Search Results

You are looking at 1 - 10 of 6,249 items for :

Clear All
Open access

Cezary Kabała and Elżbieta Musztyfaga

LITERATURA Aaltonen V.T., 1935. Zur Stratigraphie des Podsolprofils. Comm. Inst. Forest. Fenniae 20: 1–150. Aubert G., Duchaufour P., 1956. Projet de classification des sols. Comptes Rendus Congrés International du Sol 6(1): 597–604. Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 1997. Geografia gleb. PWN, Warszawa: 325 pp. Białousz S., 2015. Polska – typy gleb. Mapa w skali 1:2 500 000. [W:] Gleboznawstwo (Mocek A., red.). PWN, Warszawa: 571 pp. Bockheim J.G., Hartemink A.E., 2013. Distribution and classification of soils with clay

Open access

Agnieszka Medyńska-Juraszek

LITERATURA Abel S., Peters A., Trinks S., Schonsky H., Facklam M. and Wessolek G., 2013. Impact of biochar and hydrochar addition on water retention and water repellency of sandy soil. Geoderma 202–203: 183–191. Agegnehu G., Bass, A., Nelson P., Bird M., 2016. Benefits of biochar, compost and biochar-compost for soil quality, maize yield and greenhouse gas emissions in a tropical agricultural soil. Science of The Total Environment 543: 295–306. Ameloot N., Sleutela S., Caseb S., Albertic G., McNamarab N., Zavallonic C., Vervischa B., delle

Open access

Cezary Kabała, Marcin Świtoniak and Przemysław Charzyński

REFERENCES Brevik E.C., Calzolari C., Miller B.A., Pereira P., Kabała C., Baumgarten A., Jordán A., 2016. Soil mapping, classification, and pedologic modeling: History and future directions. Geoderma 264: 256–274. Charzyński P., 2006. Testing WRB on Polish Soils. Association of Polish Adult Educators, Toruń: 1–110. Charzyński P., Hulisz P., Bednarek R., 2013. (Eds.) Technogenic Soils of Poland. Polish Society of Soil Science, Toruń: 357 pp. Dębska B., Banach-Szott M., Rosa E., Pakuła J., 2012. The effect of soil pollution by selected PAHs

Open access

Wojciech Tołoczko

użytków zielonych Sudetów. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu 34: 1–39. Kollender-Szych A., 1983b. Zawartość i rozmieszczenie jodu w glebach górskich Sudetów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 242: 75–81. Laskowski S., Trawczyńska A., Tołoczko W., 2001. Content of iodine ( 127 I) in chosen profiles of fen soils of the Pilica and Ner Valleys. [w monografii – red: B. Gworek i A. Mocek] – Obieg pierwiastków w przyrodzie: 53–56. Muramatsu Y., Yoshida S., 1993. Neutron activation analysis of iodine in soil. Journal Radioanal. Nucl. Chem. 169: 73

Open access

Marcin Świtoniak, Cezary Kabała and Przemysław Charzyński

LITERATURA Avery B.W., 1980. Soil classification for England and Wales (higher categories). Soil Survey Technical Monograph 14. Harpenden: 67 pp. Bates R.L., Jackson J.A., 1987. Glossary of geology. American Geological Institute. Alexandria, Virginia: 679 pp. Błońska E., Lasota J., Januszek K., 2012. Aktywność enzymatyczna leśnych gleb gruntowo-glejowych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 63(4): 3–8. Błońska E., Lasota J., Januszek K., 2013a. Variability of enzymatic activity in forest Cambisols and Brunic Arenosols of Polish

Open access

Mateusz Kania and Piotr Gruba

REFERENCES Ben-Dor E., Banin A., 1995. Near-infrared analysis as a rapid method to simultaneously evaluate several soil properties. Soil Science Society of America Journal 59(2): 364–372. Brożek S., 2007. Liczbowa wycena „jakości” gleb – narzędzie w diagnozowaniu siedlisk leśnych. Sylwan 2: 35–42. Brożek S., Gruba P., Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Pacanowski P., Błońska E., Różański W., 2010. Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w gospodarce leśnej jako narzędzia w

Open access

Michał Kozłowski and Jolanta Komisarek

REFERENCES Abdalbaki A.M. 2016. Evaluation of pedotransfer functions for predicting soil bulk density for U.S. soils. ain shams engineering Fournal (in press). http://dx.doi.org/10.1016/j.asej.2016.12.002 Ad-Hoc-AG Boden, 2005: Bodenkundliche Kartieranleitung 5. Aufl., 438 p., Hannover, Schweizerbart. Al Majou H., Bruand A., Duval O., Le Bas C., Vautier A., 2008. Prediction of soil water retention properties after stratification by combining texture, bulk density and the type of horizon, Soil Use and Management 24: 383–391. Bormann H

Open access

Cezary Kabała

., Langer U., Hofmann B., 2005. Chernozem – soil of the year 2005. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 168(6): 725–740. Badía D., Martí C., Aguirre A.J., Aznar J.M., González-Pérez J.A., De la Rosa J.M., Echeverría T., 2014. Wildfire effects on nutrients and organic carbon of a Rendzic Phaeozem in NE Spain: changes at cm-scale topsoil. Catena 113: 267–275. Bodziarczyk J., 2004. Jaworzyny Pienińskiego Parku Narodowego. Studia Naturae 49: 61–86. (in Polish with English abstract). Brożek S., Zwydak M., 2001. Zawartość żelaza ogółem w wybranych

Open access

Bartłomiej Glina and Adam Bogacz

REFERENCES Bogacz A., 2005. Właściwości i stan przeobrażenia wybranych gleb organicznych Sudetów. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rozprawy nr 507, Wrocław: 145 ss. (in Polish with English abstract). Bogacz A., Ochej A., Niemirowska I., 2008. Organic soils properties in selected areas in Bialskie Mountains. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 59(3/4): 31–40 (in Polish with English abtract). Bogacz A., Roszkowicz M., 2010. The influence of forest on the changes of organic soils properties in the marginal part of the Krągłe

Open access

Marcin Świtoniak

REFERENCES Bednarek R., Szrejder B., 2004. Soil cover structure of the representative catchment of Struga Toruńska river. [In:] Kejna M., Uscka J. [Eds.], Integrated monitoring of the natural environment Functioning and Monitoring of Geoecosystems in the Grooving Human Activity Conditions. State Inspectorate for Environmental Protection, NCU, Toruń: 243–250 (in Polish with English abstract). Bieniek B., 1997. Properties and development of alluvial and deluvial soils of Mazurian Lake District. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura, Supplementum