Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • Rhodiola kirilowii x
Clear All
Open access

S. Lewicki, W. Stankiewicz, E. Skopińska-Różewska, J. Wilczak, M. Leśniak, M. Suska, A.K. Siwicki, P. Skopiński and R. Zdanowski

induced by ara-C. Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi 21: 1572-1577. Wójcik R, Siwicki AK, Skopińska-Różewska E, Wasiutyński A, Sommer E, Furmanowa M ( 2009 ) The effect of Chinese medicinal herb Rhodiola kirilowii extracts on cellular immunity in mice and rats. Pol J Vet Sci 12: 399-405. Yoshida N, Kuriyama I, Yoshida H, Mizushina Y ( 2013 ) Inhibitory effects of catechin derivatives on mammalian DNA polymerase and topoisomerase activities and mouse one-cell zygote development. J Biosci Bioeng 115: 303-309. Zdanowski R, Lewicki S, Sikorska K

Open access

K. Bień, S. Lewicki, R. Zdanowski, E. Skopinska-Różewska and M. Krzyżowska

-7 induces Bax translocation from cytosol to mitochondria through a rise in intracellular pH. Proc Natl Acad Sci USA 96: 14476-14481. Lewicki S, Stankiewicz W, Skopinska-Różewska E, Wilczak J, Leśniak M, Suska M, Siwicki AK, Skopiński P, Zdanowski R ( 2015 ) Spleen content of selected polyphenols, splenocytes morphology and function in mice fed Rhodiola kirilowii extracts during pregnancy and lactation. Pol J Vet Sci 18: 847-855. Liu MW, Su MX, Zhang W, Zhang LM, Wang YH, Qian CY ( 2015 ) Rhodiola rosea suppresses thymus T-lymphocyte apoptosis by

Open access

Michał Szulc, Piotr Mularczyk, Patryk Grządzielski, Przemysław Zakowicz, Radosław Kujawski, Agnieszka Gryszczyńska, Waldemar Buchwald, Artur Teżyk, Anna Krajewska-Patan, Ewa Kamińska and Przemysław Ł. Mikołajczak

pharmacological investigations of biotransformed roseroot ( Rhodiola rosea L.) callus tissue. Herba Pol 2008; 54(3):50-58. 20. Krajewska-Patan A, Furmanowa M, Derger M, Łowicka A, Górska-Paukszta M, Mścisz A, et al. Zawartość związków biologicznie czynnych w hodowlach kalusa i w hodowlach zawiesinowych Rhodiola kirilowii (Regel.) maxim. Herba Pol 2006; 52 (3):47-48. 21. Mikołajczak P, Okulicz-Kozaryn I, Szczawińska K, Kamińska E, Kus K. Zolpidem involvement on memory and hypnotic effect of ethanol in chronically ethanol-treated rats. Alcohol Alcohol 1999; 34

Open access

Marta Grech-Baran, Katarzyna Sykłowska-Baranek, Joanna Giebułtowicz, Piotr Wroczyński and Agnieszka Pietrosiuk

, MIELCAREK S, KANIA M, BUCHWALD W, BARANIAK M, PIETROSIUK A, ZYCH M, KARASIEWICZ M, BOGACZ A, KUJAWSKI R, and MROZIKIEWICZ PM. 2008. Rhodiola kirilowii - the present status and perspectives of medicinal use. Part I. In vivo and in vitro cultivation as well as phytochemical investigations of extracts of roots and callus tissues. Herba Polonica 54: 140-157. LIM EK, and BOWLES D. 2004. A class of plant glucosyltransferases involved in cellular homeostasis. EMBO Journal 3(15): 2915-2922. LINSMAIER EM, and SKOOG F. 1965. Organic growth factor

Open access

Agnieszka Gryszczyńska, Bogna Opala, Anna Krajewska-Patan, Zdzisław Łowicki, Waldemar Buchwald, Sebastian Mielcarek, Anna Bogacz, Monika Karasiewicz, Dariusz Boroń, Bogusław Czerny and Przemysław M. Mrozikiewicz

References 1. Wolski T, Baj T, Ludwiczuk A, Głowniak K, Czarnecka G. Rhodiola genus taxonomy chemical composition, activity and use also phyochemical analysis of roots of two species of Rhodiola: Rhodiola rosea L. and Rhodiola quadrifida (Pall.) Fish et Mey. Postępy Fitoterapii 2008; 11(1):2-14. 2. Gryszczyńska A, Mielcarek S, Buchwald W. The determination of flavan-3-ol content in the root of Rhodiola Kirilowii. Herba Pol 2011;51(1):27-37. 3. Cui S, Hu X, Chen X, Hu Z. Determination of p-thyrosol and

