Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,517 items for :

Clear All
Open access

Karolina Koś and Eugeniusz Zawisza

.). GWÓŹDŹ R. 2007: Właściwości osadów spoistych Jeziora Rożnowskiego w aspekcie ich geotechnicznego wykorzystania [Properties of cohesive sediments from Rożnowski Reservoir in the aspect of their geotechnical usage]. Doctoral thesis. Politechnika Krakowska, Kraków. HUGHES K., CHRISTY A., HEIMLICH J. 2008: Landfill Types and Liner Systems. Ohio State University Extension Fact Sheet CDFS-138- -05. Available online: http://ohioline.osu.edu. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, Dz.U. 2013

Open access

Błażej Waligórski, Mariusz Sojka, Joanna Jaskuła and Mariusz Korytowski

bottom sediments of dam reservoirs]. Ochr. Środ. 2, 63–68. Dyrektywa Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz.U. 2016, poz. 1187 [Directive of the Minister of Environment of 21st July, 2016, on the way of classification of surface water bodies and environmental norms of the contents of priority substances. Journal of Laws 2016, item 1187]. GROCHOWSKA J., TEODOROWICZ M. 2006: Ocena możliwości oddziaływania zlewni

Open access

Małgorzata Kijowska-Strugała, Łukasz Wiejaczka and Rafał Kozłowski

References [1] Palmer RW, O'Keeffe JH. Hydrobiologia. 1990;202:71-83. DOI: 10.1007/BF02208128. [2] Dumnicka E, Kasza H, Kownacki A, Krzyżanek E, Kuflikowski T. Hydrobiologia.1988;169:183-191. DOI: 10.1007/BF00007309. [3] Czamara W, Czamara A, Wiatkowski M. The use of pre-dams with plant filters to improve water quality in storage reservoirs. Archives Environ Protect. 2008;34:79-89. www.researchgate.net/publication/283137175_The_use_of_pre-dams_with_plant_filters_to_improve_water_quality_in_storage_reservoirs

Open access

Agnieszka Stec and Daniel Słyś

-station in the modernized combined sewage system for the town of Przemyśl. Polish J Environ Stud. 2011;3:743-753. [31] Dziopak J, Słyś D. The importance of planned reservoirs for the operation of the sewage system of the Zasanie district of the city of Przemysl and their impact on the status of the San River. Rzeszów; 2008. [32] Słyś D, Stec A. Hydrodynamic modeling of the combined sewage system for the city of Przemyśl. Environ Protect Eng. 2012;4:99-112. DOI: 10.5277/EPE120409.

Open access

Andrzej T. Jankowski and Marek Ruman

REFERENCES Choiński A., 1995, Zarys limnologii fizycznej Polski [The outline of physical limnology of Poland; in Polish], Wydawnictwa UAM, Poznań. p. 298. Cyberski J., 1984: Wstępne wiadomości o zbiornikach retencyjnych w Polsce [Indroductory information about storage reservoirs in Poland; in Polish], Czasopismo Geograficzne LV, t. 3, Wrocław. p. 293–299. Ignatowicz P., 1946, Droga wodna Odry. Charakterystyka techniczna [Water Odra River way. Technical characteristic; in Polish], Gospodarka Wodna , nr 2/1946. Warszawa p. 87

Open access

Rositsa Davidova and Senay Sevginov

monitoring, Wetlands 2001 , 21 , 564-576. [22]. Davidova, R.; Golemansky, V.; Todorov, M., Diversity and Biotopic Distribution of Testate Amoebae (Arcellinida and Euglyphida) of Ticha Dam (Northeastern Bulgaria), Acta zoologica bulgarica 2008, Suppl. 2 , 7-18. [23]. Todorov, M.; Golemansky, V.; Temelkov, B., Diversity and Biotopic Distribution of Testate amoebae (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in the Batak Reservoir (Soutern Bulgaria), Acta zoologica bulgarica 2008 , 60 (2) , 115-124. [24]. Qin, Y.; Booth, R.; Gu, Y.; Wang, Y.; Xie, S

Open access

Ivan Kirvel, Mikhail Kukshinov and Pavel Kirvel

References Atavin A.A., Zinoviev A.T., Kudishin A.V., 2014, Ledotermicheskij rezhim nizhnego befa novosibirskogo gidrouzla (Ice thermal regime of the Lower Pool of the Novosibirsk Hydraulic Power System), Vodn. Resur. 2(41): 123-130 [in Russian, English summary]. Avakyan A.B., 1999, Issledovanie vodokhranilishh i ikh vozdejstviya na okruzhayushhuyu sredu (Study of reservoirs and their environmental impact), Vodn. Resur. 5(26): 554-567 [in Russian, English summary]. Avakyan A.B., Saltankin V.P., Sharapov V

Open access

Maciej Kostecki, Krystyna Janta-Koszuta, Katarzyna Stahl and Bartosz Łozowski

References Zhou, A. Tang, H. & Wang, D. (2005). Phosphorus adsorption on natural sediments: Modeling and effect of pH and sediment composition, Water Research, 38, pp.1245-1254. Bartoszek, L. (2007). Secretion of phosphorus from bottom sediments), Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 42, 240, pp. 5-15. Bartoszek, L. & Koszelnik, P. (2016). Assessment of Phosphorus Retention in the Bottom Sediments of the Solina-Myczkowce Complex of Reservoirs, Annual Set The Environment Protection, 18, pp. 213

Open access

Piotr Rzymski, Tadeusz Sobczyński, Piotr Klimaszyk and Przemysław Niedzielski

phosphorus, Science 323: 1014-1015. Cooke D.G., Welch E.B., Peterson S., Nichols S.A., 2005, Restoration and Management of Lakes and Reservoirs, Third Edition, CRC Press, Boca Raton, pp. 591. Dorich R.A., Nelson D.W., Sommers L.E., 1984, Availability of phosphorus to algae from eroded soil fractions, Agr. Ecosyst. Environ. 11(3): 253-264. Fabre A., Qotbi A., Dauta A., Baldy V., 1996, Relation between algal available phosphate in the sediments of the River Garonne and chemically-determined phosphate fractions, Hydrobiologia

Open access

Adriana Trojanowska

References Ambrożewski Z., 1980, Monografia Zbiornika Sulejowskiego (Monograph of the Sulejow Reservoir), WKiL, Warszawa, p. 84 (in Polish). Bojakowska I., Sokołowska G., 1998, Geochemiczne klasy czystości osadów wodnych (Geochemical class of sediments cleanliness), Prz. Geol. 46: 49-53 (in Polish). Bojakowska I., Gliwicz T., Sokołowska G., Strzelecki R., Wołkowicz S., 2000, Pierwiastki śladowe i promieniotwórcze w osadach zbiornika włocławskiego (Radioactive and trace elements in