Waterbirds and raptors occurring in the area of Medvedce reservoir (Dravsko polje, NE Slovenia) during the 2002-2008 period

Dejan Bordjan 1  and Luka Božič 2
 • 1 DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, SI—1000 Ljubljana, Slovenija
 • 2 DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Kamenškova ulica 18, SI—2000 Maribor, Slovenija

Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andretzke, H., Schikore, T. & Schröder, K. (2005): Artsteckbriefe. pp. 135-695 In: Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K. & Sudfeldt, C. (eds.): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. - Radolfzell.

 • Avšič, F. & Burja, D. (1996): Ocena hidroloških razmer po hidromelioracijah polskavske doline. pp. 99-104 In: Mišičev vodarski dan 1996. - Vodnogospodarski biro Maribor.

 • Bajec, A. (ed.) (2000): Slovar slovenskega knjižnega jezika. - Državna založba Slovenije, Ljubljana.

 • Bauer, H.-G., Fiedler, W. & Stark, H. (2003): Four decades of waterfowl counts at pre-alpine Lake Constance. - Ornis Hungarica 12-13 (1/2): 253-256.

 • Bauer, H.-G., Bezzel, E. & Fiedler, W. (eds.) (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. - AULA Verlag, Wiebelsheim.

 • Beaman, M., Galea, C. & Beaman, M. (1974): The visible raptor migration over the Maltese islands. - Ibis 116 (4): 419-431.

 • Berndt, R.K. & Kauppinen, J. (1997): Pintail Anas acuta. pp. 94-95 In: Hagemeijer, W.J.M. & Bla ir, M.J. (eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance. - T & A D Poyser, London.

 • Bibič, A. (1988): Ptice vodnih zbiralnikov severovzhodne Slovenije. - Acrocephalus 9 (37/38): 25-48.

 • Birdlife international (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. - BirdLife Conservation Series No. 12. BirdLife International, Cambridge.

 • Blažič, B. (2009): Kvakač Nycticorax nycticorax & polojnik Himantopus himantopus. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 209.

 • Blums, P. & Mednis, A. (1996): Secondary sex ratio in Anatinae. - Auk 113 (2): 505-511.

 • Bombek, D. (2003): Bela štorklja Ciconia ciconia. - Acrocephalus 24 (119): 147.

 • Bombek, D. (2007): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 28 (132): 41.

 • Bordjan, D. (2002a): Čopasta čaplja Ardeola ralloides. - Acrocephalus 23 (110/111): 49.

 • Bordjan, D. (2002b): Veliki klinkač Aquila clanga. - Acrocephalus 23 (110/111): 50-51.

 • Bordjan, D. (2002c): Sokol selec Falco peregrinus. - Acrocephalus 23 (110/111): 52-53.

 • Bordjan, D. (2002d): Rjavi galeb Larus fuscus. - Acrocephalus 23 (110/111): 54.

 • Bordjan, D. (2002e): Sokol selec Falco peregrinus. - Acrocephalus 23 (112): 100.

 • Bordjan, D. (2003a): Rjavi škarnik Milvus milvus. - Acrocephalus 24 (116): 31.

 • Bordjan, D. (2003b): Kanja Buteo buteo. - Acrocephalus 24 (117): 75.

 • Bordjan, D. (2003c): Jezerski martinec Tringa stagnatilis. - Acrocephalus 24 (117): 77.

 • Bordjan, D. (2003d): Planinski orel Aquila chrysaetos. - Acrocephalus 24 (118): 110.

 • Bordjan, D. (2003e): Progastorepi kljunač Limosa lapponica. - Acrocephalus 24 (119): 149.

 • Bordjan, D. (2003f): Mali škurh Numenius phaeopus. - Acrocephalus 24 (119): 149.

 • Bordjan, D. (2004a): Črni škarnik Milvus migrans. - Acrocephalus 25 (122): 162.

 • Bordjan, D. (2004b): Pritlikavi kormoran Phalacrocorax pygmeus. - Acrocephalus 25 (123): 223.

 • Bordjan, D. (2004c): Mali galeb Larus minutus. - Acrocephalus 25 (123): 226.

 • Bordjan, D. (2005a): Plevica Plegadis falcinellus. - Acrocephalus 26 (124): 47.

 • Bordjan, D. (2005b): Črna štorklja Cicinia nigra. - Acrocephalus 26 (127): 197.

