Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

Clear All
Open access

Jan Gliński, Józef Horabik and Jerzy Lipiec

Abstract

Agrophysics is one of the branches of natural sciences dealing with the application of physics in agriculture and environment. It plays an important role in the limitation of hazards to agricultural objects (soils, plants, agricultural products and foods) and to the environment. Soil physical degradation, gas production in soils and emission to the atmosphere, physical properties of plant materials influencing their technological and nutritional values and crop losses are examples of such hazards. Agrophysical knowledge can be helpful in evaluating and improving the quality of soils and agricultural products as well as the technological processes.

Open access

Aleksandra Sieciechowicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj and Monika Suchowska-Kisielewicz

M: Wpływ nawożenia na plonowanie wybranych gatunków wierzby krzewiastej, Acta Agrofizyka, 8, 1 (2006), 119-136. 5. Kalembasa S., Symanowicz B., Kalembasa D., Malinowska E.: Możliwości pozyskiwania i przeróbki biomasy z roślin szybko rosnących (energetycznych), Nowe spojrzenie na osady ściekowe - odnawialne źródła energii, Cz.II., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, 358-364. 6. Kalembasa S., Wysokiński A., Cichuta R.: Zawartość metali ciężkich w wierzbie (Salix viminalis) przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym, Acta Agrofizyka 13, 2

Open access

Anna Baryła and Leszek Hejduk

References ADAMIAK W. 2001: Analiza porównawcza różnych metod badania uziarnienia gruntów. (Comparison analysis of different methods of soil particles testing) Warszawa, Praca magisterska. MSc thesis SGGW. BANASIK K., HEJDUK L. 2005: Badania granulometrii rumowiska unoszonego w małej rzece nizinnej. (Grain size distribution of suspended sediment in small lowland river) Acta Agrofizyka 5(2), 253-262 [Engl. summ.]. BEUSELINCK L., STEEGEN A., GOVERS G., NATCHERGAELE J., TAKKEN I

Open access

Mariusz Kormanek, Jacek Banach and Michał Ryba

: Badania w toku - Agrofizyka. Academia, 3 (11): 38-39. Maupin C., Struve D. K. 1997. Red oak transplanting to different bulk density soils have similar water use characteristics. Journal of Arboriculture, 23: 233-238. Misra R. K., Gibbons A. K. 1996. Growth and morphology of eucalypt seedling-roots, in relation to soil strength arising from compaction. Plant and Soil, 182: 1-11. Mądry W., Mańkowski D. R., Kaczmarek Z., Krajewski P., Studnicki M. 2010. Metody statystyczne oparte na modelach liniowych w zastosowaniach do