Search Results

1 - 10 of 246 items :

  • "public relations" x
Clear All
Dispute about Public Relations - Between Social and Marketing Communication

References GAWROŃSKI S., Media relations. Współpraca dziennikarzy I specjalistów PR., Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2006. GAWROŃSKI S., Pozabiznesowe obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich. Wybraneaspekty, Aspra, Warszawa 2013. GRUNIG J. E., Public relations and strategic management. Institutionalizing organization - public relationships in contemporary society, “Central European Journal of Communication”, Nr 4/2011. GRUNING J. E. , GRUNING L. A., DOZIER D. M., Das

Open access
From Public Relations to Strategic Communication in Sweden: The Emergence of a Transboundary Field of Knowledge

References Abdullah, Z., and Treadgold, T.T. (2008) ’The Professionalisation of Public Relations in Malaysia: Perception Management and Strategy Development’. Public Relations Review, 34 (3), 285–287. Ashforth, B.E. and Mael, F. (1989) ‘Social identity theory and the organization’. Academy of Management Review, 14 (1), 20–39. Axley, S. R. (1984) ’Managerial and Organizational Communication in Terms of the Conduit Metaphor’. Academy of Management Review, 9 (3), 428–437. Bentele, G., and Wehmeier, S. (2003) ’From “Literary Bureaus” to a Modern

Open access
Influencers as Support for Public Relations Campaigns

. 4. Glucksman, M. (2017). The rise of social media influencer marketing on lifestyle branding. Elon University Journal of Undergraduate Research in Communications , vol. 8. 5. Hearn, A., Schoenhoff S. (2015). From celebrity to influencer. W: P. D. Marshall, S. Redmond (red.). A companion to celebrity . West Sussex: John Wiley & Sons/Blackwell. 6. Kończak, J., Bylicki, P. (2018). Marka korporacyjna i jej komunikacja . Warszawa: Public Dialog. 7. Miotk, A. (2016). Nowy PR. Jak Internet zmienił public relations . Lublin: Słowa i Myśli. 8

Open access
Research Fields in the Area of Planning and Implementation of Internal and External Public Relations Activities

Bibliography 1. Churchill, G.A. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2. Kucińska, A., Kołosowski M. (2009). Zastosowanie metody SERVPERV do oceny zadowolenia klienta, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie , t. 2 pod red. R. Knosali. Opole. 3. Maruszewski, K. (2007). Kryzys w public relations. In: H. Przybylskiego (red). Public relations. Teoria i praktyka komunikowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 4. Miotk, A. (2012). Badania w public relations . Warszawa: Difin

Open access
Social Responsibility and Loyalty in Public Relations Codes

References 1. Barić, A. (2017), “Corporate social responsibility and stakeholders: Review of the last decade (2006-2015)”, Business Systems Research, Vol. 8, No.1, pp. 133-146. 2. Benn, S., Todd, L. R., Pendleton, J. (2010), “Public relations leadership in corporate social responsibility”, Journal of business ethics, Vol. 96, No. 3, pp. 403-423. 3. Bowen, S. A. (2008), “A state of neglect: Public relations as ‘Corporate Conscience’ or ethics counsel”, Journal of Public Relations Research, Vol. 20, No. 3, pp. 271-296. 4. Bowen, S. A., Hung

Open access
The Professionalization of Public Relations in the Romanian Army

Press Section of the MoND. [16] Report of the General Staff No S/B3 / 2372 of 10. 10. 1991 on the establishment of Information and Public Relations Department under the authority of the Department for Education Science and Culture. [17] Report of the General Staff No S/B3 / 1366 of 15. 07. 1992 on the subordination of Information and Public Relations Department from Department for Education Science and Culture to the Minister of National Defense. [18] Information and Public Relations in the Romanian Army in magazine Panoramic militar, no 1/1995, p

Open access
Features of Effective Crisis Communication Based on Public Relations Profession Research.

REFERENCES: BAUBION CH. (2013), Strategic Crisis Management, Geneva,OECD. KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA M. (2015),Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Warszawa,Difin. ŁASZYN A. (2011), Sztuka Public Relations. Z doświadczeń polskich praktyków,Warszawa, Związek Firm Public Relations. SEITEL F.P. (1995) The practice of public relations, Englewood Cliffs, New Jersey. STOLARCZYK A. K. (2016) Etyka w PR – zawód wysokiego zaufania społecznego, [in:] Łaszyn A. Tworzydło D. (ed.), 25 lat

Open access
Public Relations — The Tools for Unilateral Communication and Dialogue on the Internet

References 1. Bezpieczne korzystanie z internetu (2012). Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa. 2. Kolbus, B., Dudek, D. (2013). Lojalność wobec marki budowana za pomocą social media. W: D. Tworzydło, K. Stasiuk-Krajewska, Z. Chmielewski. Public relations - nie tylko Facebook. Wydawnictwo Newsline, Rzeszów. 3. Miotk, A. (2013). Skuteczne social media. Wydawnictwo Helion, Gliwice. 4. Shih, C. (2012). Era Facebooka. Wydawnictwo Helion, Gliwice. 5. Sikorski, S. (2016). Nowe

Open access
The Role of Crisis Prevention from the Perspective of the Biggest Polish Companies and Public Relations Agencies on the Basis of Expert Research

Bibliography 1. Coombs, W. T. (1995). Choosing the Right Words — The Development of Guidelines for the Selection of the „Appropriate” Crisis-Response Strategies. Management Communication Quarterly , vol. 8, no. 4. 2. Davis, A. (2008). Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR — odpowiedź na 500 najważniejszych pytań . Poznań: Dom Wydawniczy REBIS. 3. Hajduk, G. (2017). Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych. Studia Medioznawcze , 3 (70). 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public relations w zarządzaniu sytuacjami

Open access
Transmedia Marketing and Re-Invention of Public Relations

Abstract

Many concepts have been developed to describe the convergence of media, public relations and storytelling formats in contemporary media systems. This article presents a theoretical reflection on “transmedia storytelling” from a perspective of integration narrative in the context of the re-invention of public relations. The rapid evolution of digital media technology and the emergence of transmedia storytelling present foresight professionals with a powerful new approach for communicating about the future. A transmedia story unfolds across multiple media platforms with each new text making a distinctive and valuable contribution to the whole. Between other, this article also outlines some of the key principles and elements of transmedia storytelling in combination with modern public relations, in order to provide a basic framework that public relations practitioner can use when designing transmedia projects.

Open access