Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

Clear All
Open access

Katja Logar and Luka Božič

štetja vodnih ptic v januarju 1998 v Sloveniji. Acrocephalus 19 (87/88): 36-48. Štumberger B. (1999): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1999 v Sloveniji. - Acrocephalus 20 (92): 6-22. Štumberger B. (2000a): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2000 v Sloveniji. - Acrocephalus 21 (102/103): 271-274. Štumberger B. (2000b): Reka Drava. pp. 149-159 In: Polak S. (ed.): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. Monografija DOPPS št. 1. - DOPPS, Ljubljana. Štumberger B. (2001): Rezultati štetja

Open access

Luka Božič and Damijan Denac

. (2000): Drava, vir električne energije. str. 370-425 V: Macuh, P. (ur.): Drava nekoč in danes: Zemljepisne, zgodovinske in etnološke značilnosti sveta ob Dravi; splavarstvo in energetika. - Založba obzorja, Maribor. Štumberger, B. (1993): Avifauna der slowenischen Drau und deren Schutz. (referat, Mednarodna konferenca Mura-Drava-Donava, Kaposvar, 19.-22.5.1993). Štumberger, B. (2000): Reka Drava. str. 149-159 V: Polak, S. (ur.): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. Important Bird Areas (IBA) in Slovenia

Open access

Luka Božič and Damijan Denac

in energetika. – Založba obzorja, Maribor. Š tumberger B. (2000): Reka Drava. pp. 149–159 In: Polak S. (ed.): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. Important Bird Areas (IBA) in Slovenia. Monografija DOPPS št. 1. – DOPPS, Ljubljana. T heiss N., F ranz D. (1992): Zur Bestandsentwicklung des Flußuferläufers Actitis hypoleucos im Oberen Maintal von 1981 bis 1991 – Ornithologischer Anzeiger 31 (1/2): 43–49. T ockner K., S tanford J. A. (2002): Riverine flood plains: present state and future trends. – Environmental Conservation 29 (3