Search Results

1 - 10 of 274 items :

  • "respiratory diseases" x
Clear All

Taylor & Francis Group. 2018, 103-111. 4. Fablet C, Marois-Crehan C, Simon G, Grasland B, Jestin A, Kobisch M, Madec F, Rose N: Infectious agents associated with respiratory diseases in 125 farrow-to-finish pig herds: A cross-sectional study. Vet Microbiol. 2012, 157:152–163. 5. Laanen M, Persoons D, Ribbens S, de Jong E, Callens B, Strubbe M, Maes D, Dewulf J: Relationship between biosecurity and production/antimicrobial treatment characteristics in pig herds. Vet. J. 2013, 198(2):508-12. 6. Karabasil N, Čobanović N, Vučićević I, Stajković S, Becskei Z, Forgach P

-868. LAAKSI, I. -RUOHOLA, J.P. - TUOHIMAA, P. et al.: An association of serum vitamin D concentrations < 40nmol/l with acute respiratory tract infection in young Finnish men. Am J Clin Nutr, vol. 86, 2007, p.714-717. MOINEDDIN, R. - NIE, J.X. - DOMB, G., et al.: Seasonality of primary care utilization for respiratory diseases in Ontario: A time series analysis. In BMC Health Services Research [online]. 8., 2008, 160 p., doi.:10.1186/1472-6963-8-160 [accessed30.11.2010]. Available on internet: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/8/160) http://www.biomedcentral.com/1472

emission and their influence on air quality in Zasavje region. Final Report, in Slovene]. Ljubljana: Energy Institute; 2007. 23. Lusic M. Alergijske bolezni dihal pri otrokih v Zasavju. V: Otrokom zdravo in varno okolje. Zbornik prispevkov. [Allergic respiratory disease in children in Zasavje. In: Slovenian Association of Friends of Youth. Healthy and safe environment for children, collection of contributions, in Slovene]. Ljubljana: Slovenian Association of Friends of Youth; 1990. 24. Lusic M. Vpliv stopnje onesnaženosti zraka na pogostost hospitalizacije zaradi bolezni

REFERENCES 1. Brogden KA, Guthmiller JM: Polymicrobial Diseases. Washington (DC): ASM Press. [ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2475/ .]. 2. Halbur PG: Porcine respiratory disease complex. Proceedings of the North Carolina Healthy Hogs Seminar; 1997 [ http://www.ncsu.edu/project/swine_extension/healthyhogs/book1997/halbur2.htm .] 3. Sorensen V, Jorsal SE, Mo using J: Diseases of the respiratory system. In Diseases of Swine. 9th edition. Edited by Straw BE, Zimmerman JJ, D'Allaire S, Taylor DJ. Oxford: Blackwell Publishing; 2006:149-177. 4. Thacker EL, Halbur

: 45. 9. Albuquerque de Castro H, Hacon S, Argento R, Junger WL, de Mello C, Castiglioni JN et al. Air pollution and respiratory diseases in the Municipality of Vitória, Espírito Santo State, Brazil. Cad Saúde Pública 2007; 23: 5630-42. 10. Dockery DW, Stone PH. Cardiovascular risks from fine particulate air pollution. N Engl J Med 2007; 356: 511-3. 11. Middleton N, Yiallouros P, Kleanthous S, Kolokotroni O, Schwartz J, Dockery DW et al. A 10-year time-series analysis of respiratory and cardiovascular morbidity in Nicosia, Cyprus: the effect of short-term changes in

Geografski Vzorci Pojavljanja Bolezni Dihalnih Poti Otrok V Občini Koper

Izhodišče: Kronične bolezni dihal so naraščajoč zdravstveni problem, s katerim se srečujemo v razvitih okoljih, torej tudi v Sloveniji. Pri tem se bolezni, kot so astma, kronični bronhitis ali različne alergijske bolezni, ki se kazKejo s prizadetostjo dihalnih poti, neredko pokazKejo zKe zelo zgodaj v otroštvu. Cilj študije je bil raziskati geografske vzorce bolezni dihal med učenci 1. do 4. razreda v mestni občini (MO) Koper, ki lezKi v jugozahodni Sloveniji.

