Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "wzorcowanie dawkomierzy" x
Clear All
Analysis of the measurement uncertainty during calibration of radioherapy and radiodiagnostics dosemeters at the Polish Secondary Standard Dosimetry Laboratory

Analiza niepewności pomiaru współczynnika wzorcowania dawkomierzy terapeutycznych i diagnostycznych, wzorcowanych w polskim Laboratorium Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych

Celem pracy było opracowanie metody szacowania niepewności i wstępne określenie wartości szacowanych wielkości w przypadku wzorcowanych w LWWD dawkomierzy. Zastosowano metodę obliczania niepewności typu A i B wg międzynarodowej normy ISO. Uwzględniono stosowany w LWWD sposób wzorcowania dawkomierzy wg raportów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Przedstawione wyniki dotyczą wszystkich wzorcowanych w LWWD dawkomierzy. Zarówno szczegółowa analiza wszystkich etapów wzorcowania jak i otrzymane wyniki wskazują, że niepewność pomiarów jest w zakresie akceptowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Open access