Traffic Analysis and Pavement Technology as a Tool for Urban Noise Control

Open access

Traffic related noise is currently considered as an environmental pollution. Paper presents results of multidirectional study attempting to serve urban traffic without the need to erect noise barriers interfering urban space. Initial concept of the road expansion included construction of 1000 m of noise barriers dividing city space. Improvement in the acoustic conditions after construction completion is possible due to the applied noise protection measures: vehicle speed limit, smooth of traffic flow, use of road pavement of reduced noise emission and the technical improvement of the tramway.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. K.J. Kowalski P. Radziszewski W. Bańkowski K. Otkałło „Tire/pavement noise on the prototype pavement sections” [in Polish]. Metody ochrony środowiska przed hałasem. Teoria i praktyka Zakopane 2013 pp. 145-157.

 • 2. W. Gardziejczyk “Influence o road pavements construction technology and texture on vehicle noise” [in Polish] Białystok 2005.

 • 3. W. Bańkowski “Quite pavements around the world” [in Polish].Materiały Budowlane nr 11 2011 pp. 51-53.

 • 4. J. Piłat P. Radziszewski Asphalt pavements [in Polish]. WKiŁ Warszawa 2010.

 • 5. K.J. Kowalski T. Dare R.S. McDaniel J. Olek R. Bernhard “Research on a laboratory technique for tirepavement noise assessment of asphalt mixes”. Archives of Civil Engineering vol. LIX is. 4 2013 pp. 561-577.

 • 6. K.J. Kowalski R.S. McDaniel A. Shah J. Olek „Long Term Monitoring of the Noise and Frictional Properties of PFC SMA and DGA Pavements” Transportation Research Record vol. 2127 12-19 2009.

 • 7. A. Brzeziński A. Ciołkosz-Styk M. Gruziel P. Kwiatkowski: Intelligent transportation systems as a chance for cities sustainable development [in Polish]. “Kształtowanie wspołczesnej przestrzeni miejskiej”. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2014 pp. 587-599.

 • 8. M. Tracz J. Bohatkiewicz „Selected problems of noise protection - suggestions of changes in law regulations and strategies” [in Polish] TransNoise Zakopane 2012.

 • 9. A. Brzeziński P. Włodarek: „Problem stosowania uogolnionego modelu ruchu w procesie planowania i projektowania regionalnej i lokalnej sieci drogowej” [in Polish]. General Directorate of National Roads and Motorways Conference: Analiza i modelowanie ruchu na sieci drogowej. Politechnika Warszawska 2010.

 • 10. A. Brzeziński: „Znaczenie modelowania ruchu w analizach sieci drogowej” [in Polish]. General Directorate of National Roads and Motorways Conference: Analiza i modelowanie ruchu na sieci drogowej. General Directorate of National Roads and Motorways 2010.

 • 11. P. Śleszyński „Aktualne i spodziewane tendencje demograficzne w rozwoju Obszaru Metropolitarnego Warszawy oraz Struktura i rozmieszczenie miejsc zamieszkania pracy i edukacji w Warszawie według rejonow komunikacyjnych” [in Polish]. IGiPZ PAN 2010.

 • 12. P. Mioduszewski “Road nosiness in Poland and in another European Union countries” [in Polish]. Metody ochrony środowiska przed hałasem. Teoria i praktyka Zakopane 2013 pp. 159-173

 • 13. I. Ruttmar “Pavement technologies for quite pavements - comparison. Wymagania techniczne w Polsce i w Niemczech” [in Polish] Proceedings of Transnoise Conference Zakopane 2013

 • 14. M. Książek P. Nowak S. Kivrak J. Rosłon L. Ustinovichius “Computer-aided decision-making in construction project development” Journal of Civil Engineering and Management vol. 21 is. 2 2015 pp. 248-259.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.80

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.304
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.866

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 142 63 0
PDF Downloads 92 58 0