Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

Clear All
Open access

Janina Witkowska

Abstract

The institutional model used in the integration process between the European Union (EU) and Turkey was that of establishment of a customs union under an Association Agreement. In the context of the difficulties that have occurred in the membership negotiations between the EU and Turkey, the question arises whether real economic integration between them has gone further than that achieved at the stage of a customs union. Free movement of capital, constituting one of the so-called four fundamental freedoms within the single European market, is the subject of examination in this paper. The obligations of Turkey, as an EU candidate country, in the field of free movement of capital are more demanding under the EU scheme of liberalization of capital flows than within the OECD, which is regulated by the Code of Liberalisation of Capital Movements and the Code of Liberalisation of Current Invisible Operations. Real economic integration between the EU and Turkey requires further liberalization of the free movement of capital. While Turkey encourages the inflow foreign direct investment using a generous package of incentives, the role of FDI in its economy still remains moderate.

Open access

Pinar Goc Rasgele and Meral Kekecoglu

Abstract

Rhododendron honey is a monofloral honey and it is collected from the flowers of Rhododendron species widely spreading over many countries, mainly in America, Turkey, Indonesia, Australia. It is belived that Rhododendron honey treats several disorders and is used traditionally as an alternative medicine. The determination of the chemical characteristics of the Rhododendron honey is essential for public health. In this research, the physicochemical characteristics of Rhododendron, chestnut and flower honey samples collected from beekeepers in Turkey were determined and compared. Physico-chemical parameters such as moisture, acidity, sucrose, invert sugar, fructose/glucose, conductivity, diastase and hydroxymethylfurfural were analysed in each honey sample. According to the results obtained, no differences were found in physico-chemical properties of Rhododendron, honey samples, except from moisture and acidity compared with those of chestnut and flower honeys. In order to differentiate Rhododendron honeys, new methods should be developed. This honey should be reintroduced to medicine and used in pharmaceutical industry

Open access

Piotr Wyszomirski, Ferdynand Gacki and Tadeusz Szydłak

Tureckie surowce skaleniowe w krajowej produkcji płytek ceramicznych

Surowce skaleniowe należą do tych surowców mineralnych, na które zapotrzebowanie w Polsce rośnie w ostatnich latach w najszybszym tempie. Dzieje się to głównie dzięki ekspansji krajowej branży płytek ceramicznych. Duży i ciągle rosnący popyt na surowce skaleniowe ze strony polskiego przemysłu płytek ceramicznych jest zaspokajany m.in. w coraz większym stopniu importem z Turcji.

Surowce skaleniowe w Turcji pozyskiwane są głównie ze skał zasobnych w albit, które występują w zachodniej części tego kraju w masywie Menderes, zwłaszcza w jego południowej części (submasyw Çine). Ich eksploatacją i przeróbką zajmuje się wiele firm, z których na polskim rynku największe znaczenie mają: KALTUN, ESAN ECZACIBASI, ÇINE AKMADEN, KALEMADEN i ERMAD. Surowiec najwyższej klasy (Na2O + K2O > 10%, Fe2O3 ≈ 0,02%, TiO2 ≈ 0,02-0,03%) jest pozyskiwany po wzbogaceniu wyjściowej kopaliny metodą flotacyjną.

Głównym - obok kwarcu - składnikiem badanych próbek analizowanych metodą mikroskopową są skalenie reprezentowane przede wszystkim przez albit. Minerał ten występuje w dwóch odmianach. Pierwszą z nich, zdecydowanie dominującą, jest tzw. albit szachownicowy powstający w wyniku albityzacji różnego typu skaleni. Znacznie rzadziej spotyka się typowe, wielokrotnie zbliźniaczone kryształy tego minerału. Albit zawiera najczęściej 5-10% mol. cząsteczki anortytowej.

W badanych próbkach sporadycznie występują minerały podrzędne i/lub śladowe (np. tytanit, rutyl, miki). Są one nośnikami tlenków barwiących Fe2O3 i TiO2, których obecność jest wybitnie niepożądana zwłaszcza w surowcach do produkcji płytek ceramicznych najwyższej klasy, tj. typu gres porcellanato. Cechą charakterystyczną tureckich surowców skaleniowych jest występowanie nieznacznej, czy wręcz śladowej ilości TiO2 w przewadze jednak nad na ogół bardziej pospolitym w surowcach skaleniowych tlenkiem barwiącym, jakim jest Fe2O3. Wiąże się to ze sporadycznym występowaniem takich minerałów tytanu jak tytanit CaTi[O|SiO4] i rutyl TiO2. W większości badanych próbek nie stwierdzono jednak obecności tych nośników tlenków barwiących, co potwierdza opinię o wysokiej jakości surowców skaleniowych produkcji tureckiej.

