Emily Apter, Against World Literature: On the Politics of Untranslatability. London and New York: Verso, 2013. (Pb, £20/Hb, £70) Pp 382. ISBN: 9781844679706.

Mihaela Mudure 1
  • 1 Babeş-Bolyai University, , Cluj-Napoca, Romania

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • ***. Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989. Ed. Ion Istrate. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2004.

  • ***. Dicţionarul cronologic al romanului românesc (1990-2000). Ed. Ion Istrate. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2011.

  • ***. Dicţionarul cronologic al romanului tradus în România 1990-2000. Ed. Ion Milea. Cluj-Napoca: Academia Română, 2017. Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu Cluj-Napoca. Web. 15 Feb. 2020.

  • ***. Dicţionarul cronologic al romanului tradus în România de la origini până la 1989. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2005.

  • ***. Dicţionarul general al literaturii române. Ed. Eugen Simion. Bucureşti: Universul Enciclopedic, 2004-2009.

  • ***. Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979.

  • Man, Paul de. “Conclusions: Walter Benjamin’s ‘The Task of the Translator.’” The Resistance to Theory. Manchester UP, 1986. 73-105.

  • Sasu, Aurel. Dicţionarul biografic al scriitorilor români. Piteşti: Editura Paralela 45, 2006.

  • Zaciu, Mircea, Marian Papahagi, and Aurel Sasu. Dicţionarul esenţial al scriitorilor români. Bucureşti: Albatros, 2000.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search