 • Bordjan, D. (2006a): Dinamika pojavljanja velikega škurha Numenius arquata na zadrževalniku Medvedce (SV Slovenija) med leti 2002 in 2005. - Acrocephalus 27 (130/131): 131-137.

 • Bordjan, D. (2006b): Čapljica Ixobrychus minutus. - Acrocephalus 27 (128/129): 99.

 • Bordjan, D. (2006c): Rjavi lunj Circus aeruginosus. - Acrocephalus 27 (128/129): 101.

 • Bordjan, D. (2006d): Sokol selec Falco peregrinus. - Acrocephalus 27 (128/129): 101.

 • Bordjan, D. (2007a): Veliki prodnik Calidris canutus. - Acrocephalus 28 (132): 41.

 • Bordjan, D. (2007b): Kaspijska čigra Hydroprogne caspia. - Acrocephalus 28 (132): 41.

 • Bordjan, D. (2007c): Zvonec Bucephala clangula. - Acrocephalus 28 (133): 80.

 • Bordjan, D. (2007d): Veliki klinkač Aquila clanga & zlata prosenka Pluvialis apricaria. - Acrocephalus 28 (133): 80-81.

 • Bordjan, D. (2009a): Siva čaplja Ardea cinerea & rjava čaplja A. purpurea. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 209.

 • Bordjan, D. (2009b): Črna raca Melanitta nigra. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 212.

 • Bordjan, D. (2009c): Črni škarnik Milvus migrans. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 212.

 • Bordjan, D. (2009d): Rjavi lunj Circus aeruginosus. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 213.

 • Bordjan, D. (2009e): Rdečenoga postovka Falco vespertinus. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 214.

 • Bordjan, D. (2009f): Sokol plenilec Falco cherugg. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 214.

 • Bordjan, D. (2009g): Mokož Rallus aquaticus. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 214.

 • Bordjan, D. (2009h): Sabljarka Recurvirostra avosetta. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 216.

 • Bordjan, D. (2009i): Jezerski martinec Tringa stagnatilis. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 218.

 • Bordjan, D. & Božič, L. (2009): Rjasta kozarka Tadorna ferruginea. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 210-211.

 • Bordjan, D. (v pripravi): Prelet vodnih ptic in ujed Cerkniškega jezera v letih 2007-2008. - Acrocephalus.

 • Božič, L. (1991): Navadni zvonec Bucephala clangula. - Acrocephalus 12 (48): 85.

 • Božič, L. (1996): Navadna prosenka Pluvialis apricaria. - Acrocephalus 17 (78/79): 163.

 • Božič, L. (2001a): Poročilo nacionalne komisije za redkosti o opazovanjih redkih vrst ptic za obdobje 1997-2000. - Acrocephalus 22 (106/107): 109-113.

 • Božič, L. (2001b): Seznam ugotovljenih ptic Slovenije s pregledom redkih vrst. - Acrocephalus 22 (106/107): 115-120.

 • Božič, L. (2001c): Veliki klinkač Aquila clanga. - Acrocephalus 22 (106/107): 122.

 • Božič, L. (2003a): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2. Predlogi Posebnih zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji. - Monografija DOPPS št. 2. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, Ljubljana.

 • Božič, L. (2003b): Beločeli deževnik Charadrius alexandrinus. - Acrocephalus 24 (117): 76.

 • Božič, L. (2005): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2004 in 2005 v Sloveniji. - Acrocephalus 26 (126): 123-137.

 • Božič, L. (2006): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2006 v Sloveniji. - Acrocephalus 27 (130/131): 160-167.

 • Božič, L. (2007): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2007 v Sloveniji. - Acrocephalus 28 (132): 23-27.

 • Božič, L. (2008): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2008 v Sloveniji. - Acrocephalus 29 (136): 39-49.

 • Božič, L. & Bordjan, D. (2009): Mala tukalica Porzana parva. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 214-215

 • Bračko, F. (1988): Pojavljanje planinskega orla Aquila chrysaetos na Pohorju. - Acrocephalus 19 (87/88): 60-63.

 • Bračko, F. (1996a): Mali sokol Falco columbarius. - Acrocephalus 17 (74): 32-33.

 • Bračko, F. (1996b): Razširjenost laboda grbca Cygnus olor v severovzhodni Sloveniji. - Acrocephalus 17 (77): 111-116.