Open access

Ahmet Hamdi Deliormanli

Soma has mine subsidence problems associated with production. Therefore, property and infrastructure damage will be related with coal-mine subsidence in Soma. In this study, depending on the underground coal mine production method, damage of subsidence on energy line was determined in Soma-Turkey coalfield. Subsidence may still occur in these areas. Therefore, determining subsidence is very important. Finite element methods (FEM) and field measurements were used for determining the parameters of mechanisms. The software, Phase2, used for the numerical modeling was developed by Rockscience Inc. The results obtained from modeling have been found to be compatible with previous studies and have been compared with actual field observation.

Open access

Maria E. Kowalska and Janina Zaczek-Peplinska

. Conference book of International Conference On Civil and Environmental Engineering, ICOEE Cappadocia, Turcja, Newsehir 20-23.05.2015.

Open access

A. Romański

. Lachowski, Effect of friction coefficient and mechanical properties of the matrix on its diamond retention capabilities, Proc.of 5th International Powder Metallurgy Conference, 8-12.10.2008, Ankara, Turcja, 298-307. A. Romański, J. Lachowski, Effect of friction coefficient on diamond retention capabilities in diamond impregnated tools, Archives of Metallurgy and Materials 54 , 4, 1111-1118 (2009). L. Reis, P.M. Amaral, B. Li, M. de Freitas, L. Guerra Rosa, Evaluation of the residual stresses due to the sintering process

Open access

Joanna Gotlib, Anna Cabak, Ugur Cavlak, Stefan Janev, Irena Kunicka, Berta Paz Lourido and Dariusz Białoszewski

Streszczenie

Systemy kształcenia w rożnych krajach Europy rożnią się czasem trwania studiow, liczbą godzin oraz treściami kształcenia. Celem pracy była ocena satysfakcji ze studiowania studentow wybranych krajow Europy. Materiał i metody: przebadano 299 studentow ostatniego roku z 5 krajow: Bułgaria (BG) - 20, Hiszpania (ES) - 100, Łotwa (LV) - 21, Turcja (TUR) - 58 oraz Polska (PL) - 100 studentow. Anonimowe i dobrowolne badania, autorski kwestionariusz w językach narodowych. Odsetek zwrotu ankiet: 86%. Statistica 9.0, test Kruskalla-Wallisa, p < 0,05. Wyniki: większość studentow wybrałaby ponownie studia na kierunku fizjoterapia, mniejsza grupa PL deklarowała wybor tej samej uczelni (p < 0,05). W opinii 42% PL, 50% ES i 22% TUR liczba godzin praktycznych była zbyt mała (p < 0,05). W opinii 39% PL, 58% ES i 22% TUR czas kontaktu z pacjentem był zbyt krotki (p < 0,05). TUR (4,13) deklarowali większe zadowolenie ze studiowania niż PL (3,73) i ES (3,95) (p < 0,05). ES niżej (p < 0,001) niż PL i TUR ocenili wiedzę w zakresie podstawowych dziedzin klinicznych. 44% ES, 24% PL i 37% TUR czuła się przygotowana do poszukiwania pracy (p < 0,05). Wnioski: 1. System kształcenia może wpływać na poziom satysfakcji ze studiowania kierunku fizjoterapia. 2. Bez względu na system kształcenia studenci odczuwają niedosyt związany ze zbyt małą liczbą godzin poświęcanych na zajęcia kliniczne. Konieczne jest rownież zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na przekazywanie studentom wiedzy na temat najnowszych metod stosowanych w fizjoterapii

Open access

P. Kulecki, E. Lichańska and M. Sułowski

, Ankara, Turcja, 177 (2011). [19] M. Sułowski, M. Kabatova, E. Dudrova, Powder Metallurgy Progress 11, (1-2), 132-140 (2011). [20] M. Sułowski, A. Ciaś, Powder Metallurgy Progress 11, (1-2), 123-131 (2011). [21] T. Pieczonka, M. Sułowski, in: Materiały konferencyjne EURO PM 2012 Congress & Exhibition, EPMA, Shrewsbury, UK, v. I - PM Improving by Process, p. 271 (2012). [22] M. Sułowski, M. Kabatova, E. Dudrova, Powder Metallurgy Progress 12, (2), 71-83 (2012). [23] M. Sułowski, P