Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • skala MIPSS x
Clear All
Open access

Dorota Link-Lenczowska and Tomasz Sacha

Dyskusja Skale prognostyczne używane do oceny rokowania u chorych na PMF (IPSS, DIPSS oraz MIPSS) pozwalają na zakwalifikowanie chorych do 4 różniących się istotnie czasem przeżycia grup ryzyka: niskiego, pośredniego – 1, pośredniego – 2 oraz wysokiego. Skala IPSS została opracowana w celu prognozowania przebiegu choroby w chwili jej rozpoznania [ 3 ], dlatego nie uwzględnia możliwości zmiany czynników rokowniczych w trakcie leczenia i tym samym ich wpływu na zmianę całkowitego czasu przeżycia [ 4 ]. Stało się to powodem modyfikacji wskaźnika IPSS i opracowania skali