 • Bračko, F. (1997): Ornitološki atlas Drave od Maribora do Ptuja (1989-1992). - Acrocephalus 18 (82): 57-97.

 • Bračko, F. (2003): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 24 (117): 75.

 • Bračko (2009): Priba Vanellus vanellus. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 216

 • Cempulik, P. (1994): Bestandsentwicklung, Brutbiologie und Ökologie der Zwergdommel Ixobrychus minutus an Fisch- und Industrieteichen Oberschlesiens. - Vogelwelt 115: 19-27.

 • Ciglič, H. & Sovinc, A. (1996): Potrjeno gnezdenje črnogrlega ponirka Podiceps nigricollis v Sloveniji. - Acrocephalus 17 (75/76): 43-46.

 • Ciglič, H. & Trebar, T. (1998): Prispevek k poznavanju ptic Hraških mlak. - Acrocephalus 19 (86): 6-13.

 • Corso, A. (2001): Raptor migration across the Strait of Messina, southern Italy. - British Birds 94 (4):196-202.

 • Cramp, S. (ed.) (1998): The complete birds of the western Palearctic on CD-ROM. - Oxford University Press, Oxford.

 • Davidson, N.C. & Stroud, D.A. (2006): African-Western Eurasian Flyways: current knowledge, population status and future challenges. pp. 63-73 In: Boere, G.C., Galbraith, C.A. & Stroud, D.A. (eds.): Waterbirds around the world. - The Stationery Office, Edinburgh.

 • Delany, S. & Scott, D (2006): Waterbird population estimates. Fourth Edition. - Wetlands International, Wageningen.

 • Delany, S., Scott, D., Dodman, T. & Stroud, D. (eds.) (2009): An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Eurasia. - Wetlands International, Wageningen.

 • Denac, D. (1998a). Komatna tekica Glareola pratincola. - Acrocephalus 19 (86): 22-23.

 • Denac, D. (1998b): Veliki klinkač Aquila clanaga. - Acrocephalus 19 (89): 117-118.

 • Denac, D. (2001): Gnezditvena biologija, fenologija in razširjenost bele štorklje Ciconia ciconia v Sloveniji. - Acrocephalus 22 (106-107): 89-103.

 • Denac, D. & Denac, K. (2002): Sokol plenilec Falco cherrug. - Acrocephalus 23 (112): 100.

 • Denac, D. & Smole, J. (2005): Črnoglavi galeb Larus melanocephalus. - Acrocephalus 26 (127): 198.

 • Denac, D. & Božič, L. (2009): Breeding of the Mediterranean Gull Larus melanocephalus in Slovenia. - Annales Ser. hist. nat. 19 (1): 17-24.

 • Denac, D., Smole, J. & Vrezec, A. (2009): Naravovarstveno vrednotenje avifavne ob Savi med Krškim in Jesenicami na Dolenjskem s predlogom novega mednarodno pomembnega območja (IBA) za ptice v Sloveniji. - Natura Sloveniae 11 (1): 25-57.

 • Dimitrov, M., Michev, T., Profirov, L. & Nyagolov, K. (2005): Waterbirds of Bourgas Wetlands. Results and Evaluation of the Monthly Waterbird Monitoring. - Bulgarian Biodiversity Foundation & Pensoft Publishers, Sofia - Moscow.

 • Evans, D.M. & Day, K.R. (2001): Migration patterns and sex ratios of diving ducks wintering in Northern Ireland with specific reference to Lough Neagh. - Ringing & Migration 20 (4): 358-363.

 • Firm, V. & Avšič, F. (1997): Razmejitev interesov in upravljanje v večnamenskih vodnih akumulacijah. pp. 39-44 In: Mišičev vodarski dan 1997. Zbornik referatov. - Vodnogospodarski biro Maribor.

 • Geister, I. (1983): Prispevek k poznavanju ornitofavne Bobovka. - Acrocephalus 4 (17/18): 43-54.

 • Geister, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. - Državna založba Slovenije, Ljubljana.

 • Gensbøl, B. (1992): Birds of Prey of Britain & Europe, North Africa and the Middle East. - Harper Collins, London.

 • Gillisen, N., Haanstra, L., Delany, S., Boere, G. & Hagemeijer, W. (2002): Numbers and distribution of wintering waterbirds in the Western Palearctic and Southwest Asia in 1997, 1998 and 1999. Results from the International Waterbird Census. - Wetlands International Global Series No 11. Wetlands International, Wageningen.

