Search Results

You are looking at 1 - 10 of 4,879 items for :

Clear All
Open access

Wojciech Młynarski and Adam Kaliszewski

References Grey G.W. 1996. The Urban Forest. Comprehensive Management. New York, John Wiley & Sons, Inc. Germann-Chiari C., Seeland C. 2004. Are urban green spaces optimally distributed to act as places for social integration? Results of a geographical information system (GIS) approach for urban forestry research. Forest Policy and Economics, 6: 3-13. Konijnendijk C.C. 2003. A decade of urban forestry in Europe. Forest Policy and Economics, 5: 173-186. Łonkiewicz B. 1997. Urządzanie i

Open access

Konrad Skwarek and Szymon Bijak

References Ammer U. 1991. Konsequenzen aus den Ergebnissen der Totholzforschung für die forstliche Praxis. Forstwissenschaftliches Centrablatt 110: 149–157. DOI: 10.1007/BF02741249. Bobiec A, van der Burgt H., Zuyderduyn C., Haga J., Meijer K., Vlaanderen B. 2000. Rich deciduous forests in Białowieza as a dynamic mosaic of developmental phases: premises for nature conservation and restoration management. Forest Ecology and Management 130: 159–175. DOI: 10.1016/S0378-1127(99)00181-4. Bobiec A. 2002. Living stands and dead wood in the

Open access

Anna Kujawa, Anna Orczewska, Michał Falkowski, Malgorzata Blicharska, Adam Bohdan, Lech Buchholz, Przemysław Chylarecki, Jerzy M. Gutowski, Małgorzata Latałowa, Robert W. Mysłajek, Sabina Nowak, Wiesław Walankiewicz and Anna Zalewska

. Ribosomal DNA and ß-tubulin data do not support the separation of the lichens Usnea florida and U. subfloridana as distinct species. Mycological Research 4: 412-418. DOI 10.1017/ S0953756202005786. Battisse M. 1982. The Biosphere Reserve: A Tool for Environment Conservation and management. Environmental Conservation 9: 101-112. Berglund H., Jonsson B.G. 2005. Verifying an extinction debt among lichens and fungi in northern Swedish boreal forests. Conservation Biology 19: 338-348. DOI 10.1111/j.1523-1739.2005.00550.x

Open access

Mateusz Marian Wolanin, Magdalena Natalia Wolanin and Krzysztof Oklejewicz

References Chmura D., Salachna A., Bochenek W. 2013. The changes in manager fir forest in Beskid Mts due to forest management after 11 years. Inżynieria Ekologiczna 33: 21-28. DOI 10.12912/23920629/340. Gazda A. 1992. Warunki występowania jeżyny gruczołowatej Rubus hirtus (W. K.) w rezerwacie ścisłym „Dolina Łopusz nej” w Gorczańskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 11(4): 105-117. Gazda A. 2001. Jeżyny - ważny składnik biocenoz leśnych [Blackberries an important component of forest

Open access

Grzegorz Rąkowski

-01-09080-4. Tomiałojć L., Stawarczyk 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wrocław, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, 872 p., ISBN 83-919626-1-X. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (eds.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Marki, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 600 p., ISBN 978-83-89830-02-9. Zawadzka D., Zawadzki J. 2006. Ptaki jako gatunki wskaźnikowe różnorodności biologicznej i stopnia naturalności lasów [Birds as indicators of biodiversity and level of forest

Open access

Jakub Borkowski

References Andersen S. T. 1970. The relative pollen productivity and pollen correction factors for tree pollen spectra, determined by surface pollen analyses from forests. Danmarks geologiske Undersogelse, Kobenhavn, Ser. II, 96: 1-99. Alexander K. N. A. 1998. The links between forest history and biodiversity: the invertebrate fauna of ancient pasturewoodlands in Britain and its conservation. w: ed. K. J. Kirby, C. Watkins. The ecological history of European forests. New York, CAB International: 73

Open access

Dorota Czeszczewik and Wiesław Walankiewicz

References Czeszczewik D. 2004. Breeding success and timing of the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca nesting in natural holes and nest-boxes in the Białowieża Forest, Poland. Acta Ornithologica 39: 15-20. Czeszczewik D. 2009a. Foraging behaviour of White-backed Woodpeckers Dendrocopos leucotos in a primeval forest (Białowieża National Park, NE Poland): dependence on habitat resources and season. Acta Ornithologica 44: 109-118. DOI 10.3161/000164509X482687. Czeszczewik D. 2009b. Marginal differences between

Open access

Janusz Szmyt and Robert Korzeniewicz

References Bilski M., Brzeziecki B. 2005. Wpływ trzebieży przerębowej na zróżnicowanie strukturalne drzewostanu [Impact of differentiation thinning on stand structural diversity]. Sylwan, 4: 21-33. Bolibok L. 2003. Dynamika struktury przestrzennej drzewostanów naturalnych w oddziale 319 BPN - czy biogrupy drzew są powszechne i trwałe w nizinnym lesie naturalnym? [Spatial structure dynamics of oldgrowth tree stands in compartment 319 of BNP: Are biogrups common and persistent in natural lowland forests?] Sylwan, 1: 12

Open access

Oksana Mykhayliv and Zbigniew Sierota

References Fedorov N.I. 1984. Kornevyje gnili hvojnyh porod. Moskva, Lesnaja promyšlennost. Cooding G.V., Hodges C.S., Ross E.W. 1966. Effect of temperature on growth and survival of Fomes annosus. Forest Science , 12, 325-333. Korhonen K. & Stenlid J. 1998. Biology of Heterobasidion annosum [w:] Woodward S., Stenlid J., Karjalainen R. & Hüttermann A. (eds). Heterobasidion annosum. Biology, ecology, impact and control. CABI International, ISBN 9780851992754; 43

Open access

Janusz Czerepko

References Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Springer-Verlag. Wien, New York. Bernadzki E., Bolibok L., Brzeziecki B., Zajączkowski J., Żybura H. 1998. Compositional dynamics of natural forests in the Bialowieza National Park, northeastern Poland. Journal of Vegetation Science , 9: 145-156. Boczoń A., 2006. Charakterystyka warunków termiczno-pluwialnych w Puszczy Białowieskiej w latach 1950-2003, Leśne Prace Badawcze , 1: 57-72. Brzeziecki B