Search Results

1 - 4 of 4 items :

  • "thanatourism" x
Clear All

geograficznych , Łódź. R hoads L., 1995, Death's Garden: Relationships with Cemeteries , Automatism Press, San Francisco. R ichter G., 1995, Kryteria planowania zieleni na cmentarzach, [in:] O. Czerner, J. Juszkiewicz (eds.), Sztuka cmentarzy , Wrocław. R udkowski T., 2004, O ochronę cmentarzy zabytkowych, Ochrona Zabytków , 1-2, pp. 104-114. S eaton A.V., 1996, Guided by the dark: from thanatopsis to thana-tourism, International Journal of Heritage Studies , 2(4). S typiński P., 1978, Drzewa i krzewy cmentarzy Olsztyna, Rocznik Dendrologiczny , 35, pp. 153-161. S

Tourism), rezolucja A/RES/406(XIII), Santiago, Chile, 27.09.-1.10.1999. LENNON J., Foley M., 2000, Dark tourism: The attraction of death and disaster, Continuum, London, 184 pp. ŁABUSZEWSKI T. (ed.), 2012, Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956, IPN, Warszawa, 632 pp. SHARPLEY R., STONE P.R. (eds.), 2009, The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism, Aspects of Tourism Series, Channel View Publications, Bristol, 275 pp. SEATON A., 1996, Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism, International

. Nazistowski obóz śmierci . Oświęcim: Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka. Seaton, A.V. (1966). Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism. International Journal of Heritage Studies , 2 (4), 234-244. Seweryn, R. (2012). Muzeum Auschwitz-Birkenau jako komponent wartości pobytu turystycznego w Krakowie w latach 2008-2012. In: J. Berbeka (ed.), Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (pp. 85–106). Kraków: Proksenia. Stone, P.R. (2006). A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and macabre

). Prison: cultural memory and dark tourism. New York: Peter Lang Publishing. Bollag B. (1999). In the shadow of Auschwitz: teaching the Holocaust in Poland. American Educator 23(1), 38-49. Foley M., Lennon J.J. (1996). JFK and dark tourism: a fascination with assassination. International Journal of Heritage Studies 2(4), 198-211. DOI: 10.1080/13527259608722175. Seaton A.V. (1996). Guided by the dark: from thanatopsis to thanatourism. International Journal of Heritage Studies 2(4), 234-244. DOI: 10.1080/13527259608722178. Stone P., Sharpley R. (2008). Consuming dark