 • Gregori, J. & Šere, D. (2005): Ptiči Šaleških jezer in okolice. - Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

 • Grošelj, P. (1994): Veliki klinkač Aquila clanga. - Acrocephalus 15 (65/66): 150-151.

 • Grošelj, P. (1999): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 20 (93): 58.

 • Guzzon, C., Tout, P. & Utmar, P. (2005): I censimenti degli uccelli acquatici svernanti nelle zone umidae del Friuli Venezia Giulia, anni 1997-2004. - Associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli-Venezia Giulia (A.S.T.O.R.E.-FVG). "Centro Stampa" di A. Candito & F. Spanghero Snc, Monfalcone.

 • Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (eds.) (1997): The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance. - T & A D Poyser, London.

 • Hanžel, J. (2009): Puklež Lymnocryptes minimus. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 217.

 • Hepp, G.R. & Hair, J.D. (1984): Dominance in wintering waterfowl (Anatini): Effects on distribution of sexes. - Condor 86: 251-257.

 • Jančar, T. (1995): Spremljanje številčnosti vodnih ptičev v Sečoveljskih solinah. - Acrocephalus 16 (71): 108-112.

 • Jančar, T., Kmecl, P., Mihelič, T. & Kozinc, B. (2007): Pregled vodnih ptic Blejskega in Bohinjskega jezera ter jezera HE Moste (Gorenjska, SZ Slovenija). - Acrocephalus 28 (135): 141-158.

 • Janžekovič, F. (1985): Pojavljanje triprstega galeba Rissa tridactyla na Štajerskem. - Acrocephalus 6 (26): 53-54.

 • Janžekovič, F. (1986): Pojavljanje velike bele čaplje Egretta alba na Dravi med Ptujem in Ormožem. - Acrocephalus 7 (27/28): 7-8.

 • Janžekovič, F. (1995): Planinski orel Aquila chrysaetus. - Acrocephalus 16 (71): 126.

 • Janžekovič, F., Štumberger, B. & Denac, D. (2003): Velikost legla, velikost jajc in fenologija prihoda na gnezdišče pri navadni čigri Sterna hirundo v SV Sloveniji. - Acrocephalus 24 (117): 61-66.

 • Javoršek, D. (1992): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 13 (54): 153.

 • Juvan, S. & Edelbaher, M. (1994): Perspektive in možnosti namakanja kmetijskih površin v Podravju v luči nacionalnega programa namakanja v Sloveniji. pp. 38-43 In: Mišičev vodarski dan 1994. Zbornik referatov. - Vodnogospodarski biro Maribor.

 • Kaligarič, M. (1997): Botanični oris. In: Vogrin, M., Kaligarič, M. & Vogrin, N.: Rešimo močvirne travnike! Močvirni travniki pri Medvedcah na Dravskem polju. - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, Ljubljana.

 • Kerček, M. (2004). Žličarka Platalea leucorodia. - Acrocephalus 25 (121): 94.

 • Kerček, M. (2005a): Ptice akumulacije Medvedce. - Diplomsko delo, Univerza v Mariboru.

 • Kerček, M. (2005b): Drugo opazovanje plamenca Phoenicopterus ruber roseus v Sloveniji. - Acrocephalus 26 (127): 191-193.

 • Kerček, M. (2005c): Sokol plenilec Falco cherrug. - Acrocephalus 26 (127): 198.

 • Kerček, M. (2009): Gnezdilke kopenskega dela zadrževalnika Medvedce (SV Slovenija). - Acrocephalus 30 (141/142/143): 165-179.

 • Kershaw, M. & Cranswick, P.A. (2003): Numbers of wintering waterbirds in Great Britain, 1994/95-1998/99: I. Wildfowl and selected waterbirds. - Biological Conservation 111: 91-104.

 • Kjellén, N. & Roos, G. (2000): Population trends in Swedish raptors demonstrated by migration counts at Falsterbo, Sweden 1942-97. - Bird Study 47 (2): 195-211.

 • Kmecl, P. (2007): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 28 (135): 175.

 • Kmecl, P. & Rižner, K. (1993): Pregled vodnih ptic in ujed Cerkniškega jezera; spremljanje številčnosti s poudarkom na preletu in prezimovanju. - Acrocephalus 14 (56/57): 4-31.