Open access

Agnieszka Gryszczyńska, Zdzisław Łowicki, Bogna Opala, Anna Krajewska-Patan, Waldemar Buchwald, Bogusław Czerny, Sebastian Mielcarek and Przemysław M. Mrozikiewicz

Chem 1974; 249(10):3112-3115. 5. Wolski T, Baj T, Ludwiczuk A, Głowniak K, Czarnecka G. Rhodiola genus taxonomy chemical composition, activity and use also phyochemical analysis of roots of two species of Rhodiola: Rhodiola rosea L. and Rhodiola quadrifida (Pall.) Fish et Mey. Postępy Fitoterapii 2008; 11(1):2-14. 6. Gryszczyńska A, Mielcarek S, Buchwald W. The determination of flavan-3-ol content in the root of Rhodiola Kirilowii. Herba Pol 2011; 51(1): 27-37. 7. Yousef GG , Grace MH, Cheng DM, Belolipov IV, Raskin I

Open access

Agnieszka Gryszczyńska, Bogna Opala, Zdzisław Łowicki, Anna Krajewska-Patan, Waldemar Buchwald, Bogusław Czerny, Sebastian Mielcarek, Dariusz Boroń, Anna Bogacz and Przemysław M. Mrozikiewicz

compound Daqingye injection. Yakugaku Zasshi 2006; 126(9):811-814. 4. Borde VU, Pangricar PP, Tecale SU. Gallic acid in Ayurvedic herbs and formulations. Rec Res Sci Tech 2011; 3(7):51-54. 5. Gryszczyńska A, Mielcarek S, Buchwald W. The determination of flavan-3-ol content in the root of Rhodiola Kirilowii. Herba Pol 2011; 51(1):27-37. 6. Cui S, Hu X, Chen X, Hu Z. Determination of p-thyrosol and salidroside in three samples of Rhodiola crenulata and one of Rhodiola Kirilowii by capillary ion electrophoresis. Anal Bioanal

Open access

E. Skopińska-Różewska, I. Sokolnicka, A. Siwicki, W. Stankiewicz, M. Dąbrowski, W. Buchwald, A. Krajewska-Patan, S. Mielcarek, A. Mścisz and M. Furmanowa

extracts from Rhodiola rosea and Rhodiola quadrifida . Pharmazie 62: 308-311. Wójcik R, Siwicki AK, Skopińska-Różewska E, Buchwald W, Furmanowa M ( 2009a ) The In vitro influence of Rhodiola kirilowii extracts on blood granulocytes potential killing activity (PKA) in pigs. Centr Eur J Immunol 34: 158-161. Wójcik R, Siwicki AK, Skopińska-Różewska E, Bakuła T, Furmanowa M ( 2009b ) The In vitro effect of Rhodiola quadrifida and Rhodiola kirilowii extracts on pigs blood lymphocyte response to mitogen

Open access

B.J. Bałan, E. Skopińska-Różewska, P. Skopiński, R. Zdanowski, M. Leśniak, A. Kiepura and S. Lewicki

, Siwicki AK, Skopinski P, Zdanowski R (2015) Spleen content of selected polyphenols, splenocytes morphology and function in mice fed Rhodiola kirilowii extracts during pregnancy and lactation. Pol J Vet Sci 18: 847-855. Lewicki S, Bałan BJ, Skopińska-Różewska E, Zdanowski R, Stelmasiak M, Szymański Ł, Stankiewicz W (2016) Modulatory effects of feeding pregnant and lactating mice Rhodiola kirilowii extracts on the immune system of offspring. Exp Ther Med 12: 3450-3458. Lewicki S, Skopińska-Różewska E, Bałan BJ, Kalicki B, Patera J, Wilczak

Open access

Michał Szulc, Piotr Mularczyk, Radosław Kujawski, Agnieszka Gryszczyńska, Ewa Kamińska, Bogna Geppert, Justyna Baraniak, Małgorzata Kania-Dobrowolska, Marcin Ożarowski, Anna Krajewska-Patan and Przemysław Ł. Mikołajczak

. Phytotherapeutic approach to alcohol dependence: new old way? Phytomedicine 2009; 16(6-7):638-644. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.phymed.2008.12.013 10. Mikołajczak PŁ, Mrozikiewicz PM, Mścisz A, Bobkiewicz-Kozłowska T. Mechanisms of the antialcoholic activity of the Puerariae radix (kudzu root) extract. State of art. Herba Pol 2009; 2:78-87. 11. Gryszczyńska A, Mikołajczak PŁ, Grządzielski P, Zakowicz P, Szulc M, Kamińska E et al. Comparison of extracts from root of Rhodiola rosea and Rhodiola kirilowii inhibitory action on alcohol tolerance development in