Search Results

1 - 10 of 251 items :

Clear All

Bibliography Crocker J., Major B., Social Stigma and Self-Esteem: The Self-Protective Properties of Stigma , “Psychological Review” 1989, no. 96(4), pp. 608–630. Corrigan P., Watson A., Understanding the impact of stigma on people with mental illness , “World Psychiatry” 2002, no. 1(1), pp. 16–20. Czykwin E., Stygmat społeczny , PWN, Warsaw, 2007. Gładyszewska-Cylulko J., Obraz osoby niepełnosprawnej wzrokowo w oczach pełnosprawnego społeczeństwa w kontekście przemian kulturowo-społecznych , „Wychowanie na co Dzień” 2013, no. 12, pp. 9–13. Gładyszewska

: Functional and anatomical brain connectivity and self-reflection in Schizophrenia. Human brain mapping , 2015, 36 (12), 4859-4868. 11. Anczewska M, Wciórka J. Umacnianie – nadzieja czy uprzedzenia. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2007. 12. Corrigan P.W., Watson A.C. The paradox of self-stigma and mental illness. Clin. Psychol. Sci. Pract. 2002; 9: 35–53. 13. Jarema M., Stygmatyzacja w obronie przed stygmatyzacją; konferencja Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne , Katowice 2016. 14. Cechnicki A., Wojciechowska A., Valdes M. Sieć społeczna a jakość życia

OPEN ACCESS

://userweb.pedf.cuni.cz/~www_kpsp/etnografie/vyzkum/4/doubek.pdf GAC, spol. s r. o. 2009. Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí vyloučených romských lokalit. [online] Praha: MŠMT, duben 2011 http://www.msmt/uploads/Skupina_6/VZDELANOSTNI_DRAHY.pdf Goffman. E. 2003. Stigma: Poznámky o způsobech zvládání narušené identity. Praha: Slon. Foucault, M 2000. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin. Jakoubek, M. 2005. Romové. Konec (ne)jednoho mýtu. Praha: Socioklub. Kahn, J. S. 1989. Culture: Demise or Resurrection? In Critique of Anthropology 9: 5-25. Keesing, R. M

References 1. Darovec J. Psihiatrija včeraj, danes, jutri. Zdrav Var 1992; 31: 5-9 2. Švab, V. Anti stigma program in Slovenia. Psychiatria Danub 12: 152-153. 3. Dnevnik Slo 9. 10. 2002. Available 21.6.2010 from: http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/33623. 4. Matos U. Tobogan razpoloženj. Mladina 2002. Available 24.6.2010: http://www.mladina.si/tednik/200233/clanek/depresija/. 5. Ažman R, Marinovič G. Petnajstletna vojna s seboj. 7 dni 2007; 9: 10-12. Available 21.6.2010 from: http://www.depra.si/datoteke/Intervju_7dni.pdf. 6. Ažman R, Lupša M. Potovanje na

References 1. Goffman E. Stigma: notes on the management of a spoiled identity. New York: Simon and Schuster, 1963. 2. Subjective well-being and social policy (Simon Chapple, editor). Available from ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6704&langId=en 3. WHO Amsterdam Declaration on promotion of patient rights in Europe, 1994. 4. Uhlmann EL, Cohen GL. Constructed Criteria: Redefining Merit to Justify Discrimination. Psychological Science. 2005;16: 474-480. 5. McConahay JB. Modern Racism and Modern Discrimination: The Effects of Race, Racial Attitudes, and Context

schizofrenii, Warszawa, 2008. 6. Jackowska E. Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne. Psychiatria Polska 2009; XLIII (6): 655-670. 7. Vogel DL, Wade NG & Haake S. Measuring the self stigma associated with seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology 2006; 53(3), 325. 8. Podogrodzka-Niell M, Tyszkowska M. Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych – czynniki związane z funkcjonowaniem społecznym. Psychiatria Polska 2014; 48(6), 1201-1211. 9. Evans-Lacko S, Brohan E

. Experiences of HIV-related stigma among young men who have sex with men. AIDS Patient Care STDS. 2009; 23:371-6. 10.1089/apc.2008.0256 14. Vanlandingham M, Im-Em W, Yokota F. Access to treatment and care associated with HIV infection among members of AIDS support groups in Thailand. AIDS Care. 2006; 18:637-46. 10.1080/09540120500277276 15. Sirivongrangson P, Lolekha R, Charoenwatanachokchai A. HIV risk behavior among HIV-infected men who have sex with men in Bangkok, Thailand. AIDS Behav. 2012; 16:618-25. 10.1007/s10461-011-9884-3

., text revision). Washington DC: American Psychiatric Association. Beart, S., Hardy, G., & Buchan, L. (2005). How people with intellectual disabilities view their social identity: A review of the literature. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities , 18, 47-56 Berninger, V., & May, M. (2011). Evidence-based diagnosis and treatment for specific learning disabilities involving impairments in written and/or oral language. Journal of Learning Disabilities, 44 (2), 167-18 Bond Disability and Development group (DDG). (2017). Stigma, disability and

-Robledo et al., 2007 ). Another study on young Western women has indicated that their attitudes towards menstruation are formed by either their mothers or their schoolteachers ( Beausang & Razor, 2010 ), pointing to menstrual stigma as being transmitted through some of the major socialization agents in our culture, such as family and school ( Johnston-Robledo & Christler, 2007 ). A survey study from 2004 indicated that self-objectification and negative attitudes towards menstruation reduce as women age ( Roberts, 2004 ), and another survey study of 72 American woman

): Eucalyptus, pp. 423-441. In: Isozymes in Plant Genetics and Breeding. Part B., edited by S. D. TANKSLEY and T. J. ORTON, Elsevier, Amsterdam. ORTEGA, E., F. DICENTA and J. EGEA (2007): Rain effect on pollen-stigma adhesion and fertilisation in almond. Scientia Horticulturae 112: 345-348. PATTERSON, B., R. E. VAILLANCOURT, D. J. PILBEAM and B. M. POTTS (2004): Factors affecting outcrossing rates in Eucalyptus globulus. Australian Journal of Botany 52: 773-780. POTTS, B. M. and J. B. MARSDEN-SMEDLEY (1989): In vitro germination of Eucalyptus pollen: response to variation