Metode: Podatke o razporeditvi obolelih smo dobili z obdelavo vprašalnikov raziskave «Proučevanje vpliva okolja na pojav določenih bolezni in povečano stopnjo umrljivosti prebivalcev na območju dela Mestne občine Koper» iz leta 2003. Za iskanje geografskih vzorcev pojavljanja primerov smo uporabili metode prostorske statistične analize, metodo glajenja, analizo kopičenja (globalne indekse prostorske avtokorelacije) in analizo gruč (lokalne indekse prostorske avtokorelacije).

Rezultati: Globalni test Moran I je nakazal statistično značilno kopičenje primerov (Globalni Moran p=0.0211). Lokalni test prostorske avtokorelacije Moran I, prilagojen za variabilnost stopenj zbolevnosti, je pokazal statistično značilne rezultate (p <0,05) za območje krajevnih skupnosti (KS) "Sveti Anton" (lokalni Moran p = 0,0454), ki s statistično značilnostjo in pozitivno prostorsko avtokorelacijo opredeljuje jedro gruče, ki sega v okoliške KS "Marezige", "Dekani", "Pobegi-ČezKarji" in "Vanganel".

Zaključki: Študija je vizualno prikazala in statistično potrdila prostorsko kopičenje z višjo stopnjo zbolevnosti dihalnih poti na območju MO Koper. Ugotovili smo, da je prostorska analiza primeren postopek, ker na tak način lazKje opredelimo in določimo geografske vzorce porazdelitve bolezni.

Hospitalizations and Mortality in France. In: Circulation, Volume 100, Issue 3, pp. 280-286. DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.100.3.280 Bousquet, J., Dahl, R. and Khaltaev, N., 2007. Global alliance against chronic respiratory diseases. In: Allergy, Volume 62, Issue 3, pp. 216-223. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1398-9995.2007.01307.x Burkart, K., Khan, M.H., Krämer, A., Breitner, S., Schneider, A. and Endlicher, W.R., 2011. Seasonal variations of all-cause and cause-specific mortality by age, gender, and socioeconomic condition in urban and rural areas of Bangladesh

REFERENCES 1. Panciera RJ, Confer AW: Pathogenesis and pathology of bovine pneumonia. Vet Clin Food Anim 2010, 26: 191-214. 2. Step DL, Confer AW: Chapter 41: Mannheimia haemolytica- and pasteurella multocida-induced bovine pneumonia. In: Current Veterinary Therapy: Food Animal Practice , Fifth Volume, Saunders; 2009, 164-194. 3. Divers TJ: Chapter 4: Respiratory diseases. In: Rebhun’s Diseases of Dairy Cattle , Second Edition, Saunders; 2008, 79-127. 4. Mosier D: Review of BRD pathogenesis: the old and the new. Anim Health Res Rev 2014, 15: 166-168. 5. Babuin

.1111/j.1748-5827.2004.tb00226.x PMid:15116890 24. Matos, J. M., Schnyder, M., Bektas, R., Makara, M., Kutter, A., Jenni, S., Deplazes, P., Glaus, T. (2012). Recruitment of arteriovenous pulmonary shunts may attenuate the development of pulmonary hypertension in dogs experimentally infected with Angiostrongylus vasorum. Journal of Veterinary Cardiology 14, 313-322. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvc.2012.01.014 PMid:22575676 25. Kuehn, N.F. (2003). Chronic bronchitis in dogs. In: L. King (Ed.), Textbook of Respiratory Diseases of the Dog and Cat (pp. 379

Coll Vet XII 1981, 63:104-112. 5. Bryson DG: Calf pneumonia. Vet Clin North Am – Food Anim Pract 1985, 1:237-257. 6. Collie DDS: Pulmonary function changes and clinical findings associated with chronic respiratory disease in calves. Brit Vet J 1992, 148:33-40. 7. Reinhold P, Födisch G: Lungenfunktiondiagnostik bei gesunden und an Pneumonie erkrankten Kälbern. Mh Vet-Med 1993, 48:113-117. 8. Calderwood HW: Clinical Application of Blood Gas Analysis and pH Measurements in Veterinary Practice. J Am Anim Hosp Assoc 1972, 8:444-447. 9. Scholz H, Currle M, Fischer W