Search Results

1 - 8 of 8 items :

  • "ziołolecznictwo" x
Clear All

Abstract

The aim of this research was to assess the concentration of lead and zinc in chosen medicinal plants obtained from recreational areas of Katowice as well as to compare the phytoaccumulation properties of these plants. Lead and zinc concentration in plants and soil was indicated with flame and flameless atomisation atomic absorption spectroscopy AAS method. Phytoaccumulation properties of examined plant species were compared using the coefficients: enrichment factor, phytoaccumulation factor and coefficient of specific relative accumulation.

Abstract

Lavender (Lavandula angustifolia) is a shrub of the family Lamiaceae, native to the Mediterranean region. The material used for herbal purposes includes lavender flowers (Lavandula flores) containing essential oil (3%), anthocyanins, phytosterols, sugars, minerals, and tannins. The qualitative and quantitative composition of the essential oil of lavender is variable and depends on genotype, growing location, climatic conditions, propagation, and morphological features. The essential oil contains over 300 chemical compounds. The dominant components are linalool, linalyl acetate, terpinen-4-ol, acetate lavandulol, oci-mene, and cineole. Lavender essential oil has good antioxidant and antimicrobial activities and a significant positive effect on the digestive and nervous systems. Lavender extract prevents dementia and may inhibit the growth of cancer cells, while lavender hydrolate is recommended for the treatment of skin problems and burns.

References 1. Forycka A, Buchwald W. Badania zasobów naturalnych roślin leczniczych objętych w Polsce ochroną prawną. Herba Pol 2008; 54(3):81-112. 2. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. GUS, Warszawa: 2010-2011. 3. Jambor J. Stan i perspektywy rozwoju upraw zielarskich oraz kierunki ich wykorzystania. Polski Komitet Zielarski, Poznań 2010. 4. Kozłowski J, Buchwald W, Forycka A, Szczygielska D. Rośliny i surowce lecznicze. Poznań 2009. 5. Seidler-Łożykowska K. Odmiany roślin zielarskich. Poznań 2008. 6. Pischel I. Ziołolecznictwo w Europie i w USA

. Oleje tłoczone na zimno jako żywność funkcjonalna. ZNTJ 2012; 1(80):27-44. 12. Łoźna K, Kita A, Styczyńska M, Biernat J. Skład kwasów tłuszczowych olejów zalecanych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Probl Hig Epidemiol 2012; 93(4):871-875. 13. Silska G. Polska kolekcja lnu - źródłem nasion o terapeutycznym działaniu. 16. Sejmik Zielarski „Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na świecie, 2016 June 17-18; Trzebaw k/ Stęszewa, Poland. Streszczenia, 61. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/AO-22.08-poster-Sejmik-Zielarski-2016r.Silska.pdf 14. Mińkowski K

Polish) Jarvis DC. 1989. Folk medicine. A New England almanac of natural health care from noted Vermont country doctor, New York: Fawcett Crest. Lesińska-Sawicka M, Waśko M. 2012. Medycyna ludowa, gusła i zabobony jako metody lecznicze stosowane w XXI wieku. Medycyna Rodzinna 1:10-14. (in Polish) Majchrowska A. Editor. 2003. Wybrane elementy socjologii. Lublin: Wydawnictwo Czelej. (in Polish) Paluch A. 1989. Zerwij ziele z dziewięciu miedz. Ziołolecznictwo ludowe w Polsce w XIX i na początku XX wieku. Wrocław: Wyd. Pol. Tow. Ludoznawczego. (in Polish) Penkala

REFERENCES 1. Ożarowski A, ed. Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy. 2 nd ed. Warszawa. PZWL, 1980:156-157. 2. Smirnova LP, Pervykh LN. Quantitative determination of the total content of flavonoids in the flowers of immortelle Helichrysum arenarium . Pharm Chem J 1998; 32(6):321-324. 3. Czinner E, Kursinszki L, Baumann D, Hamburger M, Kéry Á, Szőke É et al. Phytochemical study of phenolic compounds from Helichrysi flos by LC-DAD-MS. In: Rauter AP, Palma FB, Justino J, Araújo ME, Pina dos Santos S, eds. Natural Products in the New Millennium: Prospects and

, Ożarowski M, Derda M, Thiem B, Cholewiński M, Skrzypczak Ł, Gryszczyńska A, Piasecka A. The use of extracts from Passiflora spp. in helping the treatment of acanthamoebiasis. Acta Pol Pharm 2017; 74:921-928. 44. Ożarowski A. (red.). Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1982, 198-199. 45. Song Y, Wei XQ, Li MY, Duan XW, Sun YM, Yang RL et al. Nutritional composition and antioxidant properties of the fruits of a Chinese wild Passi-flora foetida . Molecules 2018; 23: 459. doi: http:/dx./doi.org/10.3390/molecules23020459 46. Zeraik

. Naturkundemus. Görlitz 65(4): 1-20. Ożarowski A. 1982. Rośliny lecznicze stosowane w fitoterapii. In: A. Ożarowski (ed.). Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy, wyd. III, 44-282 pp. Pań. Zakł. Wyd. Lek., Warszawa. Paczoski J. 1933. Szata roślinna kurhanu króla Władysława Warneńczyka. PTPN, Prace Kom. Mat.-Przyr. seria B, 6: 157-172. Parker K. C., Hamrick J. L., Hodgson W. C., Trapnell D. W., Parker A. J. & Kuzoff R. K. 2007. Genetic consequences of pre-Columbian cultivation for Agave murpheyi and A. delamateri (Agavaceae). Am. J. Bot. 94(9): 1479-1490. Pawłowska S. 1971