Search Results

1 - 7 of 7 items :

  • "vibraţii" x
Clear All
Viscoelastic Model for the Rigid Body Vibrations of a Viaduct Depending on the Support Devices’ Rheological Model

Jos” din Galaţi, Fascicula XIV, 1997. [5]. GH. BUZDUGAN, L. FETCU, M. RADEŞ: “Vibraţii mecanice”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982. [6]. GH. BUZDUGAN: “Izolarea antivibratorie ”, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1993. [7]. N. DRAGAN : “Contribuţii la analiza şi optimizarea procesului de transport prin vibraţii - teză de doctorat”, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, 2001. [8]. C.M. HARRIS, C.E .CREDE: “Şocuri şi vibraţii” vol. I-III, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1967-1969 [9

Open access
Experimental Results of Vibroacoustic Diagnosis Performed with Vibro-Expert System

.vibrosystem.ro - BULETINE DE MĂSURARE A NIVELULUI GLOBAL DE VIBRAŢII RELATIVE NR. 1 ; NR. 2 şi NR. 3 [8] S.C. VIBRO SYSTEM S.R.L. www.vibrosystem.ro - Raport tehnic privind măsurătorile de vibraţii efectuate cu sistemul de diagnoză expert vibro la turboagregatul TA 4 - CET II LUKOIL ENERGY&GAS S.R.L, 2017 [9] ** * ISO 7919-1: 1996 - Vibraţii mecanice ale maşinilor. rotativi şi riteriile de evaluare. Partea 1: Prescripţii generale. [10] ** * ISO 7919-3: 1996, Vibraţii mecanice. Evaluarea vibraţiilor maşinilor prin măsurători ale arborelui

Open access
New Measurements Results Achieve for Proactive Maintenace with Vibro-Expert Diagnosis System

REFERENCES [1] Case study regarding measurements implemented with the repair entry a hydrogregate CAMPELA with vibro expert diagnosis system – Ionel Rusa, Cornel Marin, Marius Baidoc - International Conference ICOMECYME 2017, Bucharest, Romania [2] Some results of vibroacustical diagnosis for industrial equipment in LUKOIL REFINERY–Ionel Rusa, Cornel Marin - 8 th International Conference MECAHITECH‘16, Bucharest, Romania [3] Introducere în vibraţii - Ref.Doc.MI 119 – Notă tehnică / Mobil Industrial – Piteşti (2013) [4] Mentenanţa

Open access
The Comparative Analysis of Hydrodynamic Pressures in Cylindrical Tanks

References [1] Furiș D., Groza G. (2000). Dinamica plăcilor plane și curbe . Ed. Conspress, București; [2] SR EN 1998-4 (2007). Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur – Partea 4: Silozuri, rezervoare și conducte; [3] Harris C. M., Crede Ch. E. (1969). Șocuri și vibrații . Ed. Tehnică, București (translated from english); [4] P100-1 (2013). Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri. București; [5] Hampe E. (1982). Flüssigkeitsbehälter , Band 2 Bauwerke, Berlin

Open access
Experimental Results Obtained in a Proactive Maintenance of Industrial Equipment Operating in Lukoil Refinery

REFERENCES [1] Introducere în vibrații - Ref. Doc. MI 119 – Notă tehnică / Mobil Industrial – Pitești (2013) www.mobilindustrial.ro [2] Mentenanța utilajelor dinamice vol. 1 – Mobil Industrial AG – Pitești (2011) www.mobilindustrial.ro [3] Vibration Calibration Technique and basics of Vibration Measurement - Torben R. Licht – Singapore 2011 [4] Vibration Monitoring Predictive Maintenance, King, Joseph, W., Industrial Fuel Conference, Purde university 1988 [5] An Introduction to Vibration Analysis Theory and Practice, de Silva

Open access
Direct / Reverse Analogy between Mechanical System and RLC Series / Paralel Alternative Current Circuits - AC

REFERENCES [1] Bratu, P.P. - IZOLAREA ŞI AMORTIZAREA VIBRAŢIILOR LA UTILAJE DE CONSTRUCŢII. Editura INCERC, Bucureşti 1982 [2] Buzdugan, Gh. Fetcu, L. Radeş, M.– VIBRAŢII MECANICE. Ed. Did. şi Pedagogică Bucureşti, 1982 [3] Bratu, P.P., Drăgan, D. - VIBRAŢIILE MECANICE. TEORIE. APLICAŢII TEHNICE. Editura Impuls, Bucureşti, 1998 [4] Bratu, P.P., Drăgan, D. - VIBRAŢIILE MECANICE.. APLICAŢII. Editura Impuls, Bucureşti, 1998 [5] Bratu, P. P. - VIBRAŢIILE STRUCTURILOR MECANICE. Editura Tehnică, 2000 [6] Voinea, R., Bratosin, D

Open access
Dynamic Characteristics of a Tall Building Identified from Earthquake and Ambient Vibration Records

). Modeling, configuration and analysis for high importance buildings, Bull. of the Assoc. of Structural Design Engineers AICPS , Bucharest, No.3, pp.1-17. [14]. Aldea, A., Demetriu, S., Albota, E., Kashima, T. (2007). Instrumental response of buildings. Studies within JICA Project in Romania, Proceedings of ISSRR2007 International Symposium on Seismic Risk Reduction, The JICA Technical Cooperation Project in Romania, pp.157-170. [15]. Andone, C. (2015). Caracteristici dinamice ale unei clădiri înalte identificate din înregistrări seismice și de vibrații

Open access