Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "sistem skupine primerljivih primerov" x
Clear All
The development of diagnosis related group system in healthcare

Razvoj sistema skupine primerljivih primerov v zdravstvu

Članek podaja vsebinski in časovni pregled razvoja sistemov plačevanja po skupinah primerljivih primerov. Sistem je bil sprva uveden kot managersko orodje za znižanje stroškov in povečanje učinkovitosti. Sistem plačevanja skupin primerljivih primerov je sledil razvoju medicine in sodeloval v izgradnji sistema kakovosti in varnosti bolnikov. V zadnjih letih so v nekaterih državah že pričeli poplačevati kakovost zdravstvenih izidov. Sodobni trend celostne obravnave bolnikov bo zahteval ponovno prilagoditev sistema plačevanja v zdravstvu.

Open access