Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Foreign Direct Investment x
Clear All
Open access

Maciej Perkowski and Ewelina Gruszewska

Gospodarcze. Bydgoszcz: Branta. Gizbert-Studnicki, T. (2011). Ujęcie instytucjonalne w teorii prawa. In J. Stelmach (Ed.), Studia z filozofii prawa (p. 123). Krakow: Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego. Goralczyk, W., Sawicki S. (2011). Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie Warszawa: Lexis Nexis, 95, 96. Graham, E., Krugman P. (1995). Foreign Direct Investment in the United States, International Investment under the1994 Energy Charter Treaty - Legal Ne- gotiating and Policy Implications for International Investors