Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Domènec Guansé x
Clear All
Open access

Montserrat Bacardí

1939 , Sant Cugat del Vallès, GEXEL, pp. 31-44. Correspondència amb Agustí Bartra des de l’exili xilè. Cartes de C. A. Jordana, Domènec Guansé i Francesc Trabal , edited by Jaume Aulet, Terrassa, Ajuntament de Terrassa, 2005. Corretger, M.: Domènec Guansé, crític i novel·lista: entre l’exili i el retorn , Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011. “ Cucurell o el cornut imaginari . Comèdia de Molière. Traduïda al català per Pere Quart”, Catalunya 132 (1941). 3-11. “El Misantrop de Molière en la versió de Pere Quart

Open access

Montserrat Corretger

’Avenç, 2011, pp. 102-134. Corretger, M.: Escriptors, periodistes i crítics. El combat per la novel·la . Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008. Corretger, M.: Domènec Guansé, crític i novel·lista: entre l’exili i el retorn . Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011a. Corretger, M.: «Art i compromís: la narrativa d’exili de Domènec Guansé». In: Maria Campillo (ed.). Llegir l’exili . Barcelona: L’Avenç, 2011b, pp. 237-261. Corretger, M.: «Cartes entre Vicenç Riera Llorca i Domènec Guansé (1966-1975)», Els Marges , 99