 • Koren, A. (2009): Mali škurh Numenius phaeopus. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 217.

 • Korošec, L. (1996): Navadni zvonec Bucephala clangula. - Acrocephalus 17 (74): 31.

 • Koskimies, P. & Dvorak, M. (1997): Spotted Crake Porzana porzana. pp. 224-225 In: Hagemeijer, W.J. M. & Blair, M.J. (eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. - T & A D Poyser, London.

 • Košir, M. (1996a): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 17 (74): 33-34.

 • Košir, M. (1996b): Čopasta čaplja Ardeola ralloides. - Acrocephalus 18 (75/76): 80.

 • Kozamernik, J. J. (2000): Črni škarnik Milvus migrans. - Acrocephalus 21 (102/103): 277.

 • Kozinc, B. (1991): Gnezdenje črnega škarnika Milvus migrans pri Lescah. - Acrocephalus 12 (48): 57-70.

 • Krofel, M. (2004): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 25 (122): 163.

 • Labus, N. & Krofel, M. (2003): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 24 (118): 111.

 • Legiša, P. (1995): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 16 (71): 127-128.

 • Leshem, Y. & Yom-Tov, Y. (1996): The magnitude and timing of migration by soaring raptors, pelicans and storks over Israel. - Ibis 138 (2): 188-203.

 • Luskovec, V. (1991): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 12 (49): 155-156.

 • Marenčič, R. (1980): Žerjavi na Kriškem polju. - Acrocephalus 1 (5): 84.

 • Maumary, L., Vallotton, L. & Knaus, P. (2007): Die Vögel der Schweiz. - Schweizerische Vogelwarte, Sempach & Nos Oiseaux, Montmollin.

 • Melik, A. (1957): Slovenija. Geografski opis. Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino. - Slovenska matica, Ljubljana.

 • Michev, T. & Profirov, L. (2003): Mid-winter Numbers of Waterbirds in Bulgaria (1977-2001). Results from 25 Years of Mid-winter Counts Carried out at Most Important Bulgarian Wetlands. - Pensoft Publishers, Sofia - Moscow.

 • Mihelič, T. & Genero, F. (2005): Occurrence of Griffon Vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. - Acrocephalus 26 (125): 73-79.

 • MKGP (2005): Kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč - digitalni sloj. - Ministrstvo Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana.

 • Mohar, D. (2001): Čopasta čaplja Ardeola ralloides. - Acrocephalus 22 (106/107): 121.

 • Newton, I. (2008): The Migration Ecology of Birds. - Academic Press, Amsterdam.

 • Niggeler, E. & Keller, V. (2007): Winterbestände der Wasservögel am Aare-Stausee Niederried 1951/52-2005/06. - Ornithologische Beobachter 104 (4): 279-300.

 • Nilsson, L. (2006): Fluctuations and trends in Swedish waterfowl populations during the last four decades. pp. 478-479 In: Boere, G.C., Galbraith, C.A. & Stroud, D.A. (eds.): Waterbirds around the world. - The Stationery Office, Edinburgh.

 • Olsen, K.M. & Larsson, H. (2003): Gulls of Europe, Asia and North America. - Christopher Helm, A & C Black Publisher Ltd., London.

 • Perko, D. & Orožen Adamič, M. (eds.) (1999): Slovenija. Pokrajine in ljudje. - Mladinska knjiga, Ljubljana.

 • Polajnar, J. & Bordjan, D. (2005): Sezonska dinamika števila sivih čapelj Ardea cinerea ob reki Savinji med Celjem in Zidanim mostom (SV Slovenija). - Acrocephalus 26 (127): 181-186.

 • Polak, S. (1993): Ptice gnezdilke Cerkniškega jezera in bližnje okolice. - Acrocephalus 14 (56/57): 32-62.

 • Polak, S. (ed.) (2000): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. Important Bird Areas (IBA) in Slovenia. - Monografija DOPPS št. 1. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, Ljubljana.

 • Popovkina, A.B. (2006): Conflicting trends in Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea populations: a myth or reality. pp. 480-481 In: Boere, G.C., Galbraith, C.A. & Stroud, D.A. (eds.): Waterbirds around the world. - The Stationery Office, Edinburgh.

