Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • vodne ptice x
Clear All
Open access

Dejan Bordjan

. (2000): Rjavi lunj Circus aeruginosus . - Acrocephalus 21 (106/107): 121. Bibič, A. (1987): Poročila od koderkoli: Maribor. - Acrocephalus 8 (31/32): 25. Bibič, A. (1988): Ptice vodnih zbiralnikov severovzhodne Slovenije. - Acrocephalus 9 (37/38): 25-48. Birdlife international (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12. - BirdLife International, Cambridge. Bombek, D. (2004): Gaga Somateria mollissima . - Acrocephalus

Open access

Katja Logar and Luka Božič

obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163. Bordjan D. (2012): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. - Acrocephalus 33 (152/153): 25-104. Božič L. (1990a): Rdečegrli slapnik Gavia stellata. - Acrocephalus 11 (43/44): 28. Božič L. (1990b): Velika žagarica Mergus merganser. - Acrocephalus 11 (45): 65. Božič L. (1991a): Tatarska žvižgavka Netta rufina. - Acrocephalus 12 (49): 152

Open access

Dejan Bordjan

-495. BirdLife International (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12. - BirdLife International, Cambridge. Bordjan D. (2007): Črni škarnik Milvus migrans. - Acrocephalus 28 (134): 129. Bordjan D. (2012): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. - Acrocephalus 33 (152/153): 25-148. Bordjan D., Božič L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na

Open access

Dejan Bordjan and Luka Božič

.K. & Kauppinen, J. (1997): Pintail Anas acuta . pp. 94-95 In: Hagemeijer, W.J.M. & Bla ir, M.J. (eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance. - T & A D Poyser, London. Bibič, A. (1988): Ptice vodnih zbiralnikov severovzhodne Slovenije. - Acrocephalus 9 (37/38): 25-48. Birdlife international (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. - BirdLife Conservation Series No. 12. BirdLife International, Cambridge. Blažič, B. (2009

Open access

Dejan Bordjan

/151): 218. Bordjan D. (2012b): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. - Acrocephalus 33 (152/153): 25-104. Bordjan D., Božič L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163. Božič L. (1991): Rjavi škarnik Milvus milvus. - Acrocephalus 12 (49): 153-154. Božič L. (2004): Rjavi škarnik Milvus

Open access

Jurij Hanžel

References Atlas ptic (2015): Rumeni vrtnik Hippolais icterina. - [http://atlas.ptice.si/atlas], 13/12/2015. BirdLife International (2015): Species factsheet: Falco vespertinus. - [http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22696432], 13/12/2015. Bordjan D. (2010): Rdečenoga postovka Falco vespertinus. - Acrocephalus 31 (145/146): 156. Bordjan D. (2012): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010

Open access

Katarina Denac

. BirdLife International (2012): Species factsheet: Numenius arquata. - [http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3012], 17/01/2012. Bordjan, D. (2006): Dinamika pojavljanja velikega škurha Numenius arquata na zadrževalniku Medvedce (SV Slovenija) med letoma 2002 in 2005. - Acrocephalus 27 (130/131): 131-137. Bordjan, D. (2012): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. - Acrocephalus 33 (152/153): 25-104. Bordjan, D

Open access

Boštjan Deberšek and Dejan Bordjan

References Atlas Ptic (2015a): Kreheljc Anas crecca. - [http://www.ptice.si/atlas], 10/12/2015. Atlas Ptic (2015b): Rdečegrli slapnik Gavia stellata. - [http://www.ptice.si/atlas], 10/12/2015. Atlas Ptic (2015c): Kričava čigra Sterna sandvicensis. - [http://www.ptice.si/atlas], 10/12/2015. Bat M., Beltram G., Cegnar T., Dobnikar Tehovnik M., Grbović J., Kranjc M., Mihorko P., Rejec Brancelj I., Remec Rekar Š., Uhan J. (2003): Vodno bogastvo Slovenije. - Agencija Republike Slovenije za okolje

Open access

Dejan Bordjan

Calidris alba. - Acrocephalus 32 (150/151): 222. Bordjan D. (2011b): Kričava čigra Sterna sandvicensis in školjkarica Haematopus ostralegus. - Acrocephalus 32 (150/151): 225. Bordjan D. (2011c): Ščinkavec Fringilla coelebs. - Acrocephalus 32 (150/151): 228-229. Bordjan D. (2012a): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. - Acrocephalus 33 (152/153): 25-104. Bordjan D. (2012b): Koconoga kanja Buteo lagopus

Open access

Dejan Bordjan

/02/2018). B lanco G. (1994): Seasonal Abundance of Black Kites Associated with the Rubbish Dump of Madrid, Spain. Journal of Raptor research 28 (4): 242–245. B ordjan D. (2004): Črni škarnik Milvus migrans . Acrocephalus 25 (122): 162. B ordjan D. (2012): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. – Acrocephalus 33 (152/153): 25–104. B ordjan D. (2015): Spring migration of waterbirds and raptors at Medvedce reservoir (Dravsko polje, NE Slovenia). – 36 (164