Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Specification of the Essential Terms of Contract (SIWZ) x
Clear All
Open access

Urszula Błuszkowska and Tomasz Nurek

., Szewczykiewicz J. 2013. Utilisation of business information by private forest entrepreneurs (in Polish with English summary). Sylwan, 157 (2), 83-94. Nurek T. 2007. The method of assessing the effectiveness of the machine logging in terms of forest Polish. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 89-105. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych. Dz.U., poz. 2164.