 • Randler, C. (2000): Zusammenfassende Übersicht zum Auftreten von Tafel- x Moorentenhybriden (Aythya ferina x A. nyroca) im westlichen Mitteleuropa. - Vogelwarte 40 (3): 206-211.

 • Rehfisch, M.M., Austin, G.E., Armitage, M.J.S., Atkinson, P.W., Holloway, S.J., Musgrove, A.J. & Pollitt, M.S. (2003): Numbers of wintering waterbirds in Great Britain and the Isle of Man (1994/95-1998/99): II. Coastal waders (Charadrii). - Biological Conservation 112: 329-341.

 • Roberts, J.L. (1979): Observation of the migration of raptors and other large soaring birds in Bulgaria, 1975-1978. - Ibis 121 (3): 301-312.

 • Roomen, M. van, Koffijberg, K., Noordhuis, R. & Soldaat, L. (2006): Long-term waterbird monitoring in The Netherlands: a tool for policy and management. pp. 463-470 In: Boere, G.C., Galbraith, C.A. & Stroud, D.A. (eds.): Waterbirds around the world. - The Stationery Office, Edinburgh.

 • Rubinić, B. (1994a): Čopasta čaplja Ardeola ralloides. - Acrocephalus 15 (62): 27.

 • Rubinić, B. (1994b): Veliki klinkač Aquila clanga. - Acrocephalus 15 (65/66): 151.

 • Rubinić, B. (1997a): Nekaj novih vpogledov v taksonomijo velikih galebov. - Acrocephalus 18 (85): 165-166.

 • Rubinić, B. (1997b): Najdba soimenske podvrste rumenonogega galeba Larus cachinnans cachinnans v Sloveniji. - Acrocephalus 18 (85): 167-171.

 • Sackl, P. (2000a): Form and function of aerial courtship displays in Black Storks Ciconia nigra. - Acrocephalus 21 (102/103): 223-229.

 • Sackl, P. (2000b): Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis. - Acrocephalus 21 (102/103): 279.

 • Scott, D.A. & Rose, P.M. (1996): Atlas of Anatidae Populations in Africa and Western Eurasia. - Wetlands International, Wageningen.

 • Senegačnik, K. (1999): Veliki klinkač Aquila clanga. - Acrocephalus 20 (97): 197.

 • Senegačnik, K., Sovinc, A. & Šere, D. (1998): Ornitološka kronika 1994, 1995. - Acrocephalus 19 (87/88): 77-91.

 • Shirihai, H., Yosef, R., Alon, D., Kirwan, G.M. & Spaar, R. (2000): Raptor migration in Israel and the Middle East: A summary of 30 years of field research. Special publication for the »Raptors 2000« congress of the Raptor Research Foundation and the World Working Group on Birds of Prey. - International Birding and Research Center Eilat (IBRCE), Eilat.

 • Smole, J. (2002): Prvi teritorialni črnoglavi galeb Larus melanocephalus v Sloveniji. - Acrocephalus 22 (109): 225-226.

 • Smole, J. (2003): Summary of Ferruginous Duck Breeding in Slovenia. pp. 76 In: Petkov, N., Hughes, B. & Gallo-Orsi, U. (eds.): Ferruginous Duck: From Research to Conservation. - Conservation Series no. 6. BirdLife International. BSPB-TWSG, Sofia.

 • Snow, D.W. & Perrins, C.M. (eds.) (1998): The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Non-Passerines. - Oxford University Press, Oxford.

 • Sovinc, A. (1994): Zimski ornitološki atlas Slovenije. - Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.

 • Sovinc, A. (1997). Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1995. - Acrocephalus 18 (84): 151-156.

 • Sovinc, A. & Šere, D. (1994): Ornitološka kronika za leto 1992. - Acrocephalus 15 (64): 102-106.

 • Sovinc, A. & Šere, D. (1996): Ornitološka kronika za leto 1993. - Acrocephalus 18 (75/76): 97-100.

 • Sutter, W. & Schifferli, L. (1988): Überwinternde Wasservögel in der Schweiz und ihren Grenzgebieten: Bestandsentwicklungen 1967-1987 im internationalen Vergleich. - Ornithologische Beobachter 85: 261-298.

 • Szymanski, M. (2002): Čopasta čaplja Ardeola ralloides. - Acrocephalus 23 (113/114): 147.

 • Šere, D. (2009): Najdbe obročkanih ptičev na zadrževalniku Medvedce in okolici (SV Slovenija). - Acrocephalus 30 (141/142/143): 199-208.

