Search Results

1 - 10 of 3,541 items :

  • "reliability" x
Clear All
An Analysis of Reliability of Military Vehicles

References 1. Braasch A., Althaus D., Meyna A.: Influence of the mileage distribution on reliability prognosis models. ESREL`08, ISBN 978-0-415-48513-5, Taylor & Francis Group, London 2009. 2. Cygan Z., Zięba S.: Badania systemów eksploatacyjnych. Wydawnictwo PAN, Wrocław 1984. 3. Cygan Z., Zięba S.: Modelowanie i symulacja systemów eksploatacji maszyn. PWN, Warszawa 1987. 4. Girtler J.: Możliwości zastosowania i przydatność procesów semimarkowskich jako modeli procesów eksploatacji maszyn. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1996. 5

Open access
Human Reliability Model

probability theory and its applications. Vol. 1, John Wiley & Sons, 1957. Hollnagel E.: CREAM—cognitive reliability and error analysis method. Oxford, Elsevier Science, 1998. Jaźwiński J., Grabski F.: Niektóre problemy modelowania systemów transportowych. Instytut Technologii Eksploatacji. Radom, 2003. Jung W.D.: An empirical evaluation on the limitations of conventional HRA and requirements for an advanced methodology. Daejon, Korean Atomic Energy Research Institute, 2001

Open access
Analysis of Selected Reliability Indicators of Water Supply Network

[7] Kołowrocki K. Smalko Z., Safety and reliability of a three-state system at variable operation conditions, Scientific problems of machines operation and maintenance, Komitet Budowy Maszyn PAN, 2(166)/2011, s. 47-54. [8] Królikowska J. Królikowski A., Analiza porównawcza wskaźników niezawodności wiejskich i komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę , XXI Krajowa Konferencja IX Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, PZITS O/Wielkopolski, Poznań, 2010, t. II, s. 411-419. [9] Kwietniewski M. Rak J., Niezawodność

Open access
Reliability of IP Tunnels in Military Networks

6. References [1] Pólkowski M., Laskowski D.: Analysis of MPLS VPN resistance to external threats, Safety and Reliability Systems, Publishing and printing House of the Air Forces Institute of Technologies, Poland, Journal of KONBiN No 3(35) 2015, pp. 63-72, ISSN 1895-8281, DOI: 10.1515/jok-2015-039. [2] Laskowski D., Byłak M.: Diagnosis coding efficiency of network coding mechanism for wireless networks, Electrical Review, R. 89 9/2013, Sigma-Not, Warsaw, 2013, pp. 133-138, ISSN 0033-2097. [3] Laskowski D., Łubkowski P, M. Kwasniewski

Open access
Equivalent reliability polynomials modeling EAS and their geometries

References [1] R. Agarwal, Recent advances in aircraft technology, InTech, Croatia, 2012 [2] B. S. Dhillon, Design reliability fundamentals and applications, CRC Press LLC, Canada, 1999 [3] D. Gardner, J. Gardner, and W. Meinke, Method for the analysis of multi- component exponential decay curves, Journal of Chemical Physics, 31/4, (March 17, 1959), 978-986 [4] C. Graves and C. Graves, Inection points of coherent reliability polynomials, Australasian Journal of Combinatorics, 49, (2011), 111

Open access
Network Reliability with Use of Various Transmission Media

5. References [1] Polak R., Laskowski D.: Reliability of routing protocols, Safety and Reliability Systems, Publishing and printing House of the Air Forces Institute of Technologies, Poland, Journal of KONBiN No 3(35) 2015, pp. 51-62, ISSN 1895-8281, ESSN 2083-4608, DOI: 10.1515/jok-2015-039. [2] Laskowski D.: Reliability assessment of date transmission systems, Safety and Reliability Systems, Publishing and printing House of the Air Forces Institute of Technologies, Poland, Journal of KONBiN No 1(29) 2014, pp. 69-79, ISSN (Online) 2083-4608, ISSN

Open access
A Method of Parametric Evaluation of The Technical Object Reliability

References Ashby R. W., Wstęp do cybernetyki, PWN, Warszawa 1963 Bobrowski D., Modele i metody matematyczne w teorii niezawodności, WNT Warszawa 1985 Borowczyk H., Lindstedt P., Manerowski J.:Premises for a Practical Computer-Aided parametric Method of Evaluation of the Technical Object Reliability. Journal of KONES, Vol. 16 No 2, Warsaw 2009 Borowczyk H., Lindstedt P., Przesłanki sterowania procesem eksploatacji układu łożyskowania silnika turbinowego na

Open access
Problematics of Reliability of Road Rollers

References [1] K. Brodacki. Analysis of reliability of Dynapac CC524HF double-shaft steel road roll, Engineering project, Gliwice: Silesian University of Technology, 2017. [2] J.M. Czaplicki. Reliability in the mechanization of mining and diggingworks, Gliwice: Publisher of the Silesian University of Technology, 2012. [3] M. Jodłowski. Operator of machines for road works, Krosno: KaBe Publishing, 2009. [4] S. Legutko. The basics of exploitation of machines and devices, Warsaw: School and

Open access
Simulation of Reliability Prediction based on Multiple Factors for Spinning Machine

References [1] Shi, J., (2011). Reliability prediction methods and application of large capacity generating units. Journal of Mechanical Engineering, 47(18), 165-172. (in Chinese) [2] Kuo, Y., Lin, K., (2010). Using neural network and decision tree for machine reliability prediction. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 50(9-12), 1243-1251. [3] Asri, Y. M., Azrulhisham, E. A., Dzuraidah, A. W., A. Shahrir, A. Shahrum, et al., (2011). Fatigue life reliability prediction of a stub axle using Monte Carlo simulation

Open access
Reliability Of Routing Protocols

] Bajda, A., Laskowski, D., Wrazen M.: Diagnostics the quality of data transfer in the management of crisis situation, Przeglad Elektrotechniczny 87 (9 A), pp. 72-78, 2011. [8] Lubkowski P., Laskowski D.: The end-to-end rate adaptation application for real-time video monitoring, Advances in Intelligent Systems and Computing 224, pp. 295-305, 2013. [9] Lubkowski P., Laskowski D., Pawlak E. Provision of the reliable video surveillance services in heterogeneous networks, Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety

Open access