Search Results

You are looking at 1 - 10 of 35 items for :

  • tectonic disturbances x
Clear All
Open access

Antoni Tajduś, Marek Cała and Krzysztof Tajduś

1969. [6] L ane K.S., H eck W.J., Triaxal testing for strength of rock joints , Proc. 6 th Symp. Rock Mech. Rolla, 1964, 98–108. [7] F lisiak J., T ajduś A., C ała M., F lisiak D., Geomechaniczne zjawiska wywołane eksploatacją w górotworze zaburzonym tektonicznie , ( Geomechanical phenomena due to mining excavation in tectonically engaged rock mass ), Scientific project No. 9T12A01112, (in Polish, unpublished). [8] T ajduś A., F lisiak J., C ała M., Wpływ pierwotnego stanu naprężenia w górotworze na zagrożenia tąpaniami , ( Interaction

Open access

Katarzyna Godyń

. Bukowska M., Gawryś J., 2010. Własności fizyczne węgli GZW w aspekcie wyrzutów gazów i skał . Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 34, Zeszyt 2. Cao Y., Mitchell G.D., Davis A., Wang D., 2000. Deformation metamorphism of bituminous and anthracite coals from China . International Journal of Coal Geology, 43, 227-242. Cao Y., Davis A., Liu R., Liu X., Zhang Y., 2003. The influence of tectonic deformation on some geochemical properties of coals – a possible indicator of outburst potential . International Journal of Coal Geology, 53, 69-79). Cao Y., He D

Open access

Tadeusz Majcherczyk and Zbigniew Niedbalski

Abstract

The paper presents an analysis of seismic activity for selected areas of hard coal mine executing exploitation in a rock mass with a variable degree of rock disturbance, i.e., also with a varied number of previous mined-out seams. A distribution of vertical stress and a value of vertical stress concentration coefficient were also determined in the strata of immediate roof of the seams planned for mining. In the analyzed case, despite the lack of thick and solid strata of sandstones in the roof, the rock mass emits seismic activity, where the energy largely depends upon an impact of exploitation edges and tectonic disturbance.

Open access

Dmitry A. Ruban

–290. Caswell, B.A., Coe, A.L. & Cohen, A.S., 2009. New range data for marine invertebrate species across the early Toarcian (Early Jurassic) mass extinction. Journal of the Geological Society 166, 859–872. Curry, G.B. & Brunton, C.H.C., 2007. Stratigraphic distribution of brachiopods. In: Selden, P.A. (Ed.), Treatise on Invertebrate Paleontology. Part H. Brachiopoda. Revised . Vol. 6. Geological Society of America, University of Kansas, Boulder and Lawrence, pp. 2901–3081. Golonka, J., 2004. Plate tectonic evolution of the southern margin of Eurasia in the

Open access

Zbigniew Szczerbowski

. 4, Meckenheim, Germany 2007, pp. 30-34. Brandt S. (1999). Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe . Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. Butra J. and Kudełko, J. (2011). Rockburst hazard evaluation and prevention methods in Polish copper mines. Cuprum , 61(4), 2011, pp. 5-20. Cacoń S., Bosy J., Kontny B. (2004). Recent Tectonic Activity in the Eastern Sudetes and on the Fore-Sudetic Block on the basis of 1993-2003 investigations. Reports on Geodety, Vol. 2 No. 69, Warszawa 2004, pp. 197-211. Dyjor S. (1993). Etapy blokowego

Open access

Joanna Rychel, Barbara Woronko, Mirosław T. Karasiewicz, Paweł Szymczuk and Marcin Morawski

Abstract

The paper presents a research on a marginal zone near Knyszewicze in the southern part of Sokółka Hills (northeastern Poland). Terminal moraine hills are arranged amphitheatrically in a lobal pattern. Dynamics of the Knyszewicze frontal ice-sheet lobe during the Saale Glaciation and successive stages of the marginal zone near the village of Knyszewicze were reconstructed based on sedimentary and geomorphological analysis, using a digital elevation model and morpholineaments. Three main phases of the Knyszewicze glacial-lobe activity were identified including accumulation of glaciofluvial deposits, advances of the ice margin and ice-lobe retreat. Moraine hills developed at a stable ice-lobe terminus, initially as short end-moraine fans with the following sequence of lithofacies GhSGhSh or GmGhSh. Such a sequence indicates cyclic sheet-floods. During a small but dynamic advance of the ice sheet terminus, these deposits were moved forward and monoclinally folded, then furrowed with sloping faults due to horizontal pressure. Typical thrust-block push moraines developed in this way. Ice sheet advance took place when permafrost was present in the substratum and very high water pressure occurred at glacial terminus. Inside a lobal configuration of moraines, there is a rich inventory of glacial forms with a classic terminal depression in the central part. Based on this landform pattern, their shape, rhythm and glaciotectonic disturbances, the land relief may be referred to as a hill-hole pair. The structure of Horczaki Knoll, deposited on the sub-Quaternary tectonic structure, significantly contributed to a development of this marginal zone.