 • Škornik, I. (1991): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 12 (49): 155.

 • Šorgo, A. (1995). Kamenjar Arenaria interpres. - Acrocephalus 16 (71): 128.

 • Štumberger, B. (1981): Razširjenost in pojavljanje čopastega ponirka Podiceps cristatus v Slovenskih goricah in na Ptujskem polju. - Acrocephalus 2 (8/9): 29-35.

 • Štumberger, B. (1983): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 4 (17/18): 60.

 • Štumberger, B. (1988): »Razvoj oblačnosti« pri močvirskih čigrah Chlidonias in nenaden pojav morske srake Haematopus ostralegus. - Acrocephalus 9 (35/36): 68-69.

 • Štumberger, B. (1991): Pojavljanje jezerskega martinca Tringa stagnatilis v Sloveniji. - Acrocephalus 12 (48): 75-80.

 • Štumberger, B. (1994): Popis ptic volčeških travnikov (Celje) in njihovo naravovarstveno ovrednotenje. - Acrocephalus 15 (65/66): 123-134.

 • Štumberger, B. (1997): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1997 v Sloveniji. - Acrocephalus 18 (80/81): 29-39.

 • Štumberger, B. (1998): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1998 v Sloveniji. - Acrocephalus 19 (87/88): 36-48.

 • Štumberger, B. (1999): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1999 v Sloveniji. Acrocephalus 20 (92): 6-22.

 • Štumberger, B. (2000): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2000 v Sloveniji. - Acrocephalus 21 (102/103): 271-274.

 • Štumberger, B. (2001a): Veliki klinkač Aquila clanga. - Acrocephalus 22 (104/105): 57.

 • Štumberger, B. (2001b): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju leta 2001 v Sloveniji. - Acrocephalus 22 (108): 171-174.

 • Štumberger, B. (2001c): Rdečenogi martinec Tringa totanus. - Acrocephalus 22 (109): 234.

 • Štumberger, B. (2002a): Črnovrati ponirek Podiceps nigricollis. - Acrocephalus 22 (109): 233.

 • Štumberger, B. (2002b): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2002 v Sloveniji. - Acrocephalus 23 (110/111): 43-47.

 • Štumberger, B. (2002c): Dolgorepa raca Anas acuta. - Acrocephalus 23 (115): 194.

 • Štumberger, B. (2003): Rdečenogi martinec Tringa totanus. - Acrocephalus 24 (116): 33.

 • Štumberger, B. (2005): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2003 v Sloveniji. - Acrocephalus 26 (125): 99-103.

 • Štumberger, B. (2009a): Siva čaplja Ardea cinerea & velika bela čaplja Casmerodius albus. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 209-210.

 • Štumberger, B. (2009b): Mali prodnik Calidris minuta. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 216.

 • Štumberger, B. (2009c): Veliki škurh Numenius arquata. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 217.

 • Štumberger, B. (2009d): Kaspijska čigra Sterna caspia. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 218-219.

 • Štumberger, B. & Denac, D. (1994): Pojavljanje in gnezditvena gostota malega ponirka Tachybaptus ruficollis v ormoških bazenih. - Acrocephalus 15 (62): 8-16.

 • Štumberger, B. & Šorgo, A. (1995): Dnevni prelet vodnih ptic v dravski loki pri Ptuju - prezimovanje ali selitev? - Acrocephalus 16 (68/70): 72-78.

 • Tarman, K. (1992): Osnove ekologije in ekologija živali. - Državna založba Slovenije, Ljubljana.

 • Tome, D., Sovinc, A. & Trontelj, P. (2005): Ptice Ljubljanskega barja. - Monografija DOPPS št. 3. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, Ljubljana.

 • Trebušak, M., Rubinić, B. & Vrezec, A. (1999): Veliki klinkač Aquila clanga. - Acrocephalus 20 (97): 191-193.

 • Trontelj, P. (1992): Prispevek k poznavanju avifavne Zbiljskega in Trbojskega akumulacijskega jezera na reki Savi. - Acrocephalus 13 (50): 2-16.

 • Trontelj, P. & Vogrin, M. (1993): Ptice Jovsov in predlogi za njihovo varstvo. - Acrocephalus 14 (61): 200-209.

