Search Results

You are looking at 1 - 10 of 2,011 items for :

Clear All
Open access

Iwona Strzelecka, Jadwiga Moll, Katarzyna Kornacka, Andrzej Zieliński and Maria Respondek-Liberska

References 1. Respondek-Liberska M: Echocardiography and fetal cardiology. Medical Publisher MAKmed, Gdańsk, 1998 (in Polish). 2. Respondek-Liberska M: Role of prenatal cardiac perinatal care. The Life and Fertility 2008; 4: 25-34 (in Polish). 3. Szymkiewicz-Dangel J: Prenatal Diagnosis - myths and reality. Science 2007; 3: 31-47 (in Polish). 4. Respondek-Liberska M: New division of cardiac defects in the fetus (from the point of view of prenatal cardiology). Practical Medicine 2012; 5 (in

Open access

R. Wron, M. Brzeziński and E. Ziółkowski

References [1] Baler, J., Koppen, M. (1994). Manual casting defects, Wyd. IKO-Erbsloh, wyd. I (in Polish). [2] Karsay, S.J. (1992). Ductle Iron Production, IT-Feret Titane Inc. [3] Zych, J. (2001). Analysis of casting defects: selected issues laboratory. Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków (in Polish). [4] Guzik, E. (2015). Research EDS JED 5500LV. Department of Engineering and Composites cast, Faculty of Foundry Engineering, AGH Kraków (unpublished

Open access

Ryszard Pietrzak and Roman Szatanik

(3), 539–543. DOI: 10.1016/0010-938X(94)90042-6. 7. Kelly, E. J. (1977). Magnetic field effects electrochemical reactions occurring at metal/flowing-electrolyte interfaces. J. Electrochem. Soc. , 124 (7), 987–994. DOI: 10.1149/1.2133514. 8. Pietrzak, R., & Szatanik, R. (2014). The influence of a magnetic field on the formation of corrosion defects in selected metals and steels, analyzed using positron annihilation method. Acta Phys. Pol. A , 125 (3), 733–736. 9. Macdonald, D. D. (1999). Passivity – the key to our metals-based civilization

Open access

K. Gawdzińska, D. Nagolska and M. Szweycerb

. [11] Zych, J. (2001). Analiza wad odlewów , Wydawnictwo AGH, Kraków. [12] Lewandowski, L. (1954). Omówienie klasyfikacji wad odlewów z żeliwa szarego, Przegląd Odlewnictwa, 1. [13] Górny, Z., Nawarecka, S. & Warmuzek M. (1997). Symulacja krzepnięcia endogenicznego w odlewie ze stopu Al . Konferencja „Nowoczesne tendencje w odlewnictwie metali nieżelaznych”, Kraków. [14] International atlas of foundry defects. International Committee of Foundry Technical Associations. Committee of Metallurgy and Foundry Properties

Open access

T. Elbel, Y. Králová and J. Hampl

References [1] Sudesh, K., Prakash, G. R. & Roshan, H. M. (1988). Knowledge-Based Expert System for Analysis of Casting Defects. AFS Transactions, Vol. 96, 178-192. [2] Králová, Y. & Elbel, T. (2011). Znalostní expertní systém vad odlitků “ESVOD”. Slévárenství, LIX, No. 11-12, 369-373. [3] Elbel, T. (2011). Diagnostic and Prevention of Casting Defects. Livarski vestnik. Vol. 58 ( 4), 154-162. [4] Elbel, T., Havlíček, F., Jelínek, P., Levíček, P., Rous, J. & Stránský, J. (1992). Vady odlitků ze

Open access

Barbara Dolinska

assisted reproductive technology: a case series of 19 patients. Fertility and Sterility, 83 , 349-354. Colpin, H. and Bossaert, G. (2008). Adolescents conceived by IVF: parental and psychosocial adjustment. Human Reproduction 23 , 2724-2730. Cox, G. F., Burger, J., Lip, V., Mau, U. A., Sperling, K, Wu, B. L. & Horsthemke, B. (2002). Intacytoplasmic sperm injection may increase the risk of imprinting defects. American Journal of Human Genetics, 71 , 162-164. De Sutter, P., Veldeman, L., Kok

Open access

Joanna Babińska, Krystyna Dyrek and Piotr Wyszomirski

References ADAMSKI, A., SPAŁEK, T., SOJKA, Z., 2003: Application of EPR spectroscopy for elucidation of vanadium speciation in VO x \ZrO 2 catalysts subjected to redox treatment. Research on Chemical Intermediates 29, 793-804. ALLARD TH., MULLER, J.-P., 1998: Kaolinite as in situ dosimeter for past radionuclide migration at the Earth's surface. Applied Geochemistry 13, 751-765. ALLARD Th., MULLER, J.-P., DRAN, J.-C., MENAGER, M.-T., 1994: Radiation induced paramagnetic defects

Open access

Maciej Słodki and Maria Respondek-Liberska

. pii: S0894-7317(15)00515-5. doi:10.1016/j.echo.2015.07.005 3. Respondek-Liberska Maria. 2011. Atlas wad serca u płodu.[Atlas of congenital heart disease]. Łódź: Adi Art 4. Słodki Maciej. 2012. Opracowanie modelu opieki nad ciężarną z wrodzoną wadą serca u płodu na podstawie nowego prenatalnego podziału wad serca. [Developing a model of care for pregnant women with congenital heart disease in the fetus on the basis of a new division for prenatal heart defects]. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, PWSZ Płock 5. Respondek

Open access

K. Gawdzińska

References [1] Chokkalingam, B. & Nazirudeen, S.S.M. (2009). Analysis of casting defect through defect diagnostic study approach. Journal of Engineering Annals of Faculty of Engineering Hunedoara. 2, 209-212. [2] Gawdzińska, K. (2013). Analysis and classification of structure casts defects from metal saturated composites Unpublished doctoral dissertation, Technical University of Szczecin, Poland. (in Polish). [3] Sobczak, J. (1996). Metal composite materials. Instytut Odlewnictwa. Kraków. (in Polish). [4] Jaworska, L., Olszówka

Open access

Natalia Milewska, Grzegorz Przysada, Lidia Perenc and Agnieszka Wiśniowska

Białymstoku. Probl Hig Epidemiol 2011;92(2):298-303. 4. Czeizel AE. Brith defects are preventable. Int JMedSci 2005; 2:91. 5. Herman-Sucharska I, Bożek P, Bryll A. Wady rozszczepowe kręgosłupa - od diagnostyki do terapii. Przeg Lek 2013;70(5):344-350. 6. Główny Urząd Statystyczny - Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014. 7. Au KS, Ashley-Koch A, Northrup H. Epidemiologic and genetic aspects of spina bifida and other