Open access

Marek Cała, Antoni Tajduś, Wacław Andrusikiewicz, Michał Kowalski, Malwina Kolano, Agnieszka Stopkowicz, Katarzyna Cyran and Joanna Jakóbczyk

Society Special Publications 100, 11-21. Burliga S., 2006. Tectonic mezo- and microsctructures in Permian salt sediments in Poland – detailed indicatiors of deposits inner structure . Geological Review 54, 4, 314-315 (in Polish with English summary). Burliga S., 2014. Heterogeneity of folding in Zechstein (Upper Permian) salt deposits in the Kłodawa Salt Structure, central Poland . Geological Quarterly 58, 3, 565-576. Burliga S., Kolonko P., Misiek G., Czapowski G., 1995. Kłodawa salt mine . [In:] Małecka J. (ed.) Upper Rotliegend – Zechstein

Open access

Zullyadini Rahaman and Wan Ismail

References ALIN S., COHEN A., 1999: Effect of landscape disturbance on animal communities in Lake Tanganyika, East Africa. Conservation Biology 13(5), 1017-1028. AYRES W., BUSIA A., DINAR A., HIRJI R., LINTNER S., McCALLA A., ROBULES R., 1996: Integrated lake and reservoir managemant: World Bank approach and experience. World Bank Technical Paper no 358. Washington D. C. FERNEX F., ZARATE-DEL VALLE P., RAMIREZ-SANCHEZ H., MICHAUD F., PARRON C., DALMASSO J., BARCI-FUNEL G., GUZMAN

Open access

Lidia Dziewińska and Radosław Tarkowski

Budowa geologiczna struktury Choszczna (niecka szczecińska) w świetle interpretacji sekcji efektywnych współczynników odbicia dla potrzeb podziemnego składowania CO2

Celem badań było dokładniejsze rozpoznanie budowy geologicznej struktury Choszczna pod kątem potencjalnego składowania CO2. W artykule przedstawiono interpretację materiałów sejsmicznych dla jednego wybranego profilu sejsmicznego przetworzonego do postaci sekcji współczynników odbicia, charakteryzujących się zwiększoną rozdzielczością zapisu w stosunku do obrazu falowego. Szczególną uwagę zwrócono na kompleksy geologiczne związane ze skałami zbiornikowymi jury, w których w antyklinalnej strukturze występują poziomy zbiornikowe do składowania dwutlenku węgla.

Przeprowadzona korelacja wydzielonych warstw odzwierciedla budowę litologiczno-strukturalną ośrodka skalnego. Pozwala na określenie miąższooeci wyznaczonych serii oraz zmian w ich obrębie oraz zezwala powiązać poszczególne warstwy z wydzieleniami litologicznymi na podstawie danych geologicznych. Rozpoznanie dotyczy całego kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego struktury Choszczna ze szczególnym zwróceniem uwagi na serie, w których występują potencjalne poziomy zbiornikowe do składowania CO2.

Wykonana interpretacja istotnie wzbogaciła zakres informacji przedstawianych w standardowych dokumentacjach sejsmicznych. Oceniając przydatność wyznaczonych poziomów zbiornikowych do składowania CO2 należy zwrócić uwagę na zaburzenia tektoniczne występujące w obrębie formacji komorowskiej, szczególnie w szczytowej części struktury Choszczna. Warstwa piaskowca trzcinowego pod tymwzględem jest bardziej ciągła. W świetle uzyskanych wyników wydaje się celowe szersze zastosowanie, także dla innych struktur, procesu przetwarzania materiałów sejsmicznych w postać efektywnych współczynników odbicia z zadaniem rozpoznania budowy geologicznej.

Open access

Zbigniew Szczerbowski

1 Introduction Natural state of stress in a rock mass depends on many factors as gravity, tectonics, and so on. But this state disturbed by mining leads to local increases or decreases of stress. Geomechanical condition is fundamental in the process of deformation and changes in stress field. Seismicity induced by mining and earthquakes have the same basic mechanisms but they occur on different scales. The similarity in both is the difficulty in prediction. A large amount of work has been spent on solving the problem of modelling of stress in rock mass as