Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12,213 items for :

Clear All
Open access

Izabela Kapera

References Akerhielm, P., Dev, C.S. and Noden, M.A ., 2003: Brand Europe: European Integration and Tourism Development. In: Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 44. No. 5&6, pp. 88-93. DOI: 10.1016/ S0010-8804(03)90112-1 Bartoszewicz, W. and Skalska, T ., 2004: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2003 roku (For eign tourist arrivals in Poland in 2003 - in Polish), Warszawa: Instytut Turystyki. Bartoszewicz, W. and Skalska, T ., 2011: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do

Open access

Karina Wieczorek

szklarniowe i doniczkowe rośliny doniczkowe. Zeszyty Problemów Postępów Nauk Rolniczych 329 : 55-68. Baehr W. 1918. Oogeneza u partenogenetycznych pokoleń Aphis palmae . Rocznik TPN Wilno 6 : 223-254. Berliński K. 1960. Biologia i rozpowszechnienie Rhopalosiphoninus latysiphon Davidson. Polskie Pismo Entomologiczne Seria B 1-2(17-18) : 7-12. Borowiak-Sobkowiak B., Durak R., Wilkaniec B. 2008a. Appendiseta robiniae (Gillette, 1907) (Hemiptera, Aphidoidea) - an aphid species new to Poland

Open access

Patrycja Aleksandruk and Rosa Forte

References AICEP (2013), Fluxos de Investimento Directo de Portugal com o Exterior 2012 (Janeiro a Dezembro). Retrieved from http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Homepage.aspx [accessed 1 Oct 2013] — (2014), Fluxos de Investimento Direto de Portugal com o Exterior 1996-2013. Retrieved from http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Homepage.aspx [accessed 20 Mar 2014] Ali, S. & Mirza, H. (1996), ‘Market-Entry Strategies in Poland,’ in J. Nowak (ed.) Marketing in Central and Eastern Europe

Open access

Libor Žídek

). Disinflation Strategies and their Effectiveness in Transition Economies in DABROWSKI, M. (Ed.). Disinflation in Transition Economies , CUE Press, Budapest, New York. ISBN 963-9241-29-6. DUVIVIER, Y. (1997). Poland in LIEBERMAN, I. W., NESTOR, S. S. and DESAI R.M (Eds.). Between State and Market. The World Bank, Washington, 1997, ISBN 0-8213-3947-8. EARLE, J. S., ESTRIN, S. (1996). Employee Ownership in Transition in FRYDMAN, R. GRAY, CH. W., RAPACZYNSKI, A. (Eds.). Corporate governance in Central Europe and Russia

Open access

Patryk Sykulski and Zuzanna Bielec-Bąkowska

References Bhend J. 2005. North Atlantic and European Cyclones: Their Variability and Change from 1881 to 2003 . Diplomarbeit der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern. Bielec-Bąkowska Z. 2010. Strong high pressure systems influencing the weather in Poland during the period 1971-2000. Badania Fizjograficzne, Seria A - Geografia Fizyczna , A (61): 93–107. Błażejczyk K., Kunert A. 2011. Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w Polsce . 2 wyd., Monografie IGiPZ PAN, 192. Buchert L. 1994

Open access

Jadwiga Biegańska

University Press, pp. 17-28. Jóźwiak, J. and Kotowska, I.E., Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne (Predicted changes of population number and structure of age in Poland until 2035 and their economic effects - in Polish), Narodowa Rada Rozwoju, available at: http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/1952/1/1/jozwiak-kotowska.referat.pdf, DoA: 20.09.2012. Kurek., S., 2008: Typologia starzenia się ludności w Polsce w ujęciu przestrzennym (Typology of

Open access

Szymon Bzoma, Włodzimierz Meissner, Tomasz Janiszewski, Magdalena Wybraniec, Magdalena Remisiewicz, Robert Krupa, Radosław Kozik, Krzysztof Kaczmarek, Anna Kleszcz, Piotr Minias, Radosław Włodarczyk, Krzysztof Lukoszek and Adam Wojciechowski

References Bargiel R., Włodarczyk R. 1998. Catching waders at the Jeziorsko reservoir (western Poland) , Ring 20, 1-2: 77-82. Gromadzka J. 1998. Wader ringing at the Vistula mouth (Baltic coast, Poland). A summary of the long-term studies . Ring 20, 1-2: 5-20. Ściborski M., Meissner W., Krupa R., Włodarczyk R., Karczmarek K., Bargiel R., Wojciechowski A., Raniczkowska A., Kozik R., Pietrasik J. 2005. Fieldwork results of wader research stations working in Poland in 2002

Open access

Maria Zając and Adam Zając

References Benkert D., Fukarek F. & Korsch H. 1996. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands. 615 pp. Gustav Fischer Verlag, Jena. Browicz K. & Gostyńska M. 1963. Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. In: Białobok S. & Czubiński Z. (eds.). Atlas of Distribution of Trees and Shrubs in Poland, 2: 7-8. Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN, PWN, Poznań. Haeupler H. & Schönfelder P. 1988. Atlas der Farn und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. 768 pp

Open access

Łukasz Krajewski and Bartosz J. Płachno

Ukraini, p. 514. Roslinnij Svit, Kiiv. Kölliker A 1839. Verzeichnis der Phanerogamischen Gewächse des Cantons Zürich. Druck von Orell, Füssli & Co., Zürich. Kosiba P. 2004. Chemical properties and similarity of habitats of Utricularia species in Lower Silesia, Poland. Acta Soc. Bot. Poloniae 73(4): 335-341. Krajewski Ł. 2011. Cladietum marisci association in Dąbrowa Górnicza sand pit against background of Great Fen-sedge Cladium mariscus occurence in Poland. Chrońmy Przyr. Ojczystą 67(3): 276-283 (in Polish with English

Open access

Aleksandra Jezierska-Thöle, Marta Gwiaździńska-Goraj and Łukasz Wiśniewski

References Christian H., 2008. Determinants of agricultural protection in an international perspective: the role of political institutions. 12th European Congress of Agricultural Economists, Gandawa. Granstedt A., Tyburski J., 2006. Współczesne europejskie systemy rolnicze (Modern European agricultural systems). Fragmenta Agronomica 2: 72-95. Grykień S., 2005. Bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (Barriers to the development of organic farming in Poland). In: Pałka E. (ed.), Funkcje obszarów