Description of the Short-toed Eagle Circaetus gallicus breeding cycle at two sites in SW Slovenia during the years 2010 and 2011

Open access

Opis gnezditvenega ciklusa kačarja Circaetus gallicus na dveh lokacijah v JZ Sloveniji v letih 2010 in 2011

Bakaloudis, D.E., Vlachos, C.G. & Holloway, J.G. (2000): Nest features and nest-tree characteristics of Short-toed Eagles (Circaetus gallicus) in the Dadia-Lefkimi-Soufli forest, Northeastern Greece. - Journal of Raptor Research 34 (4): 293-298.

Bakaloudis, D.E., Vlachos, C.G. & Holloway, J.G. (2005): Nest spacing and breeding performance in Short-toed Eagle Circaetus gallicus in northeast Greece. - Bird Study 52: 330-338.

Bakaloudis, D.E. (2009): Implications for conservation of foraging sites selected by Short-toed Eagles (Circaetus gallicus) in Greece. - Ornis Fennica 86: 89-96.

Birdlife international (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12. - BirdLife International, Cambridge.

Campora, M. & Cattaneo, G. (2006): The Short-toed Eagle, Circaetus gallicus, in Italy. - Rivista Italiana di Ornitologia 76 (1): 3-44.

Cegnar, T. (2010a): Podnebne razmere v marcu 2010. - Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 17 (3): 3-24.

Cegnar, T. (2010b): Podnebne razmere v aprilu 2010. - Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 17 (4): 3-23.

Cegnar, T. (2010c): Podnebne razmere v juniju 2010. - Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 17 (6): 3-23.

Cegnar, T. (2011): Podnebne razmere v aprilu 2011. - Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 18 (4): 3-25.

Cegnar, T. & Gorup, T. (2010): Podnebne razmere v maju 2010. - Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 17 (5): 3-22.

Cegnar, T. & Gorup, T. (2011): Podnebne razmere v septembru 2011. - Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 18 (9): 3-23.

Cramp, S. (ed.) (1980): Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol. 2. Hawks to Bustards. - Oxford University Press, Oxford.

Danko, Š., Mihók, J. & Pčola, Š. (2007): [Breeding and occurrence of the Short-toed Eagle (Circaetus gallicus) in Eastern Slovakia.] - Tichodroma 19: 75-86. (v slovaščini)

Denac, K., Mihelič, T., Božič, L., Kmecl, P., Jančar, T., Figelj, J. & Rubinić, B. (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija) za Ministrstvo za okolje in prostor. - DOPPS, Ljubljana.

Geister, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. - DZS, Ljubljana.

Ivanowsky, V., Onofre, N. & Rocamora, G. (1997): Short-toed Eagle Circaetus gallicus. pp. 144-145 In: Hagemeijer, J.M.W. & Blair J.M. (eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. - T & A D Poyser, London.

Martinez, J.E. & Sanchez-Zapata, J.A. (1999): [Wintering of Booted Eagles (Hieraaetus pennatus) and Short-toed Eagles (Circaetus gallicus) in Spain.] - Ardeola 46 (1): 93-96. (v španščini)

Petretti F. (2008): [The Short-toed Eagle.] - Pandion-Darwin, Roma. (v italijanščini)

Sanchez-Zapata, J.A. & Calvo, J.F. (1999): Raptor distribution in relation to landscape composition in semi-arid Mediterranean habitats. - Journal of Applied Ecology 36: 254-262.

Tucker, G.M., Heath, M.F., Tomialojć, L. & Grimett, R.F.A. (1994): Birds in Europe: Their Conservation Status. BirdLife Conservation Series No. 3. - BirdLife International, Cambridge.

Vlachos, C.G. & Papageorgiou, N.K. (1994): Diet, breeding success, and nest-site selection of the Short-toed Eagle (Circaetus gallicus) in northeastern Greece. - Journal of Raptor Research 28(1): 39-42.

Acrocephalus

The Journal of Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia - DOPPS Bird Life

Journal Information

CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.112
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.268

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 133 132 7
PDF Downloads 53 52 6