Search Results

You are looking at 1 - 10 of 850 items for :

Clear All
Open access

Anna Maloveczky and Ambrus Karai

References [1] Bagyinszki Gy., Bitay E.: Hegesztéstechnika I. Eljárások és gépesítés . EME, Cluj-Napoca, 2010. https://eda.eme.ro/handle/10598/15437 [2] Bitay E.: Lézeres felületkezelés és modellezés. EME, Cluj-Napoca, 2007. https://eda.eme.ro/handle/10598/8923 [3] Búza G.: Lézersugaras technológiák I . Edutus Főiskola, Budapest, 2012. 10. [4] Kyung-Min H., Yung C. S.: Prospects of laser welding technology in the automotive industry: A review. Journal of Materials Processing Technology, 245. (2017) 52–54. https://doi.org/10.1016/j

Open access

J. Łabanowski, D. Fydrych and G. Rogalski

References Lesiński K. J.: State of the art of underwater cutting and welding. Proceedings of conference "Problems of underwater cutting and welding", Gdańsk University of Technology, Gdańsk 1985 (in Polish). Lesiński K. J., Piątkowski T., Kiełczyński W.: Evaluation of quality of welds obtained by underwater welding - stage I. Report. Gdańsk University of Technology, Gdańsk 1989 (in Polish). Lesiński K. J.: Semiautomatic underwater cutting. Proceedings of conference "Problems of

Open access

Mitko Nikolov

References BERNARDSKII, V.N. – MAKOVETSKAYA, O.K. 2005. Contemporary condition and forecast for the development of welding production in China. In Svarochnoe proizvodstvo, 2005. no. 4, pp. 47–53. BERNARDSKII, V.N. – MAKOVETSKAYA, O.K. 2007. Modern economy welding production and market of welding equipment. In Avtomaticheskay svarka, 2007. no. 1, pp. 44–48. GEHANI, M.L. 2006. Welding equipment in India: present state and perspectives. In Avtomaticheskay svarka, 2006. no. 4, pp. 32–36. GUMENYUK, I.V. – IVASKOV O.F. 2006. Perspectives in the development

Open access

T. Piwowarczyk1, M. Korzeniowski, P. Kustroń and M. Gąbka

References 1. Kruczyński M.: Robotized welding process, Mechanical engineering and design, no 1-2/2011, (in polish). 2. Kruczyński M.: Kawasaki, Friendly robotic, friendly welding, Welding of construction materials, no 3/2009, (in polish). 3. Pilarczyk J.: Handbook of Welding Technology, vo.l II, WNT, Warszawa 2005, (in polish) 4. User guide S SpeedPulse, LORCH Schweißtechnik GmbH, 2008, (in polish). 5. Jastrzębski A., Tasak E., Influence of pulsation of the MIG arc on the

Open access

Janusz Kozak and Jakub Kowalski

References 1. PRS Regulations, Principles for Welding Procedure Qualification Tests, Publication no. 74/p, 2007 (in Polish). 2. PRS Regulations, pt II Hull, 2014 (in Polish). 3. Wierzbicka : Overview and verification of formulas used to estimate angular distortions in a T-joint. Diploma thesis, Gdansk University of Technology, Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, 2014 (in Polish). 4. K. Ferenc, J. Ferenc: Welded structures - Joint design, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warsaw 2000

Open access

K. Szymlek

References Błaszczyk W., Melechow R., Tubielewicz K.: Tytan i jego stopy. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2004. Pilarczyk J.: Problemy spajania tytanu. VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA. TYTAN I JEGO STOPY. Warszawa, 24-26 październik 2005. Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali i jego zastosowanie. WNT, Warszawa, 1989. Welding Titanium a Designers and Users Handbook. Guide to Best Practice. 1999. Гуревич С. М

Open access

J. Słania, B. Ślązak and M. Fidali

. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6, 2006. [5] T. Wegrzyn, J. Piwnik, Low alloy welding with micro-jet cooling, Archives of Metallurgy and Materials 2, 57, 1, (2012). [6] T. Wegrzyn, R. Wieszała, Main Alloy Elements in Steel Weld Structures of Car Body, Archives of Metallurgy and Materials 1, 57, 2, (2012). [7] K. Luksa, Diagnozowanie procesu spawania GMAze zwarciowym przenoszeniem metalu przez łuk. Przeglad Spawalnictwa 4-5, 2005. [8] R.G. Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wydawnictwo

Open access

Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski and Grzegorz Rogalski

References 1. The Standard AWS D3.6M:2010 Underwater Welding Code . 2. Łabanowski J.: Development of underwater welding techniques . Przegląd Spawalnictwa (Welding Technology Review), 10/2008 (in Polish). 3. Łabanowski J., Fydrych D., Rogalski G.: Underwater Welding - a review . Advances in Materials Science, 3/2008. 4. Christensen N.: The metallurgy of underwater welding. Proceedings of the International Conference „Underwater Welding”, Trondheim, Norway 1983. 5

Open access

T. Giętka, K. Ciechacki and T. Kik

REFERENCES [1] T. Kik, Numerical analysis of MIG welding of butt joints in aluminium alloy, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 58 , (3), 37-49 (2014). [2] M. Slováček, T. Kik, Use of Welding Process Numerical Analyses as Technical Support in Industry. Part 1: Introduction to Welding Process Numerical Simulations, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 59 , (4), 25-31 (2015). [3] T. Padma Kumari, S. Venkata Sairam, Finite Element Analysis of EBW Welded Joint Using SYSWELD. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering 3 , (2

Open access

D. Fydrych and T. Kozak

References Kononenko V. Ya.: Technologies of underwater wet welding and cutting. E. O. Paton Electric Welding Institute, Kiev, Ukraine 2000. Christensen N.: The metallurgy of underwater welding. Proceedings of the International Conference "Underwater Welding", Trondheim, Norway 1983. Łabanowski J., Fydrych D., Rogalski G.: Underwater Welding - a review. Advances in Materials Science , Vol. 8, No.3(17) December 2008 11-22. Zhang X., Ashida E., Shono S