Search Results

1 - 10 of 445 items :

  • sewage sludge x
Clear All
Ammonia Emission from Sewage Sludge Incineration Process

References [1] Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (National Waste Management Plan 2014). Warszawa: Ministry of Environment; 2010. http://archiwum.mos.gov.pl/g2/big/2013_11/2328f96819e9bda79bf26d0e00728080.doc . [2] Central Statistical Office (Główny Urząd Statystyczny). Environmental Protection Yearbook. Warszawa: GUS; 2001-2013. www.stat.gov.pl . [3] Andreoli CV, von Sperling M, Fernandes F. Sludge Treatment and Disposal. London: IWA Publishing; 2007. [4] Fytili D, Zabaniotou A. Utilization of sewage sludge in EU application of old

Open access
From sewage sludge ash to calcium phosphate fertilizers

:10.1016/j.chemosphere.2011.01.065. 6. Smith, V. (1999). Eutrophication: impacts of excess nutrients of freshwater, marine and terrestrial ecosystems. Environ. Pollut. , 100, 179-196. 7. Andersen, A. (2003). Disposal and recycling routes for sewage sludge- report for the UE Commission - DG - Environment - B/2, SEDES. CEEP Scope Newsl. , 50, 2-3. Retrieved 12 September, 2010, from: http://www.ceep-phosphates.org/Files/ Newsletter/scope50.pdf. 8. Kowalski, Z., Przewrocki, P., Kulczycka, J., Wzorek, Z., Gorazda, K

Open access
Ecological and Economic Aspects of the Application of Sewage Sludge in Energetic Plant Plantations - A Swot Analysis

krzaczastej (S. viminalis L.). PhD Thesis, Wrocław 2011. 7. Janiszewska D.A.: Potencjał energetyczny upraw wierzby na gruntach marginalnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 18 (2014), 47-56. 8. Kacprzak M., Rosikoń K.: The energetic value of selected plants growing on degraded soil fertilized by sewage sludge. Archivum Combustionis, 32, 3-4 (2012), 123-129. 9. Kalembasa D., Malinowska E.: Wpływ dawek osadu ściekowego na plon biomasy trawy Miscanthus sacchariflorus (Maxim. Hack

Open access
Effect of Ultrasound Field on Dewatering of Sewage Sludge

-35 (2002). Wolski P., L. Wolny, I. Zawieja: Kondycjonowanie osadów nadmiernych poddanych stabilizacji a ich odwadnialność , Inżynieria i Ochrona Środowiska, 13 (1) , 67-77 (2010). Yin X., X. Lu, P. Han, Y. Wang: Ultrasonic treatment on activated sewage sludge from petro-plant for reduction , Ultrasonics, 44 , 397-399 (2006). Zawieja I., L. Wolny: Wpływ mocy procesora ultradźwiękowego na biodegradowalność osadów ściekowych , Rocznik Ochrony Środowiska, 13 (2) , 1719-1730 (2011

Open access
Biological Composition of Sewage Sludge in the Aspect of Threats to the Natural Environment

żywności, jako czynnik zagrożenia zdrowotnego. Żywność, Żywienie a Zdrowie, 4, 293–300. [5] Dąbrowska L. & Rosińska A. (2011). Heavy metals and PCBs in sewage sludge during thermophilic digestion process. Archives of Environmental Protection, 37, 3, 3–13. [6] Dworecka-Kaszak, B. (2004). Dermatophytes. Kertatophylic fungi and their role in environment – the anvantage and menace. Med. Mycol. 4, 317–322. [7] Grajewski, J., Szczepaniak, K. & Miklaszewska, B. (2002). Patogenne pleśnie i mikotoksyny w artykułach rolno-spożywczych i środowisku. [In:] VI Międzynarodowa

Open access
Drug-Resistant Microorganisms in Soils Fertilized with Sewage Sludge

References Ceprowski M., J. Szarapińska-Kwaszewska, B. Dudkiewicz, J.A. Krajewski, I. Szadkowska-Stańczyk: Ocena narażenia pracowników oczyszczalni ścieków na czynniki szkodliwe występujące w miejscu pracy , Medycyna Pracy, 56 (3) , 213-222, (2005). Holzel Ch. S., K. Schwaiger, K. Harms, H. Kuchenhoff, A. Kunz, K. Meyer, Ch. Muller, J. Bauer: Sewage Sludge and Liquid Pig Manure as Possible Sources of Antibiotic Resistant Bacteria , Environmental Research, 110 , 318-326, (2010

Open access
Suitability Tests of Fly Ashes Vitrification from Sewage Sludge Incineration

using brick made from municipal solid waste incinerator fly ash slag , Journal of Hazardous Materials, 137 , 1810-1816 (2006). Lin K.L., W.J. Huang, K.C. Chen, J.D. Chow, H.J. Chen: Behaviour of heavy metals immobilized by co-melting treatment of sewage sludge ash and municipal solid waste incinerator fly ash , Waste Management & Research, 27 , 660-667 (2009). Ojovan M.I., W.E. Lee: Glassy wasteforms for nuclear waste immobilization. Metallurgical and Materials Transactions A-Physical , Metallurgy and Materials

Open access
Application of the TG-MS system in studying sewage sludge pyrolysis and gasification

References Werther, J. & Ogada, T. (1999). Sewage sludge combustion. Prog. Energy Combust. Sci. 25 (1), 55 - 116. Inguanzo, M., Domínguez, A., Menéndez, J. A., Blanco, C. G. & Pis, J. J. (2002). On the pyrolysis of sewage sludge: the influence of pyrolysis conditions on solid, liquid and gas fractions. J. Anal. Appl. Pyrolysis , 63 (1), 209 - 222. Ptasinski, K., Prins, M. & Pierik, A. (2007). Exergetic evaluation of biomass gasification. Energy , 32 (4), 568 - 574

Open access
Ecotoxicity Assessment of Stabilized Sewage Sludge from Municipal Sewage Treatment Plant

the effluents from dye industries using daphnia bioassay, Journal of Indian Association for Environmental Management, 30 (2003),74-76. 14. Włodarczyk E.,Wolny L.,Wolski P.: Evaluation of dewatered sludge properties from a selected municipal sewage treatment plant, Desalination and Water Treatment, 52(2014), 3852 - 3858. 15. Woodrow J.E., Seiber J.N., Miller G.C.: Acrylamide Release Resulting from Sunlight Irradiation of Aqueous Polyacrylamide/Iron Mixtures, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, 8(2008), 2773

Open access
CHARACTERIZATION OF SOIL ADDITIVE DERIVED FROM SEWAGE SLUDGE

sewage sludge ash (ISSA): A review. Waste Manag., 33, 2013, 2328-2340. DÜRING, R.A., GÄTH, S.: Utilization of municipal organic wastes in agriculture: where do we stand, where will we go? J. Plant Nutr. Soil Sci., 165, 2002, 544-556. FRIŠTÁK, V., VALOVČIAKOVÁ, M., PIPÍŠKA, M., AUGUSTÍN, J.: Simultaneous and sequential extraction protocols as tools for determination of zinc bioavailability in dried anaerobic sludge. Nova Biotechnol. Chim., 11, 2012, 167-175. FRIŠTÁK, V., PIPÍŠKA, M., HORNÍK, M., AUGUSTÍN, J., LESNÝ, J

Open access