Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • "volcanostratigraphy" x
Clear All

, reconstruction of volcanic development. Ústecké Muzejní Sešity 4, 5-14 (in Czech with German abstract). Cajz V. 2000: Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics. Bull. Czech Geol. Surv. 75, 1, 7-16. Cajz V., Vokurka K., Balogh K., Lang M. & Ulrych J. 1999: The České středohoří Mts.: volcanostratigraphy and geochemistry. Geolines 9, 21-28. Cebria J. M. & Wilson M. 1995: Cenozoic mafic magmatism in Western/Central Europe; a common European asthenospheric reservoir? In: European Union of Geosciences 8. Terra Nova Abstr. Suppl. 7, 1, 162. Harangi

geologický ústav, Praha. Cajz V, Vokurka K, Balogh K, Lang M, Ulrych J (1999) The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry. GeoLines 9: 21–28. Cajz V, Valecka (2010) Tectonic setting of the Ohre/Eger Graben between the central part of the Ceske stredohori Mts. and the Most Basin, a regional study. Journal of Geosciences 55: 201−215. Chuman T (2007) Těžební tvary v krajině jako předmět ochrany přírody. In: Grohmanová L (ed) Těžba nerostných surovin a ochrana přírody. Sborník příspěvků z konference CZ-IALE, CZ-IALE, Lesnická práce, Kostelec n. Č.L., pp. 85

dose estimates derived from single aliquot regenerative dose measurements. Ancient TL 25: 15–24. Duller GAT 2007 Assessing the error on equivalent dose estimates derived from single aliquot regenerative dose measurements Ancient TL 25 15 24 Dunlop DJ and Özdemir Ö, 1997. Rock Magnetism: Fundamentals and frontiers 573 pp, Cambridge University Press, Cambridge. Dunlop DJ Özdemir Ö 1997 Rock Magnetism: Fundamentals and frontiers 573 Cambridge University Press Cambridge Furuyama K, 1973. Volcanostratigraphy of the Kannabe Volcano Group. The Journal of the Geological