Search Results

1 - 10 of 376 items :

  • "schizophrenia" x
Clear All

REPORT ON CONFERENCE Curr Probl Psychiatry 2016; 17(2): 118-123 © 2016 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) DOI: 10.1515/cpp-2016-0014 Sprawozdanie z XIX Konferencji SCHIZOFRENIA FORUM w Warszawie A report from XIX Schizophrenia Forum Conference in Warsaw Ewelina Dziwota1ABDEF, Kamila Dziwota2BD, Marcin Olajossy1 BD 1. II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej

References 1. Mazurkiewicz J. Wstêp do psychofizjologii normalnej. Ewolucja aktywnoœci korowo - psychicznej, Vol. 1, Warszawa, PZWL,1950. 2. Perzyński J. Tajemnice „strefy granicznej”. 44thCongress of Polish Psychiatrists, Lublin, 27–29.06.2013, (Session 40). Manuscript. 3. Kaczyński M. Lectures for physicians on the diagnosis of early schizophrenia. Department of Psychiatry of Medical Academy in Lublin.1968. 4. Mazurkiewicz J. Wstęp do psychofizjologii normalnej. Dyssolucja aktywności korowo - psychicznej. Vol. 2, Warszawa, PZWL,1958. 5. Masiak M. Z badań nad

References Heald A, Soni JM. Characterisation of depression in patients with schizophrenia. Indian J Med Res. 2008; 127:544-50. Freudenreich O, Tranulis C, Cather C, et al. Depressive symptoms in schizophrenia outpatients - prevalence and clinical correlates. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2008; 2(2):127-35. Moller HJ. Occurence and treatment of depressive comorbidity/cosyndromality in schizophrenic psychoses: conceptual and treatment issues. World J Biol Psychiatry. 2005; 6(4):247-63. Jeczmien P, Levkovitz Y, Weizman A, Carmel Z. Post-Psychotic Depression in

References 1. Jarema M. Leksykon schizofrenii. Poznań; Termedia 2010. 2. Brykalski J., Rajewska-Rager A., Sprawozdanie z IV Szkoły Neu-ropsychofarmakologii (ECNP), Oxford 2012. 3. Weiden P. J. How manytreatmentsbeforeclozapine? medication-choicesacross the spectrum of treatmentresistance in schizophrenia. The Journal of clinical psychiatry, 2016, 77(5), e594. 4. Jarema M. Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych, wyd. II, Gdańsk; Via Medica 2015. 5. Jaracz J. Dodanie leku przeciwpsychotycznego II generacji lub leku przeciwpadaczkowego

References Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press. Covington, M., He, C., Brown, C., Naci, L., McClain, J., Fjordbak, B., Semple, J., & Brown, J. (2005). Schizophrenia and the structure of language: the linguist’s view. Schizophrenia Research , 77 (1), 85-98. Czernikiewicz, A. (2004). Przewodnik po zaburzeniach językowych w schizofrenii [ A guide to language dysfunctions in schizophrenia ]. Warszawa: Wydawnictwo IPN. Drat-Ruszczak, K. (1995). Poznanie i emocje w schizofrenii. Różnicujący wpływ kontekstu społecznego

. Emotional style and susceptibility to the common cold. Psychosomatic Medicine. 2003; 65: 652-657. 12. Fredrickson BL, Mancuso RA, Branigan C, Tugade MM. The undoing effect of positive emotions. Motivation & Emotion. 2000; 24: 237-258. 13. Meyer PS, Johnson DP, Parks A, Iwansky C, Penn DL. Positive living: a pilot study pf group positive psychotherapy for people with schizophrenia. The Journal of Positive Psychology. 2012; 7: 239-248. 14. Favrod J, Nguygen A, Franchauser C, Ismailaj C, Hasler JD, Ringuet A, Rexhais S, Bonsack H. Positive Emotions Program for Schizophrenia

. Saghazadeh A, Mahmoudi M, Shahrokhi S, Mojarrad M, Dastmardi M, Mirbeyk M, et al. Trace elements in schizophrenia: a systematic review and meta-analysis of 39 studies (N = 5151 participants). Nutr Rev. 2019;78(4):278–303. 13. Martinez-Finley E, Gavin C, Aschner M, Gunter T. Manganese neurotoxicity and the role of reactive oxygen species. Free Radic Biol Med. 2013;62:65–75. 14. Yanik M, Vural H, Kocyigit A, Tutkun H, Zoroglu S, Herken H, et al. Is the arginine-nitric oxide pathway involved in the pathogenesis of schizophrenia? Neuropsychobiology. 2003;47:61–5. 15. Atlante A

basis for schizophrenia psychosis, psychostimulant abuse and stress. Neurotox. Res., 2010,18, 3-4, 367-369. 5. Bramness at all. BMC Psychiatry, http/www.biomedcentral.com/1471-244x/12/221 . 6. Medhus, S., Rognli, E. B., Gossop, M., Holm, B., Mørland, J., & Bramness, J. G. (2015). Amphetamine-induced psychosis: Transition to schizophrenia and mortality in a small prospective sample. The American Journal on Addictions , 24 (7), 586-589. 7. Talpos, J., Aerts, N., Waddell, J., & Steckler, T. (2015). MK-801 and amphetamine result in dissociable profiles of cognitive

References 1. Bączyk G., Cebulska V., Koźlak V., Michalak M., Bajek A., Marcinkowski JT. Poziom lęku przedporodowego u kobiet w ciąży. Probl. Hig Epidemiol. 2011; 92: 774-777. 2. Fórmaniak J., Kotzbach R., Jaroch A. Analiza wpływu sposobu ukończenia ciąży na stan psychiczny pacjentek. Perinatol Neonatol Ginekol. 2008; 1: 134-137. 3. McGrath JJ., Myths and plain truths about schizophrenia epidemiology – the NAPE lecture 2004. Acta Psychiatr Scand 2005; 111: 4-11. 4. Mueser KT., McGurk SR., Schizophrenia. The Lancet, 94262004, 2063-2072. 5. Lichodziejewska

References: 1. Oniszczenko W., Dragan W.Ł. Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR: 2008. 2. Ritsner M.S. Handbook of Schizophrenia Spectrum Disorders. Volume 1. 2011. 3. Jarema M. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL: 2011 4. Girard S.L., Dion P.A., Rouleau G.A. Schizophrenia Genetics: Putting All the Pieces Together; 2012. 5. Suchanecka A., Grzywacz A., Samochowiec J. Gen ANKK1 w psychiatrii, 2011 6. Sanders A.R. Genetics of Schizophrenia, 2014. 7. Hauser J.W. Co badania asocjacyjne całego genomu (GWAS