Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,313 items for :

  • physical and chemical methods x
Clear All
Open access

Viktoriya Fedorchak and Taras Fedorchak

References [1]. The Improvement of lubricating properties of ethanol motor fuels: Collection of Materials of the Second Ukrainian Congress of Ecologists with an international participation/V.S. Pylyavskyi, E.V. Polunkin, and O.A. Haidak. – 2009. – Vol. 4. – pp. 45-48). Retrieved from http://eco.com.ua/content/ekologichni-ta-ekspluatatsiini-kharakteristiki-paliva-motornogo-biologichnogo-e-85 . [2]. Patent SU: 1043338А, USSR, F 02 M 27/04/ The Method of Processing Airfuel Mixture . N.V. Yaloveha, A. H. Abulfat, Y.R. Gun, O. B. Peyter, S.N. Yalovega

Open access

Małgorzata Gorzel, Ryszard Kornijów and Edyta Buczyńska

University. SGGW, Land Reclamation, 2000;30:37-43. [28] Ilnicki P, Lewandowski P. Ekomorfologiczna waloryzacja dróg wodnych Wielkopolski. [Ecomorphological evaluation of waterways in Wielkopolska]. Akademia Rolnicza w Poznaniu; 1997; 128. ISBN: 8390860503, 9788390860503. [29] Hermanowicz W, Dożańska W, Dojlido J, Koziorowski B. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. [Physical-chemical investigations of water and sewage]. Warszawa: Arkady Press; 1999; 848. ISBN: 9788321340678. [30] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie

Open access
Open access

Powder Metallurgy Progress

Journal of Science and Technology of Particle Materials

Open access

Nukleonika

The Journal of Instytut Chemii i Techniki Jadrowej

Open access

Limnological Review

The Journal of Polish Limnological Society

Open access

Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology

The Journal of Towarzystwo Chemii i Inzynierii Ekologicznej

Open access

Ecological Chemistry and Engineering S

The Journal of Society of Ecological Chemistry and Engineering

Open access

Metrology and Measurement Systems

The Journal of Committee on Metrology and Scientific Instrumentation of Polish Academy of Sciences