Search Results

You are looking at 1 - 10 of 2,760 items for :

Clear All
Open access

Donatas Valiukas, Audronė Galvonaitė and Algimantas Česnulevičius

References Climate Atlas of Lithuania. (2013). Vilnius: Lithuanian Hydrometeorological Service. Galvonaitė, A., Misiūnienė, M., Valiukas D. and Buitkuvienė, M.S. (2007). Climate of Lithuania. Vilnuius: ARX Baltica. Climate Guide. Natural events (2000). Vilnius Lithuanian Hydrometeorological Service. Galvonaitė, A. and Valiukas, D. (2005). Lietuvos klimato kaita (1991–2003) [Lithuanian climate change]. Vilnius, 80 p. (in Lithuanian). WMO. (2008). Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 100). World

Open access

Tatjana Čelik

References Čelik, T. 2011: Uvodnik. Svet ptic 17/3: 3. Čelik, T. 2012: Munčev okarček Coenonympha tullia (Müller, 1764) (Lepidoptera: Nymphalidae) v Sloveniji ni izumrl. Acta entomologica slovenica 20: 45-58. Čelik, T., Rebeušek, F., 1996: Atlas ogroženih vrst dnevnih metuljev Slovenije. Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija, Ljubljana, 100 pp. Čelik, T., Verovnik, R., Rebeušek, F., Gomboc, S., Lasan, M., 2004: Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000

Open access

Jean-Christophe Gay

References Antheaume, B 1981-1982, ‛Positions de recherches: chronique de l’Atlas de la Nouvelle-Calédonie, un bilan méthodologique critiques’, Cahiers ORSTOM. Série sciences humaines, vol. XVIII, no. 3, pp. 389-398. Bonvallot, J, Gay, J.Ch. & Habert, É 2012, Atlas de la Nouvelle- Calédonie, Marseille-Nouméa, IRD-congrès de la Nouvelle- Calédonie. Brunet, R 2013, ‛L’Atlas de la Nouvelle-Calédonie’, L’Espace géographique, no. 2, pp.191-192. Chauvin, C & Gay, J.Ch. 2014, Le DVD des communes

Open access

Guru Dutta Satyarthee, Gaurang Vaghani and A.K. Mahapatra

References 1. Jefferson G: Fracture of the atlas vertebra. Report of four cases, and a review of those Previously recorded. Br J Surg 1920; 7:407-422. 2. Gleizes V, Jacquot F, Signoret F, Feron J M. Combined injuries in the upper cervical spine: clinical and epidemiological data over a 14-year period. Eur Spine J.2000;9: 386–392 3. Aïcha K. B, Laporte C., Akrout W.,. Atallah A, Kassab G, Jégou D. Surgical management of a combined fracture of the odontoid process with an atlas posterior arch disruption: A review of four cases. Orthop Traumatol

Open access

Hildegardo Córdova-Aguilar

Literature Chaumeil J.P., 2012, Mariano Felipe Paz Soldán y el avance de la ciencia geográfica en el Perú decimonónico . In: Atlas Geográfico del Perú por Mariano Felipe Paz Soldán . Eds. J.P. Chaumeil, J.M. Delgado-Estrada. Lima: Fondo Editorial UNMSM, Ambassade de France au Pérou, IFEA. Chaumeil J.P, Delgado-Estrada J.M., (eds.), 2012, Atlas Geográfico del Perú por Mariano Felipe Paz Soldán . Lima: Fondo Editorial UNMSM, Ambassade de France au Pérou, IFEA. Córdova-Aguilar H., 1993, La percepción geográfica del Perú entre 1790 y 1880 . “BIRA

Open access

Beata Konopska and Jacek Pasławski

References Angiel J., 1998, (rev.) Szkolny atlas geograficzny. „Geografia w Szkole” R. 51, nr 5, pp. 313-315. Czerny A., Kałamucki K., Ostrowski W., Żyszkowska W., 1999, Dorobek i stan polskiej kartografii geograficznej w ostatnim dziesięcioleciu. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 31, nr 1, pp. 3-14. Dziennik Ustaw, 1994 nr 24 unit 83, art. 2, p. 1 (Journal of Laws). Figurski T., 2005, Polskie opracowania zagranicznych atlasów geograficznych. Master thesis written under the supervision of dr B

Open access

Beata Konopska

References Augustowska K., 1960, Atlas dziecinny Szybińskiego. Kartka z dziejów naszej geografii szkolnej. „Geografia w Szkole” R. 13, nr 6, pp. 278-290. Boczar E., 2015, Wydawcy polskich książek dla dzieci i młodzieży w zaborze pruskim w XIX wieku. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” T. 1 (20), pp. 9-32. Borowska-Żmigrodzka B., 1991, Wprowadzanie joty w XIX-wiecznych drukach wrocławskiej oficyny Kornów. „Prace Językoznawcze” Nr 19, Studia Polonistyczne, eds A. Kowalska, A. Wilkoń, pp. 23

Open access

Agnieszka Pieńczak

. 129-148. DROŻDŻ A., PIEŃCZAK A. (2004): Zwyczaje i obrzędy weselne. V. 8. Part I. Od zalotów do ślubu cywilnego. „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. Zygmunt Kłodnicki (ed.). Wrocław - Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - Uniwersytet Śląski Fila w Cieszynie. GAJEK J. (ed.), 1964-1981: Polski Atlas Etnograficzny. V. I, maps 1-57 (1964), v. II, maps 58-129 (1965), v. III, maps 130-190 (1967), v. IV, maps 191-250 (1971), v. V, maps 251-304 (1974), v. VI, maps 305-355 (1981). Warszawa: Instytut Historii Kultury

Open access

Hicham Bouzekraoui, Ahmed Barakat, Mohammed El Youssi, Fatima Touhami, Atika Mouaddine, Abdellatif Hafid and Zbigniew Zwoliński

References Badang D., Ali C.A., Komoo I., Leman M.S., 2016. Sustainable Geological Heritage Development Approach in Sarawak Delta, Sarawak, Malaysia. Geoheritage 9(4): 443–462. DOI 10.1007/S12371-016-0189-9. Biron P., 1982. Moulasses rouges permo-triasique – Haut Atlas de Marakech. Tectonique synsédimentaire et métallogénie . Thèse 3rd cycle, Université de Grenoble, 170 pp. Bouzekraoui H., Barakat A., Touhami F., Mouaddine A., El Youssi M., 2017. Inventory and assessment of geomorphosites for geotourism development: a Case study: The valley

Open access

Anna Osowska and Dariusz Przybytek

Literature Barwińska L., 1971, Metoda izarytmiczna w mapach ludnościowych i społeczno-gospodarczych Eugeniusza Romera . „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 3, nr 3, pp. 97–105. Brzeski T., 1917, Zagadnienia geograficzne Polski. Z powodu „Atlasu Polski” prof. Romera . „Kwartalnik Historyczny” T. 31, z. 4, pp. 427–484 and 586–595. Gurba S., Mościbroda J., 1982, Geograficzno-statystyczny atlas Polski Eugeniusza Romera – pomnikowe dzieło kartografii polskiej . „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 14, nr 2, pp. 78–86. Kaindl R.F., 1919, rev