Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Apacz 50 WG x
Clear All
Open access

Barbara Głowacka, Sławomir Lipiński and Grzegorz Tarwacki

Możliwości ochrony kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella Deschka et Dimic

Open access

Cezary Bystrowski and Grzegorz Wójcik

Próba użycia insektycydów z grupy neonikotynoidów do ochrony żołędzi na plantacji nasiennej dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w Nadleśnictwie Leżajsk

Open access

Henryk Malinowski

Wrażliwość trzeciego stadium pędraków chrabąszczy (Melolontha spp.) na kontaktowe działanie insektycydów neonikotynoidowych