 • Tucakov, M. (2004): Migration dynamics and wintering of Great White Egret Egretta alba on Kolut fish pond in northern Serbia. - Biota 5 (1/2): 59-66.

 • Vengust, D. (1994): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 15 (65/66): 151-152.

 • Vogrin, M. (1987): Beločeli deževnik Charadrius alexandrinus. - Acrocephalus 8 (34): 61.

 • Vogrin, M. (1989): Gnezdenje čopastega ponirka Podiceps cristatus v koloniji na ribnikih v Račah. - Acrocephalus 10 (41/42): 51-56.

 • Vogrin, M. (1990): Čopasta čaplja Ardeola ralloides. - Acrocephalus 11 (43/44): 28.

 • Vogrin, M. (1994): Rjava čaplja Ardea purpurea. - Acrocephalus 15 (63): 50.

 • Vogrin, M. (1996a): Ornitofavna ribnika Vrbje v spodnji Savinjski dolini in njegova naravovarstvena problematika. - Acrocephalus 17 (74): 7-24.

 • Vogrin, M. (1996b): Gnezdilke močvirnih travnikov v zadrževalniku Medvedce na Dravskem polju. - Acrocephalus 17 (75/76): 61-71.

 • Vogrin, M. (1996c): Sokol plenilec Falco cherrug. - Acrocephalus 18 (75/76): 84.

 • Vogrin, M. (1997):, Occurrence and passage of Marsh Harrier Circus aeruginosus, Hen Harrier Circus cyaneus and Osprey Pandion haliaetus in northeastern Slovenia. - Ring 19 (1/2): 59-63.

 • Vogrin, M. (1998a): Gnezditev pribe Vanellus vanellus na Dravskem polju. - Acrocephalus 19 (86): 14-20.

 • Vogrin, M. (1998b): Prelet in pojavljanje sivke Aythya ferina v Krajinskem parku Rački ribniki - Požeg v severovzhvodni Sloveniji. - Acrocephalus 19 (89): 109-114.

 • Vogrin, M. (1998c): Occurrence and passage of Wood sandpiper Tringa glareola and Green sandpiper Tringa ochropus on the Dravsko polje, north-eastern Slovenia. - Wader Study Group Bulletin 87: 55-58.

 • Vogrin, M. (1998d): Prelet in pojavljanje togotnika Philomachus pugnax na Dravskem polju. - Acrocephalus 19 (90/91): 155-158.

 • Vogrin, M. (2001): Čigre in galebi na Dravskem polju v severovzhodni Sloveniji. - Biota 2 (2): 191-198.

 • Vogrin, M. (2005): Fenologija vodnih ptic na Žovneškem jezeru (Spodnja Savinjska dolina, osrednja Slovenija). - Acrocephalus 26 (126): 151-155.

 • Vogrin, M. & Vogrin, N. (1995). Rožnati pelikan Pelecanus onocrotalus na Dravskem polju. - Acrocephalus 16 (71): 98-100.

 • Vogrin, M., Šorgo, A. & Janžekovič, F. (1995): Veliki kormoran Phalacrocorax carbo v krajinskem parku Rački ribniki-Požeg. - Acrocephalus 16 (72): 155-159.

 • Vrezec, A. (1995): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 16 (71): 128.

 • Vrezec, A. (1997): Mala bela čaplja Egretta garzetta. - Acrocephalus 18 (80/81): 40-41.

 • Vrezec, A. & Eleršek, T. (2003): Žerjav Grus grus. - Acrocephalus 24 (116): 32.

 • Vrezec, A., Bordjan, D., Perušek, M. & Hudoklin, A. (2009): Population and ecology of the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) and its conservation status in Slovenia. - Denisia 27: 103-114.

 • Zagmajster, M. & Skaberne, B. (2006): Pregled končnih odločitev Biogeografskega seminarja - Celinska regija, z vključenimi NVO stališči. - Darova (CZ), 26.- 28.4.2006.

 • Zupančič, M., Seliškar, A. & Žagar, V. (1998): Rastlinstvo. pp. 116-119 In: Fridl, J., Kladnik, D., Orožen Adamič, M. & Perko, D. (eds.): Geografski atlas Slovenije (Kartografskogradivo): država v prostoru in času. - Državna založba Slovenije, Ljubljana.

 • Žgavec, V. (1991): Namesto uvodnika. - Acrocephalus 12 (48): 49.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search