Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,420 items for :

  • scientific school x
Clear All
Open access

Jerzy J. Parysek

: 5–12. Czyż T., Parysek J., Stryjakiewicz T., 2015b. Zbyszko Chojnicki 1928–2015. Przegląd Geograficzny 87(4): 601–611. Domański R., 2002. Gospodarka przestrzenna (Spatial management). PWN, Warszawa. Duda R., 2007. Lwowska szkoła matematyczna (The Lviv school of mathematics). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Jodkowski K., 1990. Wsp ó lnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe (Communities of scholars, paradigms and scientific revolutions). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Kostrzewska

Open access

Stefan Konstańczak

–Atlas. AJDUKIEWICZ, K. (2016): Przemówienie powitalne delegacji polskiej na Międzynarodowym Kongresie Filozofii Naukowej w Sorbonie w roku 1935 [Inaugural Speech to the Polish representatives at the International Congress of Scientific Philosophy in Sorbonne in 1935], trans. by J. Hartman. In: A. Brożek – A. Chybińska (eds.): Fenomen szkoły lwowsko–warszawskiej [ Phenomenon of the Lvov–Warsaw School ]. Lublin: Academicon, pp. 157–160. AJDUKIEWICZ, K. (1985): W sprawie artykułu prof. A Schaffa o moich poglądach filozoficznych [Regarding prof. A Schaff’s article related to

Open access

Behold Our Moral Body

Psychiatry, Duns Scotus, and Neuroscience

Sally K. Severino

Open access

Ralph Panos and William Eschenbacher

Open access

Physiotherapy

The Journal of University of Physical Education in Wroclaw

Open access

Human Movement

The Journal of University School of Physical Education, Wroclaw