Search Results

You are looking at 1 - 10 of 36,841 items for :

Clear All
Open access

Grzegorz Lewandowski, E. Rytwińska and Eugeniusz Milchert

References Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Vol. 9, 4th ed., Wiley, New York, 1991 . Arends I. W. C. E., Sheldon R. A.: Recent developments in selective catalytic epoxidations with H 2 O 2 , Topics in Catalysis , 2002 , 19, 133. Sheldon R. A., In. Ugo R. (Ed.): Aspects of Homogenous Catalysis, Vol. 4, Reidel, Dordrecht, 1981 . Polański Z.: Metodyka badań doświadczalnych, Kraków 1984 .

Open access

Baiba Lāce, Alvils Krams, Didzis Pilāns and Astrīda Krūmiņa

. (1972). Liver disease in adults with alpha-1-antitrypsin deficiency. New Eng. J. Med. , 287 , 1265-1267. Blanco, I., Fernandez, E., Bustillo, E.F. (2001). Alpha-1-antitrypsin PI phe-notypes S and Z in Europe: An analysis of the published surveys. Clin. Genet. , 60 , 31-41. Bowlus, C.L., Willner, I., Zern, M.A., Rauben, A., Chen, P. et al. (2005). Factors associated with advanced liver disease in adults with alpha1-antitrypsin deficiency. Clin. Gastroenterol. Hepatol.   3 (4), 390

Open access

Andrzej Kowalski and Jan Pałyga

-resolution two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis:atool for identification of polymorphic and modified linker histone components. (in) Gel Electrophoresis - Principles and Basics. (Magdeldin S. ed.). In Tech, Rijeka, Croatia, pp. 117-136. Kowalski A., Pałyga J., Górnicka - Michalska E. (2008). Polymorphic isoforms of erythrocyte histone H1.a’ inagrey partridge population. J. Agrobiol., 25: 125-127. Kowalski A., Pałyga J., Górnicka - Michalska E. (2011 a). Linker histone H1.b is polymorphic in grey partridge (Perdix perdix). Z

Open access

Aneta Malesa, Justyna Nowak, Katarzyna Skórka, Marta Karp and Krzysztof Giannopoulos

regulowany. Limfocyty T do pobudzenia wymagają co najmniej dwóch różnych sygnałów od komórek prezentujących antygen ( antigen presenting cells – APC). Pierwszym sygnałem jest rozpoznanie antygenu, a dokładniej jego immunogennej części - epitopu umieszczonego w rowku głównego układu zgodności tkankowej (major histocompatibility complex – MHC) znajdującego się na APC, przez receptor znajdujący się na limfocycie T ( T-cell receptor – TCR). Drugim sygnałem jest kostymulacja, np. poprzez interakcję cząsteczki CD28 limfocytu T z cząsteczkami CD80 (B7.1) lub CD86 (B7.2) na

Open access

Yuichi Futa, Hiroyuki Okazaki and Yasunari Shidama

Darmochwał. Finite sets. Formalized Mathematics , 1( 1 ):165–167, 1990. [14] Yuichi Futa, Hiroyuki Okazaki, and Yasunari Shidama. -modules. Formalized Mathematics , 20( 1 ):47–59, 2012. doi:10.2478/v10037-012-0007-z. [15] Yuichi Futa, Hiroyuki Okazaki, and Yasunari Shidama. Quotient module of -module. Formalized Mathematics , 20( 3 ):205–214, 2012. doi:10.2478/v10037-012-0024-y. [16] Yuichi Futa, Hiroyuki Okazaki, and Yasunari Shidama. Free -module. Formalized Mathematics , 20( 4 ):275–280, 2012. doi:10.2478/v10037-012-0033-x. [17] Yuichi

Open access

Grzegorz Lewandowski

.1016/j. jcat.2007.05.001. 9. Lewandowski, G. (2001). Cyclotrimerization of 1,3-butadiene to 1,5,9-cyclododecatriene. Synthesis of cyclododecane and cyclooctadiene. Przem. Chem., 80 (11), 507-513 (in Polish). 10. Lewandowski, G. & Rytwińska, E. (2006). Reactions and applications of trans -1,2-epoxy-( Z , E )-cyclododeca-5,9-diene. Chem. Pap. 60 (2), 160-168. DOI: 10.2478/s11696-006-0029-5. 11. Gruszkowska, E. & Lewandowski, G. (2004). Epoxidation of 1,5,9-cyclododecatriene (CDT) to 1,2-epoxy-5,9-cyclododecadiene (ECDD

Open access

Kiril Postolov, Ivan Milenkovic, Dragana Milenkovic and Aleksandra Janeska Iliev

References: 1. Al-Sulaiti, K.I., Almwajeh, O. (2007), “Applying Altman Z-score model of bankruptcy on service organizations and its implications on marketing concepts and strategies”, Journal of International Marketing & Marketing Research, Vol.32, No.2, pp. 59-74. 2. Altman, E., (1968), “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy,” Journal of Finance , vol.34, No. 4, pp.589-609. 3. Altman, E.I. (1968), “ Financial ratios, discriminant analysis and prediction of corporate bankruptcy”, Journal of