Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • stres na delovnem mestu x
Clear All
Open access

Tatjana Novak, Nataša Sedlar and Lilijana Šprah

; 48: 503-510. 14. McVicar A. Workplace stress in nursing: a literature review. J Adv Nurs 2003; 44: 633-642. 15. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih : skrajšana verzija študije. (Božič J. (ed.). Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2011. 16. Meško M, Videmšek M, Štihec J, Meško Štok Z, Karpljuk D. Razlike med spoloma pri nekaterih simptomih stresa

Open access

Maja Meško, Mateja Videmšek, Damir Karpljuk, Zlatka Štok and Iztok Podbregar

References Spielberger C. Stres in tesnoba. Ljubljana: Pomurska založba, Murska Sobota in Centralni zavod za napredek gospodinjstva, 1985. Fontana D, Abouserie R. Stress levels, gender and personality factors in teachers. British Journal of Educational Psychology 1993; 63(2): 261-270. Statt DA. The concise dictionary of psychology. London: Routledge, 1990. Tomori M. Psihologija telesa. Ljubljana: DZS, 1990. Braham BJ. Managing

Open access

Maja Rožman, Sonja Treven and Marijan Cingula

Psychology, 1 (1), 3-30. https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2007.0002.x Maslach, C., & Leiter, M. P. (2002). Resnica o izgorevanju na delovnem mestu. Kako organizacije povzročajo osebni stres in kako ga preprečiti [The truth about burnout in the workplace. How organizations cause personal stress and how to prevent it]. Ljubljana: Educy. Maslach, C., Leiter, M. P., & Jackson, S. E. (2012). Making a significant difference with burnout interventions: researcher and practitioner collaboration. Journal of Organizational Behavior, 33 (2), 296-300 https