Dynamic Response of Forum Gdansk Structure due to Rail Traffic

 • 1 Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Narutowicza 11/12, 80-233 , Gdańsk, Poland

Abstract

This paper presents the study of the impact of vibration induced by the movement of the railway rolling stock on the Forum Gdańsk structure. This object is currently under construction and is located over the railway tracks in the vicinity of the Gdańsk Głowny and Gdańsk Środmieście railway stations. The analysis covers the influence of vibrations on the structure itself and on the people within. The in situ measurements on existing parts of the structure allow us to determine environmental excitations used for validation and verification of the derived FEM model. The numerical calculations made the estimates of the vibration amplitudes propagating throughout the whole structure possible.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. K. Gnyp, „Wpływ przejeżdżających pociągow w sąsiedztwie projektowanego obiektu na obiekt oraz na przebywających w nim ludzi i urządzenia techniczne”, Budownictwo i Architektura 13(1): 29-40, 2014.

 • 2. J. Kawecki, K. Stypuła, „Zapewnienie komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach narażonych na oddziaływania komunikacyjne”, Politechnika Krakowska, Krakow, 2013.

 • 3. J. Vega, A. Fraile, E .Alarcon, L.Hermanns. “Dynamic response of underpasses for high-speed train lines” Journal of Sound and Vibration 331: 5125-5140, 2012.

 • 4. A. Zbiciak, Z. Kozyra “Dynamic analysis of a soft-contact problem using viscoelastic and fractional-elastic rheological models” Archives of Civil and Mechanical Engineering 15, iss. 1: 286-191, 2015.

 • 5. J. Korzeb, A. Chudzikiewicz “Evaluation of the vibration impacts in the transport infrastructure environment” Arch Appl Mech 85:1331-1342, 2015.

 • 6. M. Superczyńska, K. Jozefiak, A. Zbiciak “Numerical analysis of diaphragm wall model executed in Poznań clay formation applying selected fem codes” Achives of Civil Engineering LXII, iss. 3: 207-224, 2016.

 • 7. J. Kawecki, K. Stypuła, „Badanie wpływu zastosowania mat wibroizolacyjnych w konstrukcji toru kolejowego na poziom drgań emitowanych do otoczenia”, TTS, 2-3/2013.

 • 8. C. Kraśkiewicz, C. Lipko, M. Płudowska, W. Oleksiewicza, A. Zbiciak ”Static and dynamic characteristics of resilient mats for vibration isolation of railway tracks” Procedia Engineering 153: 317 - 324, 2016.

 • 9. S.K. Au, Y.C. Ni, F.L. Zhang, H.F. Lam. „Full-scale dynamic testing and modal identification of a coupled floor slab system” Engineering Structures 37: 167-178, 2012.

 • 10. A. De Sortis, E. Antonacci, F. Vestroni. “Dynamic identification of a masonry building using forced vibration tests” Engineering Structures 27: 155-165, 2005.

 • 11. Ł. Pyrzowski, M. Miśkiewicz, J. Chrościelewski “The effect of fishing basin construction on the behaviour of a footbridge over the port channel” Polish Maritime Research Special Issue 2017 S1 (93), vol. 24: 182-187, 2017.

 • 12. T. Chmielewski, Z. Zembaty, „Podstawy dynamiki budowli”, Arkady, Warszawa, 1998.

 • 13. M. Rucka, K. Wilde, „Dynamika budowli z przykładami w środowisku MATLABR”, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2008.

 • 14. Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcja 348/98, „Diagnostyka dynamiczna i zabezpieczenia istniejących budynkow mieszkalnych przed szkodliwym działaniem drgań na właściwości użytkowe budynkow”, Warszawa 1998.

 • 15. J. Chrościelewski, J. Makowski, W. Pietraszkiewicz, “Statyka i dynamika powłok wielopłatowych: Nieliniowa teoria i metoda elementow skończonych” Biblioteka Mechaniki Stosowanej, IPPT PAN, Warszawa, 2004.

 • 16. J. Chrościelewski, M. Miśkiewicz, Ł. Pyrzowski, “Wprowadzenie do modelowania MES w programie SOFISTIK” Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2016.

 • 17. P. Paultre, O. Chaallal, J. Proulx, “Bridge dynamics and dynamic amplification factor - a review of analytical and experimental findings” Canadian Journal of Civil Engineering 19: 260-278, 1992.

 • 18. J. Kawecki, K. Stypuła. Application of measurement database in dynamic diagnostics and design. Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures - EVACES ’09, Wrocław 2009.

 • 19. PN-88/B-02171: Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach, 1988.

 • 20. M. Miśkiewicz, R. Okraszewska, Ł. Pyrzowski, “Cooperation areas between universities and industry - case studies in the area of civil engineering”, ICERI2016 Proc.: 4631-4638, 2016.

 • 21. J. Chrościelewski, M. Miśkiewicz, Ł. Pyrzowski, K. Wilde “Composite GFRP U-shaped footbridge” Polish Maritime Research Special Issue 2017 S1 (93) Vol. 24: 25-31, 2017.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search