denac K., Mihelič T., Božič L., Kmecl P., Jančar T., Figelj J., Rubinić B. (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija).

 • Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. - DOPPS - BirdLife Slovenia, Ljubljana.

 • Državna meteorološka služba (2012): Obilna dež in sneg od 26. do 28. oktobra 2012. - [http://meteo.arso. gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_ events/obilna-dez-sneg_26-28okt12.pdf ], 15/03/2014.

 • Gamser M., Bordjan D., Denac M., Novak J., Kozina A. (2012): Strmoglavec Morus bassanus. - Acrocephalus 33 (152/153): 123-124.

 • Geister I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. - DZS, Ljubljana.

 • Gill F. B. (2007): Ornithology, Third edition. - W. H.

 • Freeman and Co., New York.

 • Gilyazov A., Sparks T. (2002): Change in timing of migration of common birds at the Lapland nature reserve (Kola peninsula, Russia) during 1931-1999. - Avian Behaviour and Ecology 8: 35-47.

 • Glutz von Blotzheim U. N., Bauer K. M., Bezzel E. (eds.) (1999): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band

 • 6. Charadriiformes (1. Teil). - Aula Verlag, Wiesbaden.

 • Grošelj P. (1982): Nekaj opazovanj žametne penice Sylvia melanocephala. - Acrocephalus 3 (11/12): 22-23.

 • Guzzon C., Tout C. P., Utmar P. (2005): I censimenti degli uccelli acquatici svernanti nelle zone umide del Friuli Venezia Giulia, Anni 1997-2004. - Associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli- Venezia Giulia (A.ST.O.R.E.-FVG), Monfalcone.

 • Gwinner E. (1996): Circannual clocks in avian reproduction and migration. - Ibis 138 (1): 47-63.

 • Hanžel J., Šere D. (2011): Seznam ugotovljenih ptic Slovenije s pregledom redkih vrst. - Acrocephalus 32 (150/151): 143-203.

 • Janžekovič F. (1985): Pojavljanje triprstega galeba Rissa tridactyla na Štajerskem. - Acrocephalus 6 (26): 53-54.

 • Janžekovič F. (1991): Kaspijska čigra Sterna caspia, jezerski martinec Tringa stagnatilis. - Acrocephalus 12 (47): 31.

 • Kmecl P., Rižner K. (1993): Pregled vodnih ptic in ujed Cerkniškega jezera; spremljanje številčnosti s poudarkom na preletu in prezimovanju. - Acrocephalus 14 (56/57): 4-31.

 • Kmecl P., Rižner K. (1995): Kaspijska čigra Sterna caspia. - Acrocephalus 16 (73): 197.

 • Komisija za redkosti (1993): Seznam redkih vrst ptic Slovenije 1990. - Acrocephalus 14 (58/59): 99-119.

 • Kus J. (1996): Prodniki Calidris var. - Acrocephalus 17 (78/79): 163.

 • Maumary L., Vallotton L., Knaus P. (2007): Die Vögel der Schweiz. - Schweizerische Vogelwarte, Sempach, und Nos Oiseaux, Montmollin.

 • Newton I. (2008): The Migration Ecology of Birds. - Academic Press, London.

 • Rubinič B. (1995): Veliki škurh Numenius arquata. - Acrocephalus 16 (68/69/70): 81.

 • Senegačnik K. (1997a): Rjava komatna tekica Glareola pratincola. - Acrocephalus 18 (83): 115.

 • Senegačnik K. (1997b): Zanimivosti od koderkoli: Farma Gmajnice. - Acrocephalus 18 (84): 161-162.

 • Sovinc A. (1994): Zimski ornitološki atlas Slovenije. - Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.

 • Sovinc A. (1999): Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1996. - Acrocephalus 20 (92): 26-30.

 • Šere D. (1986): Komatar Turdus torquatus. - Acrocephalus 7 (29): 43.

 • Škoberne A., Božič L. (2010): Kričava čigra Sterna sandvicensis. - Acrocephalus 31 (144): 63.

 • Škornik I. (2012): Favnistični in ekološki pregled ptic Sečoveljskih solin. - Soline pridelava soli, Seča.

 • Štumberger B. (1996): Prodniki Calidris var. - Acrocephalus 17 (78/79): 163-164.

 • Tome D., Sovinc A., Trontelj P. (2005): Ptice Ljubljanskega barja. - Monografija DOPPS št. 3. - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana.

 • Vrezec A., Tome D., Denac D. (2006): Selitev in izjemni selitveni pojavi pri pticah. - Ujma 20: 125-136.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search